Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samvetsfrihet för vårdpersonal

Eriksson, Henning LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt flera viktiga internationella instrument. Bland annat skyddas samvetsfriheten i Europakonventionen. I denna uppsats undersöks om samvetsfriheten ska anses innefatta en rätt till samvetsvägran för vårdpersonal, det vill säga en rätt att av samvetsskäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter. Frågeställningen har i dagsläget sin största relevans när det gäller läkare och annan vårdpersonal som inte vill delta i abortverksamhet. Om Sverige i framtiden skulle införa möjligheten till aktiv dödshjälp skulle frågan kunna uppstå även i den kontexten. I uppsatsen konstateras att frågan om det existerar en rätt till samvetsvägran i stor utsträckning är en oprövad fråga. En form av samvetsvägransrätt har dock... (More)
Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt flera viktiga internationella instrument. Bland annat skyddas samvetsfriheten i Europakonventionen. I denna uppsats undersöks om samvetsfriheten ska anses innefatta en rätt till samvetsvägran för vårdpersonal, det vill säga en rätt att av samvetsskäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter. Frågeställningen har i dagsläget sin största relevans när det gäller läkare och annan vårdpersonal som inte vill delta i abortverksamhet. Om Sverige i framtiden skulle införa möjligheten till aktiv dödshjälp skulle frågan kunna uppstå även i den kontexten. I uppsatsen konstateras att frågan om det existerar en rätt till samvetsvägran i stor utsträckning är en oprövad fråga. En form av samvetsvägransrätt har dock erkänts av flera människorättsorgan, nämligen rätten att vägra göra militärtjänst. Möjligen kan detta ge viss vägledning för hur man ska se på samvetsvägran i andra sammanhang. Detta diskuteras i avslutningen av framställningen. Man kan vidare konstatera att vårdpersonal i Sverige inte har någon rätt enligt den nationella lagstiftningen att avstå från att medverka vid exempelvis aborter. I detta avseende skiljer sig Sverige från de allra flesta andra länderna i Europa. Mot denna bakgrund finns det anledning att diskutera vilka argument som talar för respektive emot en samvetsvägransrätt för vårdpersonal. Denna diskussion förs avslutningsvis i framställningen. Slutsatsen är att en rätt till samvetsvägran är önskvärd då det innebär dels att man respekterar enskildas etiska eller religiösa övertygelser, dels att man främjar ett etiskt kritiskt förhållningssätt hos verksamma inom sjukvården. Denna rättighet behöver dock regleras på ett sådant sätt att patientens rättigheter inte riskerar att inskränkas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Henning LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsrätt (en. labour law), folkrätt (en. public international law), rättsvetenskap (en. law), samvetsfrihet, samvetsvägran
language
Swedish
id
4228657
date added to LUP
2014-01-28 17:35:45
date last changed
2014-01-28 17:35:45
@misc{4228657,
 abstract   = {Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt flera viktiga internationella instrument. Bland annat skyddas samvetsfriheten i Europakonventionen. I denna uppsats undersöks om samvetsfriheten ska anses innefatta en rätt till samvetsvägran för vårdpersonal, det vill säga en rätt att av samvetsskäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter. Frågeställningen har i dagsläget sin största relevans när det gäller läkare och annan vårdpersonal som inte vill delta i abortverksamhet. Om Sverige i framtiden skulle införa möjligheten till aktiv dödshjälp skulle frågan kunna uppstå även i den kontexten. I uppsatsen konstateras att frågan om det existerar en rätt till samvetsvägran i stor utsträckning är en oprövad fråga. En form av samvetsvägransrätt har dock erkänts av flera människorättsorgan, nämligen rätten att vägra göra militärtjänst. Möjligen kan detta ge viss vägledning för hur man ska se på samvetsvägran i andra sammanhang. Detta diskuteras i avslutningen av framställningen. Man kan vidare konstatera att vårdpersonal i Sverige inte har någon rätt enligt den nationella lagstiftningen att avstå från att medverka vid exempelvis aborter. I detta avseende skiljer sig Sverige från de allra flesta andra länderna i Europa. Mot denna bakgrund finns det anledning att diskutera vilka argument som talar för respektive emot en samvetsvägransrätt för vårdpersonal. Denna diskussion förs avslutningsvis i framställningen. Slutsatsen är att en rätt till samvetsvägran är önskvärd då det innebär dels att man respekterar enskildas etiska eller religiösa övertygelser, dels att man främjar ett etiskt kritiskt förhållningssätt hos verksamma inom sjukvården. Denna rättighet behöver dock regleras på ett sådant sätt att patientens rättigheter inte riskerar att inskränkas.},
 author    = {Eriksson, Henning},
 keyword   = {arbetsrätt (en. labour law),folkrätt (en. public international law),rättsvetenskap (en. law),samvetsfrihet,samvetsvägran},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samvetsfrihet för vårdpersonal},
 year     = {2013},
}