Advanced

Information, bemötande och tillfredsställelse med vården ur ett patientperspektiv på en akutmottagning.

Persson, Matilda LU and Strandberg, Johanna LU (2014) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: En akutmottagning handlägger patienter som är i akut behov av omhändertagande. Patientens uppfattning av vårdvistelsen påverkas av personalens information och bemötande kring prioritering och väntetider. Metod: Studien är en icke-experimentell enkätstudie. Under 10 veckor delades 1000 enkäter ut på en akutmottagning. 170 besvarade enkäter har legat till grund för resultatet. Syfte: Beskriva information, bemötande och tillfredsställelse med vården ur ett patientperpsektiv på en akutmottagning. Resultat: Majoriteten uppfattade att de inte fick information om väntetider. 65,9 % av respondenterna var tillfredställda med besöket. Kvaliteten på vården klassades på en skala mellan 0 och 100, medelvärdet låg på 70. Medelvärdet låg högre... (More)
Bakgrund: En akutmottagning handlägger patienter som är i akut behov av omhändertagande. Patientens uppfattning av vårdvistelsen påverkas av personalens information och bemötande kring prioritering och väntetider. Metod: Studien är en icke-experimentell enkätstudie. Under 10 veckor delades 1000 enkäter ut på en akutmottagning. 170 besvarade enkäter har legat till grund för resultatet. Syfte: Beskriva information, bemötande och tillfredsställelse med vården ur ett patientperpsektiv på en akutmottagning. Resultat: Majoriteten uppfattade att de inte fick information om väntetider. 65,9 % av respondenterna var tillfredställda med besöket. Kvaliteten på vården klassades på en skala mellan 0 och 100, medelvärdet låg på 70. Medelvärdet låg högre bland de som uppfattat sig få information än bland de som uppfattat att de inte fått information. Slutsats: Ingen av respondenterna som uppfattat sig få information om väntetider angav att de var missnöjda med besöket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Matilda LU and Strandberg, Johanna LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
information, bemötande, väntetider, tillfredsställelse med vård, kvantitativ metod
language
Swedish
id
4250800
date added to LUP
2014-01-20 15:30:03
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4250800,
 abstract   = {Bakgrund: En akutmottagning handlägger patienter som är i akut behov av omhändertagande. Patientens uppfattning av vårdvistelsen påverkas av personalens information och bemötande kring prioritering och väntetider. Metod: Studien är en icke-experimentell enkätstudie. Under 10 veckor delades 1000 enkäter ut på en akutmottagning. 170 besvarade enkäter har legat till grund för resultatet. Syfte: Beskriva information, bemötande och tillfredsställelse med vården ur ett patientperpsektiv på en akutmottagning. Resultat: Majoriteten uppfattade att de inte fick information om väntetider. 65,9 % av respondenterna var tillfredställda med besöket. Kvaliteten på vården klassades på en skala mellan 0 och 100, medelvärdet låg på 70. Medelvärdet låg högre bland de som uppfattat sig få information än bland de som uppfattat att de inte fått information. Slutsats: Ingen av respondenterna som uppfattat sig få information om väntetider angav att de var missnöjda med besöket.},
 author    = {Persson, Matilda and Strandberg, Johanna},
 keyword   = {information,bemötande,väntetider,tillfredsställelse med vård,kvantitativ metod},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Information, bemötande och tillfredsställelse med vården ur ett patientperspektiv på en akutmottagning.},
 year     = {2014},
}