Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

SOU 2013:62 - En eventuell lösning på förbudet mot dubbelbestraffning i fråga om skattebrott och skattetillägg?

Persson, Karin LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Under hösten presenterades en utredning, SOU 2013:62, för att komma åt de problem som Sverige har gällande förbudet mot dubbelbestraffning enligt 4 artikeln, sjunde tilläggsprotokollet Europakonventionen och artikel 50 i EU:s stadga. Detta för att EU-domstolen och Europadomstolen tidigare meddelat att Sveriges system angående skattetillägg och skattebrott inte varit förenligt med dessa bestämmelser.

Utredningen presenterade olika förslag på tillvägagångsätt, för att komma åt detta problem på bästa sätt. Den ena var att samla de två förfarandena i ett gemensamt förfarande i domstol, där frågorna kring skuldfrågan för skattebrott och skattetillägg avgjordes samtidigt. Ett annat förslag som diskuterades var förslaget om att införa ett... (More)
Under hösten presenterades en utredning, SOU 2013:62, för att komma åt de problem som Sverige har gällande förbudet mot dubbelbestraffning enligt 4 artikeln, sjunde tilläggsprotokollet Europakonventionen och artikel 50 i EU:s stadga. Detta för att EU-domstolen och Europadomstolen tidigare meddelat att Sveriges system angående skattetillägg och skattebrott inte varit förenligt med dessa bestämmelser.

Utredningen presenterade olika förslag på tillvägagångsätt, för att komma åt detta problem på bästa sätt. Den ena var att samla de två förfarandena i ett gemensamt förfarande i domstol, där frågorna kring skuldfrågan för skattebrott och skattetillägg avgjordes samtidigt. Ett annat förslag som diskuterades var förslaget om att införa ett system där myndigheterna avgjorde om detta skulle bli en fråga om skattebrott och då föras av åklagaren eller om ärendet skulle stanna vid att Skatteverket ålagde den enskilda att endast betala skattetillägg för lämnandet av en oriktig uppgift. (Less)
Abstract
In the fall of 2013 a report was presented, SOU 2013:62, in order to address the problems by the Swedish legislation on the prohibition of the principle ne bis in idem under article 4, Protocol seven ECHR and Article 50 of the EU Charter. The Court and the European Court earlier announced that the Swedish system regarding tax surcharges and criminal sanctions for tax offences, not been consistent with these provisions.

The Committee presented a suggestion on dealings for a new legislation, to deal with this problem in the best way. One was to bring together the two procedures into a single procedure in court, where the issues of guilt for tax surcharges and tax crime was settled together. Another proposal discussed was the proposal to... (More)
In the fall of 2013 a report was presented, SOU 2013:62, in order to address the problems by the Swedish legislation on the prohibition of the principle ne bis in idem under article 4, Protocol seven ECHR and Article 50 of the EU Charter. The Court and the European Court earlier announced that the Swedish system regarding tax surcharges and criminal sanctions for tax offences, not been consistent with these provisions.

The Committee presented a suggestion on dealings for a new legislation, to deal with this problem in the best way. One was to bring together the two procedures into a single procedure in court, where the issues of guilt for tax surcharges and tax crime was settled together. Another proposal discussed was the proposal to introduce a system where the authorities decided if the issue would be a matter of tax crime and then brought by the prosecutor. If not, the issue would stop at the tax surcharges so the individual only paid tax penalties for submitting false information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Karin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt
language
Swedish
id
4228493
date added to LUP
2014-01-31 14:02:56
date last changed
2014-01-31 14:02:56
@misc{4228493,
 abstract   = {In the fall of 2013 a report was presented, SOU 2013:62, in order to address the problems by the Swedish legislation on the prohibition of the principle ne bis in idem under article 4, Protocol seven ECHR and Article 50 of the EU Charter. The Court and the European Court earlier announced that the Swedish system regarding tax surcharges and criminal sanctions for tax offences, not been consistent with these provisions.

The Committee presented a suggestion on dealings for a new legislation, to deal with this problem in the best way. One was to bring together the two procedures into a single procedure in court, where the issues of guilt for tax surcharges and tax crime was settled together. Another proposal discussed was the proposal to introduce a system where the authorities decided if the issue would be a matter of tax crime and then brought by the prosecutor. If not, the issue would stop at the tax surcharges so the individual only paid tax penalties for submitting false information.},
 author    = {Persson, Karin},
 keyword   = {skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SOU 2013:62 - En eventuell lösning på förbudet mot dubbelbestraffning i fråga om skattebrott och skattetillägg?},
 year     = {2013},
}