Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Evenemang och arenor - Långsiktig strategi eller kortsiktiga lösningar?

Albihn, Fredrik and von Krusenstierna, Filip (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Många städer och kommuner investerar, eller planerar att investera, i evenemang, arenor och kongressanläggningar. Dessa investeringar är ofta stora, iögonfallande och förväntas ha en inverkan på stadens utveckling, så väl ekonomiskt som en påverkan på stadens attraktivitet och image. Vid en närmare studie av den akademiska litteraturen så ser vi en diskurs mellan olika forskare om hur effektivt platsutvecklingsverktyg evenemang och arenor verkligen är. De beräknade ekonomiska vinsterna, såväl som andra förväntade effekter, kritiseras av ett flertal forskare. De kommunala beslutsfattarna vi intervjuat förväntar sig att evenemangen och arenorna ska ge en ökad attraktionskraft, större turistekonomiska vinster och fler arbetstillfällen till... (More)
Många städer och kommuner investerar, eller planerar att investera, i evenemang, arenor och kongressanläggningar. Dessa investeringar är ofta stora, iögonfallande och förväntas ha en inverkan på stadens utveckling, så väl ekonomiskt som en påverkan på stadens attraktivitet och image. Vid en närmare studie av den akademiska litteraturen så ser vi en diskurs mellan olika forskare om hur effektivt platsutvecklingsverktyg evenemang och arenor verkligen är. De beräknade ekonomiska vinsterna, såväl som andra förväntade effekter, kritiseras av ett flertal forskare. De kommunala beslutsfattarna vi intervjuat förväntar sig att evenemangen och arenorna ska ge en ökad attraktionskraft, större turistekonomiska vinster och fler arbetstillfällen till staden. Stadens image och varumärke förväntas också stärkas radikalt om staden lyckas locka till sig evenemang. Evenemangen och arenorna skall även fungera som mötesplatser för lokalbefolkningen och erbjuda en attraktiv puls och samtidigt gynna det lokala näringslivet. Med andra ord så förväntar sig beslutsfattare många effekter av investeringen i staden evenemang och arenor.
Slutsats:
De kommunala beslutsfattare som intervjuas i studien förväntar sig att evenemang och arenor skall ge flertal olika effekter på stadens platsutveckling. Förväntningarna på evenemang och arenor är mot bakgrund av bland annat Book (2008a) och Eisinger (2000) för högt ställda. Samtidigt som de kommunala beslutsfattarna har förväntningar på icke-ekonomiska effekter, såsom image, så mäts och styrs valet av evenemang endast utifrån ekonomiska termer. Detta kan ifrågasättas då exempelvis Baade & Dye (1990) menar på att de ekonomiska effekterna är svåra att mäta och kommunens ekonomiska vinst är enligt flera forskare, såsom Horne & Manzenreiter (2006), ytterst tvivelaktig. Vi finner en stor diskrepens mellan de effekter av evenemang och arenor som presenteras i den akademiska litteraturen och de kommunala beslutsfattarnas förväntningar och ställer oss kritiska mot hur evenemang för närvarande används i platsutvecklingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albihn, Fredrik and von Krusenstierna, Filip
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mötesplatser, platskonsument, konsumtion, turistnäring, turistindustri, besöksnäring, besöksindustri, nöjesindustri, attraktionskraft, förväntningar, image, arenor, evenemang, Platsutveckling
language
Swedish
id
4222024
date added to LUP
2015-02-05 15:33:54
date last changed
2015-02-05 15:33:54
@misc{4222024,
 abstract   = {Många städer och kommuner investerar, eller planerar att investera, i evenemang, arenor och kongressanläggningar. Dessa investeringar är ofta stora, iögonfallande och förväntas ha en inverkan på stadens utveckling, så väl ekonomiskt som en påverkan på stadens attraktivitet och image. Vid en närmare studie av den akademiska litteraturen så ser vi en diskurs mellan olika forskare om hur effektivt platsutvecklingsverktyg evenemang och arenor verkligen är. De beräknade ekonomiska vinsterna, såväl som andra förväntade effekter, kritiseras av ett flertal forskare. De kommunala beslutsfattarna vi intervjuat förväntar sig att evenemangen och arenorna ska ge en ökad attraktionskraft, större turistekonomiska vinster och fler arbetstillfällen till staden. Stadens image och varumärke förväntas också stärkas radikalt om staden lyckas locka till sig evenemang. Evenemangen och arenorna skall även fungera som mötesplatser för lokalbefolkningen och erbjuda en attraktiv puls och samtidigt gynna det lokala näringslivet. Med andra ord så förväntar sig beslutsfattare många effekter av investeringen i staden evenemang och arenor.
Slutsats:
De kommunala beslutsfattare som intervjuas i studien förväntar sig att evenemang och arenor skall ge flertal olika effekter på stadens platsutveckling. Förväntningarna på evenemang och arenor är mot bakgrund av bland annat Book (2008a) och Eisinger (2000) för högt ställda. Samtidigt som de kommunala beslutsfattarna har förväntningar på icke-ekonomiska effekter, såsom image, så mäts och styrs valet av evenemang endast utifrån ekonomiska termer. Detta kan ifrågasättas då exempelvis Baade & Dye (1990) menar på att de ekonomiska effekterna är svåra att mäta och kommunens ekonomiska vinst är enligt flera forskare, såsom Horne & Manzenreiter (2006), ytterst tvivelaktig. Vi finner en stor diskrepens mellan de effekter av evenemang och arenor som presenteras i den akademiska litteraturen och de kommunala beslutsfattarnas förväntningar och ställer oss kritiska mot hur evenemang för närvarande används i platsutvecklingen.},
 author    = {Albihn, Fredrik and von Krusenstierna, Filip},
 keyword   = {mötesplatser,platskonsument,konsumtion,turistnäring,turistindustri,besöksnäring,besöksindustri,nöjesindustri,attraktionskraft,förväntningar,image,arenor,evenemang,Platsutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Evenemang och arenor - Långsiktig strategi eller kortsiktiga lösningar?},
 year     = {2013},
}