Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utredning av utländsk rätt - ett skäl att frångå principen om jura novit curia?

Sundblad, Nicolai LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Principen om jura novit curia är en allmänt vedertagen princip i svensk rätt. Principen innebär att domstolarna självständigt bestämmer vilka rättsregler som ska tillämpas i varje enskilt fall. I detta ingår ett ansvar för domstolarna att utreda innehållet i gällande rätt. Det förhåller sig dock annorlunda när det är fråga om tillämpning av utländska rättsordningar. Domstolen kan då delegera en del av utredningsansvaret till parterna i målet, som anmanas att föra bevisning om innehållet i den utländska rätten. Denna ordning innebär ett avsteg från principen om jura novit curia.

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenserna blir när principen om jura novit curia åsidosätts. En viktig aspekt av denna fråga är vilken... (More)
Principen om jura novit curia är en allmänt vedertagen princip i svensk rätt. Principen innebär att domstolarna självständigt bestämmer vilka rättsregler som ska tillämpas i varje enskilt fall. I detta ingår ett ansvar för domstolarna att utreda innehållet i gällande rätt. Det förhåller sig dock annorlunda när det är fråga om tillämpning av utländska rättsordningar. Domstolen kan då delegera en del av utredningsansvaret till parterna i målet, som anmanas att föra bevisning om innehållet i den utländska rätten. Denna ordning innebär ett avsteg från principen om jura novit curia.

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenserna blir när principen om jura novit curia åsidosätts. En viktig aspekt av denna fråga är vilken betydelse principen om jura novit curia har i dagens rättssamhälle. Somliga röster i doktrinen menar att principen har spelat ut sin roll, medan andra menar att det fortfarande finns skäl att hålla fast vid den.

Om principen om jura novit curia anses fylla en viktig funktion, finns det skäl att ifrågasätta avsteg som görs ifrån principen. Det är främst kostnadsskäl som talar för att domstolarna ska kunna ta hjälp av parterna i utredningar av utländsk rätt. Även om det är motiverat att principen om jura novit curia åsidosätts, har det stor betydelse under vilka premisser som parterna tillåts delta i rättsutredningen. Om parterna ges helt fria händer i rättsutredningen, och domstolen intar en alltför passiv roll, är risken stor att kvaliteten i rättstillämpningen blir lidande.

I praxis ställer svenska domstolar generellt sett låga krav på utredningar av utländsk rätt. Domstolarna tenderar också att inta en förhållandevis passiv roll i utredningar av utländsk rätt. Det finns skäl att undersöka vilka konsekvenser en sådan ordning kan få, och om domstolarna bör inta en aktivare roll i utredningar av utländsk rätt. (Less)
Abstract
The Latin legal maxim iura novit curia is applied in Swedish law. The maxim expresses the principle that the court alone is responsible for determining which law applies to a particular case, and how it is applied. Consequently, the court is responsible for researching the content of the law. This, however, is not the case when foreign law is applicable in Swedish courts. In these cases, Swedish courts have the option to ask the parties in a dispute to present evidence of the content of the foreign law. This is a departure from the principle of iura novit curia.

The purpose of this essay is to examine the consequences of a departure from the principle of iura novit curia. In this aspect, the purpose of the principle of iura novit curia... (More)
The Latin legal maxim iura novit curia is applied in Swedish law. The maxim expresses the principle that the court alone is responsible for determining which law applies to a particular case, and how it is applied. Consequently, the court is responsible for researching the content of the law. This, however, is not the case when foreign law is applicable in Swedish courts. In these cases, Swedish courts have the option to ask the parties in a dispute to present evidence of the content of the foreign law. This is a departure from the principle of iura novit curia.

The purpose of this essay is to examine the consequences of a departure from the principle of iura novit curia. In this aspect, the purpose of the principle of iura novit curia plays a vital role. Some authors in the doctrine argue that the principle no longer serves a function in the modern society. Others say that the principle is still very important.

If the principle of iura novit curia still serves a purpose, there is every reason to question departures that are made from the principle. The primary motive for letting the parties participate in the research of the foreign law is that it would be too costly for the courts to carry the burden by themselves. Although a departure from the principle of iura novit curia is justified, there are reasons to regulate the conditions under which the parties are allowed to participate in the research of the foreign law. If the parties are allowed to conduct the legal research in any way they choose, there is a risk that the application of the law will suffer as a consequence.

If you look at previous cases, Swedish courts have a tendency to accept even insufficient research of the content of foreign law. The courts generally assume a relatively passive role in the research of foreign law. Therefore, it is interesting to examine the consequences of this practice, and whether the courts should assume a more active role in the research of foreign law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundblad, Nicolai LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, procedural law, IP-rätt, international private law, utredning av utländsk rätt, tillämpning av utländsk rätt
language
Swedish
id
4228778
date added to LUP
2014-01-28 17:24:51
date last changed
2014-01-28 17:24:51
@misc{4228778,
 abstract   = {The Latin legal maxim iura novit curia is applied in Swedish law. The maxim expresses the principle that the court alone is responsible for determining which law applies to a particular case, and how it is applied. Consequently, the court is responsible for researching the content of the law. This, however, is not the case when foreign law is applicable in Swedish courts. In these cases, Swedish courts have the option to ask the parties in a dispute to present evidence of the content of the foreign law. This is a departure from the principle of iura novit curia. 

The purpose of this essay is to examine the consequences of a departure from the principle of iura novit curia. In this aspect, the purpose of the principle of iura novit curia plays a vital role. Some authors in the doctrine argue that the principle no longer serves a function in the modern society. Others say that the principle is still very important.

If the principle of iura novit curia still serves a purpose, there is every reason to question departures that are made from the principle. The primary motive for letting the parties participate in the research of the foreign law is that it would be too costly for the courts to carry the burden by themselves. Although a departure from the principle of iura novit curia is justified, there are reasons to regulate the conditions under which the parties are allowed to participate in the research of the foreign law. If the parties are allowed to conduct the legal research in any way they choose, there is a risk that the application of the law will suffer as a consequence.

If you look at previous cases, Swedish courts have a tendency to accept even insufficient research of the content of foreign law. The courts generally assume a relatively passive role in the research of foreign law. Therefore, it is interesting to examine the consequences of this practice, and whether the courts should assume a more active role in the research of foreign law.},
 author    = {Sundblad, Nicolai},
 keyword   = {processrätt,procedural law,IP-rätt,international private law,utredning av utländsk rätt,tillämpning av utländsk rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utredning av utländsk rätt - ett skäl att frångå principen om jura novit curia?},
 year     = {2013},
}