Advanced

Goodwill och nedskrivningar - En jämförande studie mellan landet lagom och landet mycket

Dalström, Mattias LU ; Tingstedt, Anna LU and Odinsman, Jana LU (2014) FEKH89 20132
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden i hantering av goodwill mellan Sverige och USA under perioden år 2006 till 2012, med hjälp av varje enskilts land gällande regelverk. Vidare kommer en undersökning av tidigare studier i ämnet göras för att försöka förklara övriga möjliga faktorer som påverkar goodwill.

Metod: Metoden som användes i studien är kvantitativ med en deduktiv ansats. Ett urval av sekundär data gjordes för de båda länderna. En spegelbild med 132 företag skapades därefter på den amerikanska marknaden av de 132 valda svenska företagen, för att undersöka skillnaden mellan länderna. Slutligen analyserades insamlad data genom linjediagram, t-test och multipel regression.

Teoretiskt ramverk: Teorin i... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden i hantering av goodwill mellan Sverige och USA under perioden år 2006 till 2012, med hjälp av varje enskilts land gällande regelverk. Vidare kommer en undersökning av tidigare studier i ämnet göras för att försöka förklara övriga möjliga faktorer som påverkar goodwill.

Metod: Metoden som användes i studien är kvantitativ med en deduktiv ansats. Ett urval av sekundär data gjordes för de båda länderna. En spegelbild med 132 företag skapades därefter på den amerikanska marknaden av de 132 valda svenska företagen, för att undersöka skillnaden mellan länderna. Slutligen analyserades insamlad data genom linjediagram, t-test och multipel regression.

Teoretiskt ramverk: Teorin i studien består av de två regelverken IFRS och US-GAAP, samt tidigare studier. Fokus för tidigare studier har legat på goodwill och nedskrivningar, men även på andra variabler som kan ha en påverkan på ett företags nedskrivningar.

Empiri: Empirin som används i studien är sekundär data samlad i en spegelbild, där data från 132 företag från varje enskilt land används. Balansomslutning, goodwill, EBITDA och land testas som oberoende i den multipla regressionen för nedskrivningar.

Slutsats: Studiens slutsats kom fram till att det föreligger en skillnad i hanteringen av goodwill mellan Sverige och USA. Vidare kan denna skillnad förklaras till följd av olika regelverk, handlingsutrymmen och övervakning av implementering av regelverken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dalström, Mattias LU ; Tingstedt, Anna LU and Odinsman, Jana LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Goodwill Nedskrivning Nedskrivningstest Diskonteringsränta IFRS GAAP
language
Swedish
id
4255237
date added to LUP
2014-02-07 08:55:45
date last changed
2014-02-07 08:55:45
@misc{4255237,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden i hantering av goodwill mellan Sverige och USA under perioden år 2006 till 2012, med hjälp av varje enskilts land gällande regelverk. Vidare kommer en undersökning av tidigare studier i ämnet göras för att försöka förklara övriga möjliga faktorer som påverkar goodwill.

Metod: Metoden som användes i studien är kvantitativ med en deduktiv ansats. Ett urval av sekundär data gjordes för de båda länderna. En spegelbild med 132 företag skapades därefter på den amerikanska marknaden av de 132 valda svenska företagen, för att undersöka skillnaden mellan länderna. Slutligen analyserades insamlad data genom linjediagram, t-test och multipel regression.

Teoretiskt ramverk: Teorin i studien består av de två regelverken IFRS och US-GAAP, samt tidigare studier. Fokus för tidigare studier har legat på goodwill och nedskrivningar, men även på andra variabler som kan ha en påverkan på ett företags nedskrivningar.

Empiri: Empirin som används i studien är sekundär data samlad i en spegelbild, där data från 132 företag från varje enskilt land används. Balansomslutning, goodwill, EBITDA och land testas som oberoende i den multipla regressionen för nedskrivningar.

Slutsats: Studiens slutsats kom fram till att det föreligger en skillnad i hanteringen av goodwill mellan Sverige och USA. Vidare kan denna skillnad förklaras till följd av olika regelverk, handlingsutrymmen och övervakning av implementering av regelverken.},
 author    = {Dalström, Mattias and Tingstedt, Anna and Odinsman, Jana},
 keyword   = {Goodwill Nedskrivning Nedskrivningstest Diskonteringsränta IFRS GAAP},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Goodwill och nedskrivningar - En jämförande studie mellan landet lagom och landet mycket},
 year     = {2014},
}