Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Location Specific Advantages (LSAs) förenlighet med armlängdsprincipen enligt OECD

Sedlar, Patrik LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
Location Specific Advantages (LSAs) kan ses som lokala, immateriella tillgångar som finns på en viss plats i form av exempelvis billig arbetskraft eller en välutvecklad infrastruktur. I FN:s manual för internprissättning från maj 2013 ges både Kina och Indien egna kapitel där de förklarar sin syn på LSAs och hur de anser att multinationella bolag bör ta hänsyn till dessa i sin internprissättning. Dessvärre erbjuder inte FN:s manual några detaljerade verktyg för hur övervärdet (Location rents) från LSAs ska fördelas mellan bolagen. Syftet med uppsatsen är dels att systematisera begreppet och erbjuda en analysmetod till LSAs, dels att undersöka om konceptet LSAs som det presenteras i FN:s manual är förenligt med armlängdsprincipen som den... (More)
Location Specific Advantages (LSAs) kan ses som lokala, immateriella tillgångar som finns på en viss plats i form av exempelvis billig arbetskraft eller en välutvecklad infrastruktur. I FN:s manual för internprissättning från maj 2013 ges både Kina och Indien egna kapitel där de förklarar sin syn på LSAs och hur de anser att multinationella bolag bör ta hänsyn till dessa i sin internprissättning. Dessvärre erbjuder inte FN:s manual några detaljerade verktyg för hur övervärdet (Location rents) från LSAs ska fördelas mellan bolagen. Syftet med uppsatsen är dels att systematisera begreppet och erbjuda en analysmetod till LSAs, dels att undersöka om konceptet LSAs som det presenteras i FN:s manual är förenligt med armlängdsprincipen som den ser ut idag. Slutsatserna är att metodiken för fördelningen av LSAs i många fall är alldeles för komplex för att vara användbar och att den inte är förenlig med armlängdsprincipen. Motsvarande fördelning som LSAs syftar till att göra bör gå att uppnå med en korrekt utförd funktionsanalys. (Less)
Abstract
Location Specific Advantages (LSAs) can be considered as local intangibles in a specific place, as for instance: cheap labour or well-developed infrastructure. Both China and India have their own chapters in the United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries from May 2013, where they are able to express their views on LSAs and how multinational enterprises (MNEs) should take LSAs into consideration when setting the transfer prices. Unfortunately, the United Nations Practical Manual does not present any tools on how to allocate the extra profits (Location rents) from LSAs between the companies. This paper aims to systemize the concept and to provide a method of analysis to LSAs, as well as to examine if LSAs,... (More)
Location Specific Advantages (LSAs) can be considered as local intangibles in a specific place, as for instance: cheap labour or well-developed infrastructure. Both China and India have their own chapters in the United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries from May 2013, where they are able to express their views on LSAs and how multinational enterprises (MNEs) should take LSAs into consideration when setting the transfer prices. Unfortunately, the United Nations Practical Manual does not present any tools on how to allocate the extra profits (Location rents) from LSAs between the companies. This paper aims to systemize the concept and to provide a method of analysis to LSAs, as well as to examine if LSAs, as the concept is presented in the UN manual, is consistent with the arm’s length principle. The findings are that the methodology of allocating LSAs in many cases is too complex to be useful and that the concept of LSAs is not consistent with the arm’s length principle. The equivalent allocation of extra profits should be possible to attain by a correct functions analysis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sedlar, Patrik LU
supervisor
organization
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Internprissättning, armlängdsprincipen, OECD Guidelines, United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries, Location Specific Advantages, LSAs
language
Swedish
id
4229404
date added to LUP
2014-01-24 11:00:46
date last changed
2014-01-24 11:00:46
@misc{4229404,
 abstract   = {Location Specific Advantages (LSAs) can be considered as local intangibles in a specific place, as for instance: cheap labour or well-developed infrastructure. Both China and India have their own chapters in the United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries from May 2013, where they are able to express their views on LSAs and how multinational enterprises (MNEs) should take LSAs into consideration when setting the transfer prices. Unfortunately, the United Nations Practical Manual does not present any tools on how to allocate the extra profits (Location rents) from LSAs between the companies. This paper aims to systemize the concept and to provide a method of analysis to LSAs, as well as to examine if LSAs, as the concept is presented in the UN manual, is consistent with the arm’s length principle. The findings are that the methodology of allocating LSAs in many cases is too complex to be useful and that the concept of LSAs is not consistent with the arm’s length principle. The equivalent allocation of extra profits should be possible to attain by a correct functions analysis.},
 author    = {Sedlar, Patrik},
 keyword   = {Internprissättning,armlängdsprincipen,OECD Guidelines,United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries,Location Specific Advantages,LSAs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Location Specific Advantages (LSAs) förenlighet med armlängdsprincipen enligt OECD},
 year     = {2013},
}