Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Näthat - Vårt nutida ärekränkningsbrott

Carlsson, Sara LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The subject of this essay is net hate, which can implicate felonies such as insult, defamation and harassment. Even though the Swedish rules specific to defamatory acts are recognized, they are far from comprehensive. Defamation, an offence that violates someone’s honor, is an old crime in the Swedish history of law. In the Criminal Law (SL) from 1864 the rule of defamation was intended to protect the reputation of individuals. The defamatory regulations, which today are found in the Swedish penal code (BrB), outlaws statements that are likely to expose someone to other people's contempt. As we can tell the purpose of the criminalization has always been to protect a person's integrity. Although the breakthrough of the Internet, and its... (More)
The subject of this essay is net hate, which can implicate felonies such as insult, defamation and harassment. Even though the Swedish rules specific to defamatory acts are recognized, they are far from comprehensive. Defamation, an offence that violates someone’s honor, is an old crime in the Swedish history of law. In the Criminal Law (SL) from 1864 the rule of defamation was intended to protect the reputation of individuals. The defamatory regulations, which today are found in the Swedish penal code (BrB), outlaws statements that are likely to expose someone to other people's contempt. As we can tell the purpose of the criminalization has always been to protect a person's integrity. Although the breakthrough of the Internet, and its ability to spread information worldwide, has caused bigger damages for the one who becomes a victim for online defamation.

I have reached the conclusion that the legal framework, which exists today, does not satisfy the protection of the individual who has got her integrity slandered on the Internet. In November the Swedish Government proposed a change of the special prosecution rules in order to take greater responsibility over the prevention of defamatory acts. The increase of severe defamatory acts however, has not been a sufficient reason to limit the fundamental right to freedom of speech. Although Yttrandefrihetskommittén has presented three new provisions due to defamatory actions. In my opinion they are motivated in regard to legitimacy and to avoid a law that doesn’t protect people in practice.

When the judgment of the court in “Instagrammålet” was brought to my attention I knew I wanted to review and analyze why the youth today daily are exposed to net hate. Neither are they assisted with the help of a prosecutor, nor a constitution to rely on. (Less)
Abstract (Swedish)
Ämnet för denna uppsats är näthat vilket kan innebära brott som förolämpning, förtal och ofredande. Men trots att ärekränkningslagstiftningen är vedertagen är den inte helt vattentät. Ärekränkning är ett gammalt hedersbrott som sedan lång tid tillbaka har reglerats i svensk straffrätt. I Sveriges strafflag från 1864 (SL) avsåg förtalsbestämmelsen att värna om den enskildes goda namn och medborgerliga anseende. Ordalydelsen i dagens brottsbalk (BrB) är att en lämnad uppgift ska vara ägnad att utsätta någon för andras missaktning för att förtal ska ha begåtts. Som vi ser har syftet med bestämmelserna alltid varit att skydda en människas ära och heder men det klassiska ärekränkningsbrottet har idag aktualiserats i ett Internetbaserat... (More)
Ämnet för denna uppsats är näthat vilket kan innebära brott som förolämpning, förtal och ofredande. Men trots att ärekränkningslagstiftningen är vedertagen är den inte helt vattentät. Ärekränkning är ett gammalt hedersbrott som sedan lång tid tillbaka har reglerats i svensk straffrätt. I Sveriges strafflag från 1864 (SL) avsåg förtalsbestämmelsen att värna om den enskildes goda namn och medborgerliga anseende. Ordalydelsen i dagens brottsbalk (BrB) är att en lämnad uppgift ska vara ägnad att utsätta någon för andras missaktning för att förtal ska ha begåtts. Som vi ser har syftet med bestämmelserna alltid varit att skydda en människas ära och heder men det klassiska ärekränkningsbrottet har idag aktualiserats i ett Internetbaserat informationssamhälle. Spridningseffekten av ärekränkningar som sker på Internet medför idag värre skador för den enskilde än vid reglernas tillkomst.

Min slutsats i denna uppsats är att den svenska rättsordningen inte uppställer ett fullgott skydd för den som utsatts för kränkningar av den personliga integriteten på Internet och sociala medier. Lagen bör således förnyas. Så sent som i november 2013 föreslog regeringen en förändring av åtalsreglerna där det allmänna tar större ansvar i ärekränkningsmål. Ökningen av allvarliga integritetskränkningar har emellertid inte ansetts vara ett tillräckligt skäl till att inskränka den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Däremot har Yttrandefrihetskommittén i sin utredning lagt fram tre förslag till nya straffstadganden i brottsbalken. Enligt min uppfattning är detta motiverat av legalitetsskäl för att förhindra att näthat faller mellan lagens stolar och för att skapa en enhetlig rättstillämpning.

Efter att ha TR:ns domslut i Instagrammålet stod det klart för mig att jag ville utreda hur det kommer sig att så många unga personer dagligen utsätts för näthat utan att ha en fungerande lag att luta sig mot eller åklagarens hjälp att förlita sig på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, ärekränkning, internet, förtal, förolämpning, åtal, personlig integritet, yttrandefrihet
language
Swedish
id
4196358
date added to LUP
2014-01-28 17:41:04
date last changed
2014-01-28 17:41:04
@misc{4196358,
 abstract   = {The subject of this essay is net hate, which can implicate felonies such as insult, defamation and harassment. Even though the Swedish rules specific to defamatory acts are recognized, they are far from comprehensive. Defamation, an offence that violates someone’s honor, is an old crime in the Swedish history of law. In the Criminal Law (SL) from 1864 the rule of defamation was intended to protect the reputation of individuals. The defamatory regulations, which today are found in the Swedish penal code (BrB), outlaws statements that are likely to expose someone to other people's contempt. As we can tell the purpose of the criminalization has always been to protect a person's integrity. Although the breakthrough of the Internet, and its ability to spread information worldwide, has caused bigger damages for the one who becomes a victim for online defamation.

I have reached the conclusion that the legal framework, which exists today, does not satisfy the protection of the individual who has got her integrity slandered on the Internet. In November the Swedish Government proposed a change of the special prosecution rules in order to take greater responsibility over the prevention of defamatory acts. The increase of severe defamatory acts however, has not been a sufficient reason to limit the fundamental right to freedom of speech. Although Yttrandefrihetskommittén has presented three new provisions due to defamatory actions. In my opinion they are motivated in regard to legitimacy and to avoid a law that doesn’t protect people in practice. 

When the judgment of the court in “Instagrammålet” was brought to my attention I knew I wanted to review and analyze why the youth today daily are exposed to net hate. Neither are they assisted with the help of a prosecutor, nor a constitution to rely on.},
 author    = {Carlsson, Sara},
 keyword   = {Straffrätt,ärekränkning,internet,förtal,förolämpning,åtal,personlig integritet,yttrandefrihet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Näthat - Vårt nutida ärekränkningsbrott},
 year     = {2013},
}