Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gestaltningen av romer i svensk dagspress - En kvantitativ- & kvalitativ innehållsanalys

Ahlström, Josefin LU and Carlsson Cloodt, Sally LU (2014) MKVK04 20132
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Sedan år 2000 är romer en erkänd minoritet i det svenska samhället. Men detta till trots faller romer offer för stereotypisering och är en grupp som i många avseenden står utanför det svenska samhället. Medierna har makt att sätta agendan, dvs. vad vi i samhället ska ha åsikter om samt vad vi tycker är viktigt respektive mindre viktigt. I denna uppsatts ämnar vi att analysera artiklar från Dagens Nyheter, Aftonbladet samt Helsingborgs dagblad för att problematisera hur den svenska dagspressen porträtterar romer. Detta gör vi genom en kvantitativ- och en kvalitativ innehållsanalys som operationaliserats med vårt teoretiska ramverk - Goffmans Stigmabegrepp, Brunes Stereotypisering, Dagordningsteorin samt van Dijks perspektiv... (More)
Sammanfattning: Sedan år 2000 är romer en erkänd minoritet i det svenska samhället. Men detta till trots faller romer offer för stereotypisering och är en grupp som i många avseenden står utanför det svenska samhället. Medierna har makt att sätta agendan, dvs. vad vi i samhället ska ha åsikter om samt vad vi tycker är viktigt respektive mindre viktigt. I denna uppsatts ämnar vi att analysera artiklar från Dagens Nyheter, Aftonbladet samt Helsingborgs dagblad för att problematisera hur den svenska dagspressen porträtterar romer. Detta gör vi genom en kvantitativ- och en kvalitativ innehållsanalys som operationaliserats med vårt teoretiska ramverk - Goffmans Stigmabegrepp, Brunes Stereotypisering, Dagordningsteorin samt van Dijks perspektiv på Nyrasism. Syftet med detta är att synliggöra och diskutera hur den ensidiga rapporteringen av romer i det svenska samhället kan bidra till social stigmatisering och stereotypisering av minoritetsgrupper som romer. Resultatet av de analyserade artiklarna synliggjorde att romer ofta förkommer i en entydig kontext där de främst gestaltas som offer exempelvis som tiggare. Analysen av artiklarna klargjorde även att romer sällan eller aldrig får chans att komma till tals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlström, Josefin LU and Carlsson Cloodt, Sally LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Romer, Stigma, Svensk dagspress, Stereotypier, Nyrasism, Mediers makt, Dagordningen
language
Swedish
id
4230602
date added to LUP
2014-02-06 08:40:15
date last changed
2014-09-04 08:36:08
@misc{4230602,
 abstract   = {{Sammanfattning: Sedan år 2000 är romer en erkänd minoritet i det svenska samhället. Men detta till trots faller romer offer för stereotypisering och är en grupp som i många avseenden står utanför det svenska samhället. Medierna har makt att sätta agendan, dvs. vad vi i samhället ska ha åsikter om samt vad vi tycker är viktigt respektive mindre viktigt. I denna uppsatts ämnar vi att analysera artiklar från Dagens Nyheter, Aftonbladet samt Helsingborgs dagblad för att problematisera hur den svenska dagspressen porträtterar romer. Detta gör vi genom en kvantitativ- och en kvalitativ innehållsanalys som operationaliserats med vårt teoretiska ramverk - Goffmans Stigmabegrepp, Brunes Stereotypisering, Dagordningsteorin samt van Dijks perspektiv på Nyrasism. Syftet med detta är att synliggöra och diskutera hur den ensidiga rapporteringen av romer i det svenska samhället kan bidra till social stigmatisering och stereotypisering av minoritetsgrupper som romer. Resultatet av de analyserade artiklarna synliggjorde att romer ofta förkommer i en entydig kontext där de främst gestaltas som offer exempelvis som tiggare. Analysen av artiklarna klargjorde även att romer sällan eller aldrig får chans att komma till tals.}},
 author    = {{Ahlström, Josefin and Carlsson Cloodt, Sally}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Gestaltningen av romer i svensk dagspress - En kvantitativ- & kvalitativ innehållsanalys}},
 year     = {{2014}},
}