Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

ÅF Emeritus: en empirisk studie av ett teknikkonsultföretags nätverk som möjliggör ett förlängt arbetsliv

Björkman, Alina LU and Håkansson, Linnea LU (2014) PEDK11 20132
Education
Abstract (Swedish)
Idag lever vi allt längre och träder in på arbetsmarknaden allt senare. Detta bidrar till ett förkortat arbetsliv där färre behöver försörja fler. I studien tittar vi närmare på ett sätt att bemöta denna problematik, ÅF Emeritus, ett nätverk som sysselsätter pensionerade ingenjörer. Studien görs ur ett ledarperspektiv samt en abduktiv forskningsansats med Grounded Theory som bas för både datainsamling och analys.

Genom intervjuer med ledare från ÅF samt olika dokument har Emeritusnätverket undersökts och analyserats. Efter kodning och analysering av intervjumaterial och dokumentstudier kan vi se att nätverket beskrivs utifrån tre olika perspektiv; förutsättningar idag, visioner med nätverket samt utmaningar och möjligheter som finns för... (More)
Idag lever vi allt längre och träder in på arbetsmarknaden allt senare. Detta bidrar till ett förkortat arbetsliv där färre behöver försörja fler. I studien tittar vi närmare på ett sätt att bemöta denna problematik, ÅF Emeritus, ett nätverk som sysselsätter pensionerade ingenjörer. Studien görs ur ett ledarperspektiv samt en abduktiv forskningsansats med Grounded Theory som bas för både datainsamling och analys.

Genom intervjuer med ledare från ÅF samt olika dokument har Emeritusnätverket undersökts och analyserats. Efter kodning och analysering av intervjumaterial och dokumentstudier kan vi se att nätverket beskrivs utifrån tre olika perspektiv; förutsättningar idag, visioner med nätverket samt utmaningar och möjligheter som finns för fortsatt användning och utveckling. Perspektiven har lett fram till analysen av pedagogiska ingripanden och pedagogiska aspekter, vilket är studiens kärnkategori.

De olika teoretiska områden som presenteras har lett fram till förslag för olika pedagogiska ingripanden som skulle kunna medföra utveckling och mer optimal användning av Emeritusnätverket. En framtagen modell presenterar de pedagogiska ingripandena som föreslås. I avslutande analys diskuteras att Emeritusnätverket skulle kunna vara så mycket mer än bara en strategisk lösning på ett personalförsörjningsproblem. Med pedagogiska aspekter och ingripanden skulle en framgångsrik integrering, nya lärandearenor samt bättre tillvaratagande av kunskap och kompetens internt möjliggöras. Resultatet visar att med bättre förståelse och prioriterade resurser kan organisationens befintliga insats för Emeritusnätverket ge tillbaka otroligt mycket till ÅF. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Alina LU and Håkansson, Linnea LU
supervisor
organization
course
PEDK11 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nätverk, Kompetens, Erfarenhet, Kunskapsdelning, Grounded theory, Pedagogiska ingripanden
language
Swedish
id
4222682
date added to LUP
2014-02-06 15:41:21
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{4222682,
 abstract   = {{Idag lever vi allt längre och träder in på arbetsmarknaden allt senare. Detta bidrar till ett förkortat arbetsliv där färre behöver försörja fler. I studien tittar vi närmare på ett sätt att bemöta denna problematik, ÅF Emeritus, ett nätverk som sysselsätter pensionerade ingenjörer. Studien görs ur ett ledarperspektiv samt en abduktiv forskningsansats med Grounded Theory som bas för både datainsamling och analys.

Genom intervjuer med ledare från ÅF samt olika dokument har Emeritusnätverket undersökts och analyserats. Efter kodning och analysering av intervjumaterial och dokumentstudier kan vi se att nätverket beskrivs utifrån tre olika perspektiv; förutsättningar idag, visioner med nätverket samt utmaningar och möjligheter som finns för fortsatt användning och utveckling. Perspektiven har lett fram till analysen av pedagogiska ingripanden och pedagogiska aspekter, vilket är studiens kärnkategori.

De olika teoretiska områden som presenteras har lett fram till förslag för olika pedagogiska ingripanden som skulle kunna medföra utveckling och mer optimal användning av Emeritusnätverket. En framtagen modell presenterar de pedagogiska ingripandena som föreslås. I avslutande analys diskuteras att Emeritusnätverket skulle kunna vara så mycket mer än bara en strategisk lösning på ett personalförsörjningsproblem. Med pedagogiska aspekter och ingripanden skulle en framgångsrik integrering, nya lärandearenor samt bättre tillvaratagande av kunskap och kompetens internt möjliggöras. Resultatet visar att med bättre förståelse och prioriterade resurser kan organisationens befintliga insats för Emeritusnätverket ge tillbaka otroligt mycket till ÅF.}},
 author    = {{Björkman, Alina and Håkansson, Linnea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{ÅF Emeritus: en empirisk studie av ett teknikkonsultföretags nätverk som möjliggör ett förlängt arbetsliv}},
 year     = {{2014}},
}