Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Några rättsliga sanktioner vid överträdelse av lojalitetsplikten enligt aktiebolagsrätten

Larsson, Linus LU (2013) HARH10 20132
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilka rättsliga sanktioner majoritets- respektive minoritetsägare kan åberopa då styrelseledamot och VD försummat lojalitetsplikten enligt aktiebolagsrätten. Lojalitetsplikten ses ur majoritets- respektive minoritetsägarnas perspektiv i uppsatsen.
Jag har valt att använda mig av rättskälleläran då denna metod utifrån mitt syfte förefaller lämpligast. De klassiska rättskällorna lag, förarbeten och doktrin ligger till grund för uppsatsen.
Doktrin behandlar lojalitetsplikten utförligt och präglas av ett fåtal auktoriteter inom ämnet. Dotevall, Nerep & Samuelsson, Taxell, Åhman, Stattin och Bergström & Samuelsson, vars litteratur har bidragit med värdefulla kunskaper till... (More)
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilka rättsliga sanktioner majoritets- respektive minoritetsägare kan åberopa då styrelseledamot och VD försummat lojalitetsplikten enligt aktiebolagsrätten. Lojalitetsplikten ses ur majoritets- respektive minoritetsägarnas perspektiv i uppsatsen.
Jag har valt att använda mig av rättskälleläran då denna metod utifrån mitt syfte förefaller lämpligast. De klassiska rättskällorna lag, förarbeten och doktrin ligger till grund för uppsatsen.
Doktrin behandlar lojalitetsplikten utförligt och präglas av ett fåtal auktoriteter inom ämnet. Dotevall, Nerep & Samuelsson, Taxell, Åhman, Stattin och Bergström & Samuelsson, vars litteratur har bidragit med värdefulla kunskaper till mig och denna uppsats.
De slutsatser jag kan dra är att lojalitetsplikten skyddar bolagets intresse, vilket kan likställas med samtliga aktieägares gemensamma intresse. De rättsliga sanktioner ägargrupperna främst kan åberopa då styrelseledamot eller VD försummat lojalitetsplikten är ogiltighetstalan, skadestånd och särskild granskning. Det föreligger olika förutsättningar för de rättsliga sanktionerna beroende på vilken del av lojalitetsplikten som ligger till grund för talan. Majoritets- respektive minoritetsägarna har olika möjligheter att agera då styrelseledamot eller VD har försummat lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten har två sidor då den ger olika möjligheter till olika ägargrupper att agera till skillnad från den andra sidan som skyddar alla aktieägare. (Less)
Abstract
The main purpose with this essay has been to find out what legal sanctions majority and minority shareholders can plead when member of the Board or CEO not observed the duty of loyalty in accordance with company law. The duty of loyalty is seen from the majority and minority shareholders perspective in the essay.
I have used the traditional method of law and the classical legal sources of law in this essay.
The doctrine treats the duty of loyalty in detail and is characterized by a few writers. Writers such as Dotevall, Nerep & Samuelsson, Taxell, Åhman, Stattin and Bergström & Samuelsson, whose literature have contributed valuable knowledge to me.
The conclusion is that the duty of loyalty protects the company’s interest, which can... (More)
The main purpose with this essay has been to find out what legal sanctions majority and minority shareholders can plead when member of the Board or CEO not observed the duty of loyalty in accordance with company law. The duty of loyalty is seen from the majority and minority shareholders perspective in the essay.
I have used the traditional method of law and the classical legal sources of law in this essay.
The doctrine treats the duty of loyalty in detail and is characterized by a few writers. Writers such as Dotevall, Nerep & Samuelsson, Taxell, Åhman, Stattin and Bergström & Samuelsson, whose literature have contributed valuable knowledge to me.
The conclusion is that the duty of loyalty protects the company’s interest, which can be equated to the shareholders common interest. The legal sanctions the majority or minority shareholders can plead when member of the Board or CEO not observed the duty of loyalty is manly annulment, indemnity and special audit. There are different conditions for the legal sanctions depending on what part of the duty of loyalty that forms the basis for action. Majority and minority shareholders have various opportunities to act when member of the Board or CEO not observed the duty of loyalty. The duty of loyalty has two sides as it provides different opportunities for different ownership groups to act, unlike the other side, which protect all shareholders. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Linus LU
supervisor
organization
course
HARH10 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lojalitetsplikten, rättsliga sanktioner, aktiebolagsrätt, majoritetsägare, minoritetsägare
language
Swedish
id
4253663
date added to LUP
2014-01-24 08:34:14
date last changed
2014-01-24 08:34:14
@misc{4253663,
 abstract   = {The main purpose with this essay has been to find out what legal sanctions majority and minority shareholders can plead when member of the Board or CEO not observed the duty of loyalty in accordance with company law. The duty of loyalty is seen from the majority and minority shareholders perspective in the essay. 
I have used the traditional method of law and the classical legal sources of law in this essay. 
The doctrine treats the duty of loyalty in detail and is characterized by a few writers. Writers such as Dotevall, Nerep & Samuelsson, Taxell, Åhman, Stattin and Bergström & Samuelsson, whose literature have contributed valuable knowledge to me. 
The conclusion is that the duty of loyalty protects the company’s interest, which can be equated to the shareholders common interest. The legal sanctions the majority or minority shareholders can plead when member of the Board or CEO not observed the duty of loyalty is manly annulment, indemnity and special audit. There are different conditions for the legal sanctions depending on what part of the duty of loyalty that forms the basis for action. Majority and minority shareholders have various opportunities to act when member of the Board or CEO not observed the duty of loyalty. The duty of loyalty has two sides as it provides different opportunities for different ownership groups to act, unlike the other side, which protect all shareholders.},
 author    = {Larsson, Linus},
 keyword   = {Lojalitetsplikten,rättsliga sanktioner,aktiebolagsrätt,majoritetsägare,minoritetsägare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Några rättsliga sanktioner vid överträdelse av lojalitetsplikten enligt aktiebolagsrätten},
 year     = {2013},
}