Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föreningsfriheten - en långtgående rättighet för brottsliga organisationer?

Smakowski, Maja LU (2013) LAGF03 20132
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Föreningsfriheten är i Sverige en stark förankrad rättighet, inte minst med hänsyn till att de politiska partierna är att anse som föreningar. Friheten definieras som ”rätten att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”.

Varken i lagen eller i förarbetena utvecklas vilka allmänna eller enskilda syften en förening får verka för. Samtidigt saknas vägledande avgöranden på området. För att få vägledning i frågan krävs det att vi återgår till den på 1930-talet införda lagen om förbud för politiska uniformer. För att belysa den problematik som uppstår, redogörs för föreningsfriheten i Danmark. Den danska Grundloven skyddar endast föreningar med lovliga syften. Ett syfte är olovligt om organisationen har som mål att verka... (More)
Föreningsfriheten är i Sverige en stark förankrad rättighet, inte minst med hänsyn till att de politiska partierna är att anse som föreningar. Friheten definieras som ”rätten att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”.

Varken i lagen eller i förarbetena utvecklas vilka allmänna eller enskilda syften en förening får verka för. Samtidigt saknas vägledande avgöranden på området. För att få vägledning i frågan krävs det att vi återgår till den på 1930-talet införda lagen om förbud för politiska uniformer. För att belysa den problematik som uppstår, redogörs för föreningsfriheten i Danmark. Den danska Grundloven skyddar endast föreningar med lovliga syften. Ett syfte är olovligt om organisationen har som mål att verka genom brott. Även organisationer som i för sig har ett lovligt syfte, men söker att uppnå detta med våld eller annan liknande straffbar handling, omfattas. Föreningar med olovliga ändamål upplöses genom en dom.

Innebär det att vi i Sverige tillåter organisationer att verka, vars mål är att begå brott eller organisationer som begår brott som ett led i deras verksamhet? Svaret på frågan är inte så självklart som det verkar. För möjligheterna att inskränka föreningsfriheten har lagstiftaren angett specifika begränsningsändamål. Dessa ändamål är så pass snävt avgränsade att föreningsfriheten framställs som en absolut rättighet istället för en relativ rättighet.

Att kunna besvara frågan om det i Sverige går att begränsa föreningsfriheten och införa ett förbud mot MC-gäng är viktig idag. Anledningen är främst att medier, politiker och myndighetsföreträdare, återkommande målar upp bilden av MC-gäng som brottsliga organisationer som utgör ett hot mot samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Smakowski, Maja LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
statsrätt
language
Swedish
id
4228909
date added to LUP
2014-02-02 14:01:31
date last changed
2014-02-02 14:01:31
@misc{4228909,
 abstract   = {Föreningsfriheten är i Sverige en stark förankrad rättighet, inte minst med hänsyn till att de politiska partierna är att anse som föreningar. Friheten definieras som ”rätten att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften”. 

Varken i lagen eller i förarbetena utvecklas vilka allmänna eller enskilda syften en förening får verka för. Samtidigt saknas vägledande avgöranden på området. För att få vägledning i frågan krävs det att vi återgår till den på 1930-talet införda lagen om förbud för politiska uniformer. För att belysa den problematik som uppstår, redogörs för föreningsfriheten i Danmark. Den danska Grundloven skyddar endast föreningar med lovliga syften. Ett syfte är olovligt om organisationen har som mål att verka genom brott. Även organisationer som i för sig har ett lovligt syfte, men söker att uppnå detta med våld eller annan liknande straffbar handling, omfattas. Föreningar med olovliga ändamål upplöses genom en dom. 

Innebär det att vi i Sverige tillåter organisationer att verka, vars mål är att begå brott eller organisationer som begår brott som ett led i deras verksamhet? Svaret på frågan är inte så självklart som det verkar. För möjligheterna att inskränka föreningsfriheten har lagstiftaren angett specifika begränsningsändamål. Dessa ändamål är så pass snävt avgränsade att föreningsfriheten framställs som en absolut rättighet istället för en relativ rättighet. 

Att kunna besvara frågan om det i Sverige går att begränsa föreningsfriheten och införa ett förbud mot MC-gäng är viktig idag. Anledningen är främst att medier, politiker och myndighetsföreträdare, återkommande målar upp bilden av MC-gäng som brottsliga organisationer som utgör ett hot mot samhället.},
 author    = {Smakowski, Maja},
 keyword   = {statsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föreningsfriheten - en långtgående rättighet för brottsliga organisationer?},
 year     = {2013},
}