Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Principalansvar - En komparativ studie mellan Sverige och England

Weije, Micaela LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
En arbetsgivare kan i svensk och engelsk rätt bli ålagd ansvar för annans vållande. I svensk rätt
kallas denna lära för principalansvar och stadgas i 3:1 SkL. I den engelska rätten kallas ansvar för
annans vållande för vicarious liability och principen om en arbetsgivares ansvar har etablerats i
praxis. Ansvaret kan ses som strikt i den mening att en arbetsgivare själv inte måste ha varit
vållande. Det behöver inte röra sig om en anställds handlande utan flera små misstag begångna av
ett flertal anställda kan tillsammans nå upp till den grad av culpa som krävs för att en arbetsgivare
ska bli tilldelad ansvar. En arbetsgivare svarar alltså för sin organisation.
Principalansvar är kontroversiellt och har gett upphov... (More)
Sammanfattning
En arbetsgivare kan i svensk och engelsk rätt bli ålagd ansvar för annans vållande. I svensk rätt
kallas denna lära för principalansvar och stadgas i 3:1 SkL. I den engelska rätten kallas ansvar för
annans vållande för vicarious liability och principen om en arbetsgivares ansvar har etablerats i
praxis. Ansvaret kan ses som strikt i den mening att en arbetsgivare själv inte måste ha varit
vållande. Det behöver inte röra sig om en anställds handlande utan flera små misstag begångna av
ett flertal anställda kan tillsammans nå upp till den grad av culpa som krävs för att en arbetsgivare
ska bli tilldelad ansvar. En arbetsgivare svarar alltså för sin organisation.
Principalansvar är kontroversiellt och har gett upphov till en del rättspraxis och doktrin. Ansvar har
bland annat utdelats vid förskingringsbrott och för så kallade beroende uppdragstagare, vilket
grundar sig i motiven till principalansvaret. De bakomliggande syftena är i princip desamma inom
de två rättssystemen och det kan även vara en förklaring till deras likheter. Jag kommer i min
uppsats göra en framställning av de grundläggande förutsättningarna som krävs för att ansvar ska
bli aktuellt. Läsaren kommer att få en redogörelse för relevanta rättsfall, dessa kommer sedan att
jämföras med ett kritiskt perspektiv. Jag kommer i min slutsats fram till att likheterna mellan våra
rättssystem är många och ett flertal argument kan återfinnas i både den svenska och engelska
rättstillämpningen. Jag kan tyckas se ett mer långtgående principalansvar i det engelska systemet.
Detta gäller främst när det rör sig om vissa uppsåtliga eller brottsliga handlingar. (Less)
Abstract
Summary
An employer can in the swedish and english legal systems be held responsible for the acts of an
employee. In the swedish system this principle is called principalansvar and is established in 3:1
SkL. The english system names responsibility for others as vicarious liability, the principle in which
the empoyeer is held liable for the empolyees tortious act came through court cases. There is no
need for the employer to comit a tortious act, for the responsibility can stil be forced upon the
employer. For this reason the liability can be seen as strict. The tortious act can be done by a
number of employees, their acts can joint together inflict liability on the employer. The reason
behind this is the fact that an employer has... (More)
Summary
An employer can in the swedish and english legal systems be held responsible for the acts of an
employee. In the swedish system this principle is called principalansvar and is established in 3:1
SkL. The english system names responsibility for others as vicarious liability, the principle in which
the empoyeer is held liable for the empolyees tortious act came through court cases. There is no
need for the employer to comit a tortious act, for the responsibility can stil be forced upon the
employer. For this reason the liability can be seen as strict. The tortious act can be done by a
number of employees, their acts can joint together inflict liability on the employer. The reason
behind this is the fact that an employer has responsibility for it´s enterprise.
The resonsibility is controversial and has led to many court cases and doctrines. The courts has
taken the view that a employer should be responsible even if the acts are considered to be criminal.
Liability can even be seen in cases where an independent contractor has been hired. The motives
behind the theory is the same in both legal systems and this is the answer to why the systems are so
alike in many aspects. I will in my description give the reader an introduction to relevant cases and
compare these with a critical perspective. Even if there are simularities I can see a tendency to put
an extended responsibility on the employer in the english legal system. This applies primarily when
it´s a conscious act of an employee or if the deed is considered to be criminal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weije, Micaela LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skadeståndsrätt, principalansvar, komparativ studie
language
Swedish
id
4228907
date added to LUP
2014-01-28 17:26:58
date last changed
2014-01-28 17:26:58
@misc{4228907,
 abstract   = {Summary
An employer can in the swedish and english legal systems be held responsible for the acts of an
employee. In the swedish system this principle is called principalansvar and is established in 3:1
SkL. The english system names responsibility for others as vicarious liability, the principle in which
the empoyeer is held liable for the empolyees tortious act came through court cases. There is no
need for the employer to comit a tortious act, for the responsibility can stil be forced upon the
employer. For this reason the liability can be seen as strict. The tortious act can be done by a
number of employees, their acts can joint together inflict liability on the employer. The reason
behind this is the fact that an employer has responsibility for it´s enterprise.
The resonsibility is controversial and has led to many court cases and doctrines. The courts has
taken the view that a employer should be responsible even if the acts are considered to be criminal.
Liability can even be seen in cases where an independent contractor has been hired. The motives
behind the theory is the same in both legal systems and this is the answer to why the systems are so
alike in many aspects. I will in my description give the reader an introduction to relevant cases and
compare these with a critical perspective. Even if there are simularities I can see a tendency to put
an extended responsibility on the employer in the english legal system. This applies primarily when
it´s a conscious act of an employee or if the deed is considered to be criminal.},
 author    = {Weije, Micaela},
 keyword   = {Skadeståndsrätt,principalansvar,komparativ studie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Principalansvar - En komparativ studie mellan Sverige och England},
 year     = {2013},
}