Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljölagstiftningen - Hinder eller möjligheter för hållbart företagande?

Jutnäs, Matilda LU (2014) HARH10 20132
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Hållbart företagande tar fasta på principen om hållbar utveckling och åsyftar ett ansvarsfullt företagande med hänsyn till kommande generationer. Corporate Social Responsibility (CSR) är det internationella begrepp som motsvarar vad vi benämner hållbart företagande. Syftet med uppsatsen är att undersöka dagens miljölagstiftning och besvara frågan huruvida denna utgör hinder eller möjligheter för hållbart företagande. Begreppet hållbart företagande används således i denna uppsats som en synonym till CSR. I grunden handlar det om ett ansvarsfullt företagande på områdena miljö, antikorruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Uppsatsen behandlar enbart miljömässigt ansvarstagande. I undersökningen har näringsverksamhet som enligt... (More)
Hållbart företagande tar fasta på principen om hållbar utveckling och åsyftar ett ansvarsfullt företagande med hänsyn till kommande generationer. Corporate Social Responsibility (CSR) är det internationella begrepp som motsvarar vad vi benämner hållbart företagande. Syftet med uppsatsen är att undersöka dagens miljölagstiftning och besvara frågan huruvida denna utgör hinder eller möjligheter för hållbart företagande. Begreppet hållbart företagande används således i denna uppsats som en synonym till CSR. I grunden handlar det om ett ansvarsfullt företagande på områdena miljö, antikorruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Uppsatsen behandlar enbart miljömässigt ansvarstagande. I undersökningen har näringsverksamhet som enligt miljölagstiftningen är en miljöfarlig verksamhet, använts som ett fiktivt exempel. Denna benämns Textilfabriken och har som verksamhetsföremål infärgning av textilier. Gällande svensk miljölagstiftning studeras i relation till denna tänkta miljöfarliga verksamhet för att undersöka nedanstående frågeställning:
Utgör dagens svenska miljölagstiftning hinder eller möjligheter för hållbart företagande?
Traditionell rättsdogmatisk metod har använts vilken vilar på juridisk metod samt rättskälleläran. Samhällsvetenskapligt material har kompletterats med. Hållbart företagande har studerats främst i doktrin, litteratur om CSR och i regeringens strategi Hållbart företagande, en plattform för svenskt agerande från 2013. Undersökningen har tagit utgångspunkt i svensk miljölagstiftning, dess förarbeten och doktrin. Det kan konstateras att det förekommer vissa hinder för en näringsverksamhet som avser bedriva hållbart företagande men som i och med dess verksamhetsföremål utgör en miljöfarlig verksamhet. Hindren kan dock omvandlas till möjligheter genom diverse åtaganden så att miljöbalkens krav uppfylls. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jutnäs, Matilda LU
supervisor
organization
course
HARH10 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, Hållbart företagande, Hållbarhet, Hållbar utveckling, Miljöfarlig verksamhet, Textilvaror, Kemikaliehantering
language
Swedish
id
4253229
date added to LUP
2014-01-23 13:22:21
date last changed
2014-01-23 13:22:21
@misc{4253229,
 abstract   = {Hållbart företagande tar fasta på principen om hållbar utveckling och åsyftar ett ansvarsfullt företagande med hänsyn till kommande generationer. Corporate Social Responsibility (CSR) är det internationella begrepp som motsvarar vad vi benämner hållbart företagande. Syftet med uppsatsen är att undersöka dagens miljölagstiftning och besvara frågan huruvida denna utgör hinder eller möjligheter för hållbart företagande. Begreppet hållbart företagande används således i denna uppsats som en synonym till CSR. I grunden handlar det om ett ansvarsfullt företagande på områdena miljö, antikorruption, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Uppsatsen behandlar enbart miljömässigt ansvarstagande. I undersökningen har näringsverksamhet som enligt miljölagstiftningen är en miljöfarlig verksamhet, använts som ett fiktivt exempel. Denna benämns Textilfabriken och har som verksamhetsföremål infärgning av textilier. Gällande svensk miljölagstiftning studeras i relation till denna tänkta miljöfarliga verksamhet för att undersöka nedanstående frågeställning:
Utgör dagens svenska miljölagstiftning hinder eller möjligheter för hållbart företagande? 
Traditionell rättsdogmatisk metod har använts vilken vilar på juridisk metod samt rättskälleläran. Samhällsvetenskapligt material har kompletterats med. Hållbart företagande har studerats främst i doktrin, litteratur om CSR och i regeringens strategi Hållbart företagande, en plattform för svenskt agerande från 2013. Undersökningen har tagit utgångspunkt i svensk miljölagstiftning, dess förarbeten och doktrin. Det kan konstateras att det förekommer vissa hinder för en näringsverksamhet som avser bedriva hållbart företagande men som i och med dess verksamhetsföremål utgör en miljöfarlig verksamhet. Hindren kan dock omvandlas till möjligheter genom diverse åtaganden så att miljöbalkens krav uppfylls.},
 author    = {Jutnäs, Matilda},
 keyword   = {CSR,Hållbart företagande,Hållbarhet,Hållbar utveckling,Miljöfarlig verksamhet,Textilvaror,Kemikaliehantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljölagstiftningen - Hinder eller möjligheter för hållbart företagande?},
 year     = {2014},
}