Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Regler i ABL för att styra den aktiebolagsrättsliga firmateckningsrätten. En analys för aktieägare i fåmansaktiebolag

Lindberg, Erik LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract
In this essay, the reader receives a presentation of the legal tools, which shareholders in closely held companies could use to ensure that the company is represented according to the rules of the Swedish Company Act. The author, has through its interest in entrepreneurship, small business and start-up ventures wanted to focus on how the shareholders of such closely held companies may use company law in order to achieve effective governance. The purpose of the paper is to show how the preferential representation may be affected by rules in the Articles of Association and the General Meeting as well as by regulation in a shareholder agreement. The law is further analyzed from the perspective of economic efficiency.
Abstract (Swedish)
I föreliggande uppsats får läsaren en redogörelse för vilka juridiska regler aktieägare i fåmansbolag kan använda för att säkerställa en för bolaget lämplig firmateckningsrätt enligt gällande regler i Aktiebolagslagen. Uppsatsförfattaren, har genom sitt intresse för entreprenörskap, småföretagande och uppstartsverksamhet velat fokusera på hur aktieägare i aktiebolag med få aktieägare kan använda aktiebolagsrätten för att uppnå en lämplig och anpassad styrning. Syftet med föreliggande uppsats är att utreda vilka möjligheter ABL ger till aktieägare i fåmansbolag att reglera hur firman tecknas enligt reglerna i ABL. Gällande rätt analyseras vidare utifrån ett perspektiv om ekonomisk effektivitet för att uppnå en avtalsstruktur med minimerade... (More)
I föreliggande uppsats får läsaren en redogörelse för vilka juridiska regler aktieägare i fåmansbolag kan använda för att säkerställa en för bolaget lämplig firmateckningsrätt enligt gällande regler i Aktiebolagslagen. Uppsatsförfattaren, har genom sitt intresse för entreprenörskap, småföretagande och uppstartsverksamhet velat fokusera på hur aktieägare i aktiebolag med få aktieägare kan använda aktiebolagsrätten för att uppnå en lämplig och anpassad styrning. Syftet med föreliggande uppsats är att utreda vilka möjligheter ABL ger till aktieägare i fåmansbolag att reglera hur firman tecknas enligt reglerna i ABL. Gällande rätt analyseras vidare utifrån ett perspektiv om ekonomisk effektivitet för att uppnå en avtalsstruktur med minimerade transaktions- och agentkostnader.
Uppsatsen kommer fram till att aktieägarnas möjlighet till att påverka rätten att teckna bolagets firma i någon mån framförallt är begränsad till hur styrelsen utformas. Vissa inskränkningar kan göras hur företaget företräds genom lydelse i bolagsordningen eller genom stämmobeslut, vilka begränsas rätten att teckna firman eller ger utökat inflytande i styrelsen.
Eftersom aktieägaravtal saknar bolagsrättslig verkan är det viktigt att en majoritet av styrelseledamöterna är part i avtalet, då vid en kollision mellan ABL och aktieägaravtalet så talar doktrinen för att aktieägaravtalet ges företräde.
Ur ett rättsekonomiskt perspektiv kommer uppsatsen fram till att nuvarande lydelse av ABL inte tillgodoser behoven i fåmansaktiebolag. Slutsatsen motiveras genom att förekomsten av aktieägaravtal tyder på att reglerna i ABL inte är tillräckliga för att reglera aktieägarnas mellanhavanden så att agent-principal problematiken minimeras. Aktieägarna måste i stället särreglera avvikelser i avtalen vilket ger uppkomst till transaktionskostnader. Jag anser därför att lagstiftaren ur en tanke om ekonomisk effektivitet borde överväga en separat lagstiftning för fåmansaktiebolag alternativt en ny bolagsform som gör att aktieägarna i större utsträckning kan reglera hur bolagets firma tecknas i styrningsdokumenten motsvarande bolagsordningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Rules in the Swedish Corporate Act for affecting the Corporate Governance. An analysis for shareholders in closely held companies.
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt
language
Swedish
id
4196315
date added to LUP
2013-12-17 13:25:37
date last changed
2014-01-29 07:16:43
@misc{4196315,
 abstract   = {In this essay, the reader receives a presentation of the legal tools, which shareholders in closely held companies could use to ensure that the company is represented according to the rules of the Swedish Company Act. The author, has through its interest in entrepreneurship, small business and start-up ventures wanted to focus on how the shareholders of such closely held companies may use company law in order to achieve effective governance. The purpose of the paper is to show how the preferential representation may be affected by rules in the Articles of Association and the General Meeting as well as by regulation in a shareholder agreement. The law is further analyzed from the perspective of economic efficiency.},
 author    = {Lindberg, Erik},
 keyword   = {Associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Regler i ABL för att styra den aktiebolagsrättsliga firmateckningsrätten. En analys för aktieägare i fåmansaktiebolag},
 year     = {2013},
}