Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

3:12-reglernas nya utformning - nödvändigt ont eller "sten på börda"?

Konow, David LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Inför budgetpropositionen 2014 remitterades det från Finansdepartementet en promemoria innehållande ett antal ändringsförslag i olika skattefrågor. Ett av dessa förslag berörde de så kallade 3:12-reglerna och gick bland annat ut på att det skulle införas ett krav på att en delägare i ett fåmansbolag skulle äga minst 5 % av bolaget för att få tillgodogöra sig lönebaserat utdelningsutrymme.

Trots att förslaget mötte stor kritik både av remissinstanserna och av lagrådet då det befaras att det kan få mycket negativa konsekvenser för de småföretagare som driver sin verksamhet i fåmansbolagsform fanns det med få ändringar, bland annat en sänkning av femprocentskravet till 4 % med i budgetpropositionen för 2014 och träder i kraft vid... (More)
Inför budgetpropositionen 2014 remitterades det från Finansdepartementet en promemoria innehållande ett antal ändringsförslag i olika skattefrågor. Ett av dessa förslag berörde de så kallade 3:12-reglerna och gick bland annat ut på att det skulle införas ett krav på att en delägare i ett fåmansbolag skulle äga minst 5 % av bolaget för att få tillgodogöra sig lönebaserat utdelningsutrymme.

Trots att förslaget mötte stor kritik både av remissinstanserna och av lagrådet då det befaras att det kan få mycket negativa konsekvenser för de småföretagare som driver sin verksamhet i fåmansbolagsform fanns det med få ändringar, bland annat en sänkning av femprocentskravet till 4 % med i budgetpropositionen för 2014 och träder i kraft vid årsskifter 2013/14.

Jag ger i denna uppsats en bakgrund till den nya ändringen av 3:12-reglerna, redogör för skälen till införandet och vilka reaktioner den fått. För att göra det på bästa sätt inleds framställningen med en historisk bakgrund där jag redogör för behovet av reglerna, hur de har förändrats de senaste tjugo åren och hur de ser ut idag.

I mina slutsatser och min analys, som jag drar baserat på ett likabehandlingsperspektiv, kommer jag fram till att ändringen kan få negativa konsekvenser och att 3:12-reglerna förmodligen kommer att ändras igen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Konow, David LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt, Fåmansföretag, Delägarbeskattning, 3:12-reglerna
language
Swedish
id
4222936
date added to LUP
2014-01-28 17:23:07
date last changed
2014-01-28 17:23:07
@misc{4222936,
 abstract   = {Inför budgetpropositionen 2014 remitterades det från Finansdepartementet en promemoria innehållande ett antal ändringsförslag i olika skattefrågor. Ett av dessa förslag berörde de så kallade 3:12-reglerna och gick bland annat ut på att det skulle införas ett krav på att en delägare i ett fåmansbolag skulle äga minst 5 % av bolaget för att få tillgodogöra sig lönebaserat utdelningsutrymme. 

Trots att förslaget mötte stor kritik både av remissinstanserna och av lagrådet då det befaras att det kan få mycket negativa konsekvenser för de småföretagare som driver sin verksamhet i fåmansbolagsform fanns det med få ändringar, bland annat en sänkning av femprocentskravet till 4 % med i budgetpropositionen för 2014 och träder i kraft vid årsskifter 2013/14.

Jag ger i denna uppsats en bakgrund till den nya ändringen av 3:12-reglerna, redogör för skälen till införandet och vilka reaktioner den fått. För att göra det på bästa sätt inleds framställningen med en historisk bakgrund där jag redogör för behovet av reglerna, hur de har förändrats de senaste tjugo åren och hur de ser ut idag.

I mina slutsatser och min analys, som jag drar baserat på ett likabehandlingsperspektiv, kommer jag fram till att ändringen kan få negativa konsekvenser och att 3:12-reglerna förmodligen kommer att ändras igen.},
 author    = {Konow, David},
 keyword   = {Skatterätt,Fåmansföretag,Delägarbeskattning,3:12-reglerna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {3:12-reglernas nya utformning - nödvändigt ont eller "sten på börda"?},
 year     = {2013},
}