Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kunskap om att öva rätt - Fyra trumelevers syn på övning och faktorer som påverkar övningsresultatet

Bensefelt, Filip LU (2014) LMMN91 20132
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur trumelever som studerar på folkhögskolor finner motivation till att öva samt hur deras kunskaper om övning ser ut. Vilken inverkan har deras trumlärare på motivationen att vilja öva och tar lärarna upp undervisning i övning i sin undervisning? Strukturerade intervjuer har genomförts med fyra musikstuderande trummisar som går andra året på folkhögskolor i Sverige.
Studien visar att informanternas syfte med att öva är att utvecklas och bli bättre på sitt instrument, de har dock olika avsikter med att utvecklas. Informanterna får god kunskap av sina lärare i hur de ska jobba med det material som läraren ger ut på lektionstid. Att läraren tydligt förklarar syftet med materialet bidrar till en ökad... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur trumelever som studerar på folkhögskolor finner motivation till att öva samt hur deras kunskaper om övning ser ut. Vilken inverkan har deras trumlärare på motivationen att vilja öva och tar lärarna upp undervisning i övning i sin undervisning? Strukturerade intervjuer har genomförts med fyra musikstuderande trummisar som går andra året på folkhögskolor i Sverige.
Studien visar att informanternas syfte med att öva är att utvecklas och bli bättre på sitt instrument, de har dock olika avsikter med att utvecklas. Informanterna får god kunskap av sina lärare i hur de ska jobba med det material som läraren ger ut på lektionstid. Att läraren tydligt förklarar syftet med materialet bidrar till en ökad studiemotivation hos eleverna. Övningsstrukturen ser olika ut mellan eleverna och de får själva ta ansvar för sitt eget övande. (Less)
Abstract
The purpose of this research is to examine how drum students at folk high schools (folkhögs-kolor) find the motivation to practice and their knowledge about how to practice. What impact do the drum teachers have on their motivation to practice and is methods for how to practice a part of the instructions they give? Structured interviews have been conducted with four drummers studying music in their second year at folk high schools in Sweden.
The survey shows that the students purpose of practice is to develop their playing but the reasons to make progress differs between them. The students obtain valuable knowledge from their teachers about how to work with the material they are given during the lesson. The fact that the teacher explains... (More)
The purpose of this research is to examine how drum students at folk high schools (folkhögs-kolor) find the motivation to practice and their knowledge about how to practice. What impact do the drum teachers have on their motivation to practice and is methods for how to practice a part of the instructions they give? Structured interviews have been conducted with four drummers studying music in their second year at folk high schools in Sweden.
The survey shows that the students purpose of practice is to develop their playing but the reasons to make progress differs between them. The students obtain valuable knowledge from their teachers about how to work with the material they are given during the lesson. The fact that the teacher explains the purpose of the material contributes to a higher level of motivation for the students. The practicing structure vary between the students and they have to take re-sponsibility for their own practicing. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bensefelt, Filip LU
supervisor
organization
alternative title
Knowledge of correct practicing - Four drum students view of practicing and the elements that implicate the practice result
course
LMMN91 20132
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
folkhögskola, trumlärare, trummor, Övning, motivation, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, mål, Educationa science, Music Education, practicing, drums, drum teacher, folk high schools, goal
language
Swedish
id
4251194
date added to LUP
2014-02-03 11:37:21
date last changed
2014-02-03 11:37:21
@misc{4251194,
 abstract   = {{The purpose of this research is to examine how drum students at folk high schools (folkhögs-kolor) find the motivation to practice and their knowledge about how to practice. What impact do the drum teachers have on their motivation to practice and is methods for how to practice a part of the instructions they give? Structured interviews have been conducted with four drummers studying music in their second year at folk high schools in Sweden.
The survey shows that the students purpose of practice is to develop their playing but the reasons to make progress differs between them. The students obtain valuable knowledge from their teachers about how to work with the material they are given during the lesson. The fact that the teacher explains the purpose of the material contributes to a higher level of motivation for the students. The practicing structure vary between the students and they have to take re-sponsibility for their own practicing.}},
 author    = {{Bensefelt, Filip}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kunskap om att öva rätt - Fyra trumelevers syn på övning och faktorer som påverkar övningsresultatet}},
 year     = {{2014}},
}