Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den miljövänliga miljöboven - En fallstudie av Boomerangs och H&Ms gröna marknadsföring

Samvat, Tara LU and Blecher, Jenny (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur modeföretags gröna marknadsföring uppfattas och vilken påverkan deras gröna marknadsföring har på konsumenters konsumtionsbeteende. För att kunna besvara syftet utfördes en fallstudie av två svenska modeföretag, Boomerang och Hennes & Mauritz, vilka båda har ett aktivt miljöarbete i sina verksamheter. Studieobjekten var konsumenter som under intervjutillfällena fick beskåda samt reflektera över modeföretagens gröna marknadsföring. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där tio stycken djupintervjuer har genomförts. För att få en djupare förståelse för konsumenters attityder gentemot modeföretags gröna marknadsföring användes teorier samt tidigare studier utifrån både företags- och... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur modeföretags gröna marknadsföring uppfattas och vilken påverkan deras gröna marknadsföring har på konsumenters konsumtionsbeteende. För att kunna besvara syftet utfördes en fallstudie av två svenska modeföretag, Boomerang och Hennes & Mauritz, vilka båda har ett aktivt miljöarbete i sina verksamheter. Studieobjekten var konsumenter som under intervjutillfällena fick beskåda samt reflektera över modeföretagens gröna marknadsföring. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där tio stycken djupintervjuer har genomförts. För att få en djupare förståelse för konsumenters attityder gentemot modeföretags gröna marknadsföring användes teorier samt tidigare studier utifrån både företags- och konsumentperspektivet. Från företagsperspektivet behandlar teorierna främst vilka strategier som företag kan tillämpa för att marknadsföra sitt miljöarbete. Från konsumentperspektivet behandlar teorierna bland annat hur konsumenter genom tiderna uppfattat företags gröna marknadsföring samt i vilken utsträckning det återspeglar ett miljövänligt konsumtionsbeteende. Uppsatsens resultat visar på att konsumenterna önskar se mer explicit grön marknadsföring för att de ska kunna främja en miljövänligare livsstil. Information angående företags miljöarbete har störst effekt på konsumenter då den tas emot på plats i butikerna, på så sätt kan de lättare applicera budskapet på deras köpbeslut. Studiens mest betydelsefulla slutsats visar på att konsumenternas uttalanden om vikten av att värna om miljön inte alltid behöver resultera i ett miljövänligt konsumtionsbeteende. Attribut som frambringar mer egennytta är i slutändan mer avgörande. Frågan är om modeföretags gröna marknadsföring över huvud taget kan lyckas överbrygga klyftan mellan konsumenters attityd och beteende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samvat, Tara LU and Blecher, Jenny
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljöarbete, grön marknadsföring, konsumtionskanaler, konsumtionsbeteende, trovärdighet, skepticism.
language
Swedish
id
4178787
date added to LUP
2015-02-05 15:34:21
date last changed
2015-02-05 15:34:21
@misc{4178787,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur modeföretags gröna marknadsföring uppfattas och vilken påverkan deras gröna marknadsföring har på konsumenters konsumtionsbeteende. För att kunna besvara syftet utfördes en fallstudie av två svenska modeföretag, Boomerang och Hennes & Mauritz, vilka båda har ett aktivt miljöarbete i sina verksamheter. Studieobjekten var konsumenter som under intervjutillfällena fick beskåda samt reflektera över modeföretagens gröna marknadsföring. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där tio stycken djupintervjuer har genomförts. För att få en djupare förståelse för konsumenters attityder gentemot modeföretags gröna marknadsföring användes teorier samt tidigare studier utifrån både företags- och konsumentperspektivet. Från företagsperspektivet behandlar teorierna främst vilka strategier som företag kan tillämpa för att marknadsföra sitt miljöarbete. Från konsumentperspektivet behandlar teorierna bland annat hur konsumenter genom tiderna uppfattat företags gröna marknadsföring samt i vilken utsträckning det återspeglar ett miljövänligt konsumtionsbeteende. Uppsatsens resultat visar på att konsumenterna önskar se mer explicit grön marknadsföring för att de ska kunna främja en miljövänligare livsstil. Information angående företags miljöarbete har störst effekt på konsumenter då den tas emot på plats i butikerna, på så sätt kan de lättare applicera budskapet på deras köpbeslut. Studiens mest betydelsefulla slutsats visar på att konsumenternas uttalanden om vikten av att värna om miljön inte alltid behöver resultera i ett miljövänligt konsumtionsbeteende. Attribut som frambringar mer egennytta är i slutändan mer avgörande. Frågan är om modeföretags gröna marknadsföring över huvud taget kan lyckas överbrygga klyftan mellan konsumenters attityd och beteende.},
 author    = {Samvat, Tara and Blecher, Jenny},
 keyword   = {miljöarbete,grön marknadsföring,konsumtionskanaler,konsumtionsbeteende,trovärdighet,skepticism.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den miljövänliga miljöboven - En fallstudie av Boomerangs och H&Ms gröna marknadsföring},
 year     = {2013},
}