Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet

Karlsson, Sofia LU and Andersson Nerme, Frida (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet
Författare: Frida Andersson Nerme & Sofia Karlsson
Handledare: Christian Fuentes
Nivå: C-uppsats
Institution: Service Management, Campus Helsingborg - Lunds Universitet
Datum: 2013 augusti

Problemformulering: Ur hotellkedjornas standardiserade karaktär har boutiquehotellen vuxit fram som ett alternativ till det individuella. För att överleva på den hårt konkurrerade marknaden i London krävs en väl utförd differentieringsstrategi. Problematiken i uppsatsen utgår från hur dessa hotell skapar en unik varumärkesidentitet genom denna strategi.

Syfte: Att undersöka hur dagens boutiquehotell arbetar för att skapa en unik... (More)
Sammanfattning
Titel: Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet
Författare: Frida Andersson Nerme & Sofia Karlsson
Handledare: Christian Fuentes
Nivå: C-uppsats
Institution: Service Management, Campus Helsingborg - Lunds Universitet
Datum: 2013 augusti

Problemformulering: Ur hotellkedjornas standardiserade karaktär har boutiquehotellen vuxit fram som ett alternativ till det individuella. För att överleva på den hårt konkurrerade marknaden i London krävs en väl utförd differentieringsstrategi. Problematiken i uppsatsen utgår från hur dessa hotell skapar en unik varumärkesidentitet genom denna strategi.

Syfte: Att undersöka hur dagens boutiquehotell arbetar för att skapa en unik varumärkesidentitet och hur de utifrån denna kan differentiera sig på en hårt konkurrerad marknad.

Frågeställningar:
Hur förmedlar boutiquehotellen sin varumärkesidentitet genom text och bild för att differentiera sig på den hårt konkurrerande hotellmarknaden i London?

Hur skiljer boutiquehotell sig åt från ”vanliga” kedjehotell?

Metod: I denna uppsats har en kvalitativ fallstudie genomförts vilken grundar sig på en text- och bildanalys. Metoden ligger till grund för insamlingen av det empiriska materialet och grundar sig på de tre valda boutiquehotellens hemsidor. För utförandet av text- och bildanalysen har ett frågeschema använts som mall.

Teoretisk referensram: Varumärkesidentitet och differentiering är de huvudområden vilka ligger till grund för den teoretiska referensramen. Under dessa två huvudområden kommer vidare begrepp att tas upp så som identitet, image, varumärke, differentiering och relationsmarknadsföring för att besvara uppsatsens syfte.

Slutsats: De tre boutiquehotellen har skapat en stark varumärkesidentitet genom att låta dess koncept och identitet genomsyra hela företaget och kommuniceras ut mot potentiella gäster och intressenter. Med en stark och unik varumärkesidentitet har de lyckats differentiera sig mot vanliga kedjehotell och på så sätt skapat en stark ställning på marknaden trots den intensiva konkurrensen.

Avslutande resonemang: Genom att bygga upp en unik varumärkesidentitet är det möjligt för små, privatägda hotell att lyckas på en hårt konkurrerande marknad som London. Därför är det av stor betydelse att lyckas skapa denna identitet vilket bland annat kräver ett hårt arbete, genomtänkt koncept och en god kommunikation.

Nyckelord: varumärke, identitet, image, differentiering och relationsmarknadsföring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Sofia LU and Andersson Nerme, Frida
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
differentiering och relationsmarknadsföring., image, Nyckelord: varumärke, identitet
language
Swedish
id
4180320
date added to LUP
2015-02-05 15:34:07
date last changed
2015-02-05 15:34:07
@misc{4180320,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet
Författare: Frida Andersson Nerme & Sofia Karlsson
Handledare: Christian Fuentes
Nivå: C-uppsats
Institution: Service Management, Campus Helsingborg - Lunds Universitet 
Datum: 2013 augusti

Problemformulering: Ur hotellkedjornas standardiserade karaktär har boutiquehotellen vuxit fram som ett alternativ till det individuella. För att överleva på den hårt konkurrerade marknaden i London krävs en väl utförd differentieringsstrategi. Problematiken i uppsatsen utgår från hur dessa hotell skapar en unik varumärkesidentitet genom denna strategi. 

Syfte: Att undersöka hur dagens boutiquehotell arbetar för att skapa en unik varumärkesidentitet och hur de utifrån denna kan differentiera sig på en hårt konkurrerad marknad. 

Frågeställningar: 
Hur förmedlar boutiquehotellen sin varumärkesidentitet genom text och bild för att differentiera sig på den hårt konkurrerande hotellmarknaden i London?

Hur skiljer boutiquehotell sig åt från ”vanliga” kedjehotell?

Metod: I denna uppsats har en kvalitativ fallstudie genomförts vilken grundar sig på en text- och bildanalys. Metoden ligger till grund för insamlingen av det empiriska materialet och grundar sig på de tre valda boutiquehotellens hemsidor. För utförandet av text- och bildanalysen har ett frågeschema använts som mall.

Teoretisk referensram: Varumärkesidentitet och differentiering är de huvudområden vilka ligger till grund för den teoretiska referensramen. Under dessa två huvudområden kommer vidare begrepp att tas upp så som identitet, image, varumärke, differentiering och relationsmarknadsföring för att besvara uppsatsens syfte.

Slutsats: De tre boutiquehotellen har skapat en stark varumärkesidentitet genom att låta dess koncept och identitet genomsyra hela företaget och kommuniceras ut mot potentiella gäster och intressenter. Med en stark och unik varumärkesidentitet har de lyckats differentiera sig mot vanliga kedjehotell och på så sätt skapat en stark ställning på marknaden trots den intensiva konkurrensen.

Avslutande resonemang: Genom att bygga upp en unik varumärkesidentitet är det möjligt för små, privatägda hotell att lyckas på en hårt konkurrerande marknad som London. Därför är det av stor betydelse att lyckas skapa denna identitet vilket bland annat kräver ett hårt arbete, genomtänkt koncept och en god kommunikation.

Nyckelord: varumärke, identitet, image, differentiering och relationsmarknadsföring.},
 author    = {Karlsson, Sofia and Andersson Nerme, Frida},
 keyword   = {differentiering och relationsmarknadsföring.,image,Nyckelord: varumärke,identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Unik genom varumärkesidentitet - en studie av boutiquehotells varumärkesidentitet},
 year     = {2013},
}