Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan en stad kommunicera? En studie av städers dialogskapande på sociala medier

Nilsson, Frida LU (2013) SKDK01 20131
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Problemet som föreligger denna uppsats grundar sig i förväntningarna som finns på stä-ders användning av sociala medier och den sociala interaktionen som förväntas ske. När väl städer använder sociala medier möter de oftast inte förväntningarna då de inte upp-står någon dialog stad och medborgare emellan. Med denna uppsats vill jag ge en för-djupad förståelse om hur städer arbetar med dialogskapande genom sociala medier. Uppsatsen är skriven utifrån syftet att undersöka vilka riktlinjer Landskrona har gällande arbetet med dialog med medborgarna på sociala medier och hur de arbetar med detta i praktiken på Facebook. För att uppfylla mitt syfte med studien tar jag hjälp av ett empiriskt fall i form av Landskrona stad, där jag utför... (More)
Problemet som föreligger denna uppsats grundar sig i förväntningarna som finns på stä-ders användning av sociala medier och den sociala interaktionen som förväntas ske. När väl städer använder sociala medier möter de oftast inte förväntningarna då de inte upp-står någon dialog stad och medborgare emellan. Med denna uppsats vill jag ge en för-djupad förståelse om hur städer arbetar med dialogskapande genom sociala medier. Uppsatsen är skriven utifrån syftet att undersöka vilka riktlinjer Landskrona har gällande arbetet med dialog med medborgarna på sociala medier och hur de arbetar med detta i praktiken på Facebook. För att uppfylla mitt syfte med studien tar jag hjälp av ett empiriskt fall i form av Landskrona stad, där jag utför kvalitativa intervjuer, textanalyser samt kvantitativ innehållsanalys för att ta reda på hur kommunikationsavdelningen arbetar med stadsvarumärkning genom Facebook. Jag utvecklar en teoretisk referensram rörande stadsvarumärkning, sociala medier samt dialog som sedan används för att sätta mitt empiriska material i relation till den tidigare forskningen. Min studie förstärker bilden av att städer gärna hyllar dialog men att det i verkligheten inte sker i den utsträck-ning och att det saknas kunskap om vad dialog innebär samt hur man skapar det. Min studie visar även att beroende på vilket förhållningssätt städer har till dialog går resultatet åt olika håll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Frida LU
supervisor
organization
course
SKDK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Facebook, stadsvarumärkning, varumärkesbyggnad, strategisk kommunikation, sociala medier, kommunikation, dialog, dialogskapande, social interaktion.
language
Swedish
id
4193410
date added to LUP
2013-12-19 10:56:35
date last changed
2014-09-04 08:36:23
@misc{4193410,
 abstract   = {Problemet som föreligger denna uppsats grundar sig i förväntningarna som finns på stä-ders användning av sociala medier och den sociala interaktionen som förväntas ske. När väl städer använder sociala medier möter de oftast inte förväntningarna då de inte upp-står någon dialog stad och medborgare emellan. Med denna uppsats vill jag ge en för-djupad förståelse om hur städer arbetar med dialogskapande genom sociala medier. Uppsatsen är skriven utifrån syftet att undersöka vilka riktlinjer Landskrona har gällande arbetet med dialog med medborgarna på sociala medier och hur de arbetar med detta i praktiken på Facebook. För att uppfylla mitt syfte med studien tar jag hjälp av ett empiriskt fall i form av Landskrona stad, där jag utför kvalitativa intervjuer, textanalyser samt kvantitativ innehållsanalys för att ta reda på hur kommunikationsavdelningen arbetar med stadsvarumärkning genom Facebook. Jag utvecklar en teoretisk referensram rörande stadsvarumärkning, sociala medier samt dialog som sedan används för att sätta mitt empiriska material i relation till den tidigare forskningen. Min studie förstärker bilden av att städer gärna hyllar dialog men att det i verkligheten inte sker i den utsträck-ning och att det saknas kunskap om vad dialog innebär samt hur man skapar det. Min studie visar även att beroende på vilket förhållningssätt städer har till dialog går resultatet åt olika håll.},
 author    = {Nilsson, Frida},
 keyword   = {Facebook,stadsvarumärkning,varumärkesbyggnad,strategisk kommunikation,sociala medier,kommunikation,dialog,dialogskapande,social interaktion.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan en stad kommunicera? En studie av städers dialogskapande på sociala medier},
 year     = {2013},
}