Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En effektiv kartell-lagstiftning och företagens rätt till en rättvis rättegång

Sand Holmberg, Victor LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det är svårt att stifta en konkurrenslag som effektivt motverkar karteller samtidigt som den tar tillvara företagens rätt till en rättvis rättegång. Vårt samhälle är idag präglat av en marknadsekonomi som är i behov av en välfungerande konkurrens. Karteller är kostsamma för samhället och ytterst för samhällsmedborgarna. Det finns betydande incitament för företag att samarbeta konkurrensbegränsande. Vinsterna kan vara mycket höga, speciellt inom oligopolmarknader som präglas av ett fåtal aktiva aktörer som erbjuder odifferentierade produkter. Ett företag kan enkelt etablera en kontakt med ett annat företag via t.ex. en branschorganisation. Samarbetet sker bakom lykta dörrar. Under dessa omständigheter ska Konkurrensverket bevisa samarbetet... (More)
Det är svårt att stifta en konkurrenslag som effektivt motverkar karteller samtidigt som den tar tillvara företagens rätt till en rättvis rättegång. Vårt samhälle är idag präglat av en marknadsekonomi som är i behov av en välfungerande konkurrens. Karteller är kostsamma för samhället och ytterst för samhällsmedborgarna. Det finns betydande incitament för företag att samarbeta konkurrensbegränsande. Vinsterna kan vara mycket höga, speciellt inom oligopolmarknader som präglas av ett fåtal aktiva aktörer som erbjuder odifferentierade produkter. Ett företag kan enkelt etablera en kontakt med ett annat företag via t.ex. en branschorganisation. Samarbetet sker bakom lykta dörrar. Under dessa omständigheter ska Konkurrensverket bevisa samarbetet i domstol. För att avskräcka företag från att samarbeta konkurrensbegränsande har bötesbeloppen vid en överträdelse av konkurrenslagen satts till mycket höga nivåer. Detta bör dock medföra krav på rättegången. Kartellprocesser har stora likheter med brottmål där parterna åberopar förhör med vittnen och sakkunniga. Det kan argumenteras för att beviskraven ska ställas högt, då Konkurrensverket är en myndighet som ålägger enskilda personer betungande myndighetsbeslut. Frågan är hur högt beviskraven kan ställas innan kostnaden för samhället blir alltför betungande.

År 1993 fick vi i Sverige en ny konkurrenslag som materiellt baserades på EU:s kartell-lagstiftning. Sverige valde dock att inte ta efter EU:s processuella regler i kartellförfaranden. EU-domstolen har genom åren tagit fram vissa bevisvärderingsprinciper i kartellmål för att komma till rätta med konflikten mellan företagens rätt till en rättvis rättegång och en effektiv konkurrenslag.

Föreliggande uppsats kommer att skildra de olika intressen som står emot varandra i ett kartellmål. Arbetet syftar till att utreda vilka rekvisit som måste uppfyllas för att en kartell ska anses bevisad, samt undersöka vilka beviskrav som svenska och europeiska domstolar ställer upp i kartellmål. Uppsatsen kommer även att utreda i vilken utsträckning Sverige har möjlighet att utforma sin egen kartellprocess eller om området i själva verket är harmoniserat under EU-rätten.

Sammanfattningsvis har jag funnit att Marknadsdomstolen använder ett beviskrav som är ”förhållandevis högt”. Detta beviskrav ligger mellan ”bortom allt rimligt tvivel” och ”styrkt”. Vidare har jag funnit att Marknadsdomstolen, utan stöd i förarbeten, använder sig av EU-domstolens bevisvärderingsprinciper.

There is a conflict between having an efficient cartel control and upholding companies right to a fair trial in cartel cases. Our society is characterized by a market economy in need of effective competition. Cartels, where companies cooperate in order to reduce competition, are expensive for the society and its citizens. Companies have great incentives for participating in cartels. The potential profits are large; especially in oligopoly markets where only a few suppliers offers undifferentiated products. It is easy enough for a company to establish a connection with a competitor. The illegal cooperation continues in secrecy behind closed doors. Under these circumstances the Swedish authorities must prove the existence of a cartel in court. In order the discourage companies from collaborating, the fines are severe. Consequently, the judicial procedure must meet certain standards. Cartel trails share similarities with criminal trails. It is fair to argue that the standard of proof should be high when a state authority penalizes private subjects. The question is how high the standard of proof can be before the cost of an inefficient cartel control becomes to heavy for the society.

In the year of 1993 Sweden got a new competition legislation based on EU legislation. However, the Swedish legislator chose to base the rules of the judicial procedure on traditional Swedish legislation and principles. The EU court of justice has through its established practice developed certain principles when it comes to evaluate evidence in cartel cases.

This essay will give an account of the opposing interests in cartel process. I aim to investigate the necessary prerequisites in the present cartel legislation and which standard of proof the Swedish and the EU court are using in cartel cases. Finally, the essay will analyze whether Swedish courts are free to develop its own judicial procedure in cartel trails or if it is in fact an area harmonized by EU law.

In conclusion I have found that Swedish courts are using a standard of proof that lies between what is used in criminal and civil procedures. I have also found that Swedish courts are using the principles developed by the EU court of justice in cartel cases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sand Holmberg, Victor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konkurrensrätt, kartell, kartell-lagstiftning, beviskrav, bevisbörda, rättvis rättegång, YOLO, civil and criminal procedure
language
Swedish
id
4228567
date added to LUP
2014-01-30 14:27:53
date last changed
2014-01-30 14:27:53
@misc{4228567,
 abstract   = {Det är svårt att stifta en konkurrenslag som effektivt motverkar karteller samtidigt som den tar tillvara företagens rätt till en rättvis rättegång. Vårt samhälle är idag präglat av en marknadsekonomi som är i behov av en välfungerande konkurrens. Karteller är kostsamma för samhället och ytterst för samhällsmedborgarna. Det finns betydande incitament för företag att samarbeta konkurrensbegränsande. Vinsterna kan vara mycket höga, speciellt inom oligopolmarknader som präglas av ett fåtal aktiva aktörer som erbjuder odifferentierade produkter. Ett företag kan enkelt etablera en kontakt med ett annat företag via t.ex. en branschorganisation. Samarbetet sker bakom lykta dörrar. Under dessa omständigheter ska Konkurrensverket bevisa samarbetet i domstol. För att avskräcka företag från att samarbeta konkurrensbegränsande har bötesbeloppen vid en överträdelse av konkurrenslagen satts till mycket höga nivåer. Detta bör dock medföra krav på rättegången. Kartellprocesser har stora likheter med brottmål där parterna åberopar förhör med vittnen och sakkunniga. Det kan argumenteras för att beviskraven ska ställas högt, då Konkurrensverket är en myndighet som ålägger enskilda personer betungande myndighetsbeslut. Frågan är hur högt beviskraven kan ställas innan kostnaden för samhället blir alltför betungande. 

År 1993 fick vi i Sverige en ny konkurrenslag som materiellt baserades på EU:s kartell-lagstiftning. Sverige valde dock att inte ta efter EU:s processuella regler i kartellförfaranden. EU-domstolen har genom åren tagit fram vissa bevisvärderingsprinciper i kartellmål för att komma till rätta med konflikten mellan företagens rätt till en rättvis rättegång och en effektiv konkurrenslag. 

Föreliggande uppsats kommer att skildra de olika intressen som står emot varandra i ett kartellmål. Arbetet syftar till att utreda vilka rekvisit som måste uppfyllas för att en kartell ska anses bevisad, samt undersöka vilka beviskrav som svenska och europeiska domstolar ställer upp i kartellmål. Uppsatsen kommer även att utreda i vilken utsträckning Sverige har möjlighet att utforma sin egen kartellprocess eller om området i själva verket är harmoniserat under EU-rätten. 

Sammanfattningsvis har jag funnit att Marknadsdomstolen använder ett beviskrav som är ”förhållandevis högt”. Detta beviskrav ligger mellan ”bortom allt rimligt tvivel” och ”styrkt”. Vidare har jag funnit att Marknadsdomstolen, utan stöd i förarbeten, använder sig av EU-domstolens bevisvärderingsprinciper. 

There is a conflict between having an efficient cartel control and upholding companies right to a fair trial in cartel cases. Our society is characterized by a market economy in need of effective competition. Cartels, where companies cooperate in order to reduce competition, are expensive for the society and its citizens. Companies have great incentives for participating in cartels. The potential profits are large; especially in oligopoly markets where only a few suppliers offers undifferentiated products. It is easy enough for a company to establish a connection with a competitor. The illegal cooperation continues in secrecy behind closed doors. Under these circumstances the Swedish authorities must prove the existence of a cartel in court. In order the discourage companies from collaborating, the fines are severe. Consequently, the judicial procedure must meet certain standards. Cartel trails share similarities with criminal trails. It is fair to argue that the standard of proof should be high when a state authority penalizes private subjects. The question is how high the standard of proof can be before the cost of an inefficient cartel control becomes to heavy for the society. 

In the year of 1993 Sweden got a new competition legislation based on EU legislation. However, the Swedish legislator chose to base the rules of the judicial procedure on traditional Swedish legislation and principles. The EU court of justice has through its established practice developed certain principles when it comes to evaluate evidence in cartel cases. 

This essay will give an account of the opposing interests in cartel process. I aim to investigate the necessary prerequisites in the present cartel legislation and which standard of proof the Swedish and the EU court are using in cartel cases. Finally, the essay will analyze whether Swedish courts are free to develop its own judicial procedure in cartel trails or if it is in fact an area harmonized by EU law. 

In conclusion I have found that Swedish courts are using a standard of proof that lies between what is used in criminal and civil procedures. I have also found that Swedish courts are using the principles developed by the EU court of justice in cartel cases.},
 author    = {Sand Holmberg, Victor},
 keyword   = {konkurrensrätt,kartell,kartell-lagstiftning,beviskrav,bevisbörda,rättvis rättegång,YOLO,civil and criminal procedure},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En effektiv kartell-lagstiftning och företagens rätt till en rättvis rättegång},
 year     = {2013},
}