Advanced

HRM-aktiviteter inom besöksnäringen - En studie om förhållandet mellan HRM-aktiviteter i praktik och teori samt aktiviternas möjlighet att skapa konkurrensfördelar

Karlsson, Fanny LU and Hoppstadius Boström, Josephine LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Besöksnäringen är en av Sveriges största näringar som i dagsläget har ett mål om ökad tillväxt samt en önskan om att företag inom näringen ska få en ökad medvetenhet kring näringens potentiella utvecklingsmöjligheter genom en strategisk hantering av sina medarbetare. Det har dock uppmärksammats av branschaktörer och forskare att det finns en bortprioritering gällande att strategiskt hantera medarbetare inom besöksnäringen i Sverige. Därmed anses det intressant att undersöka hur den praktiska tillämpningen av HRM-aktiviteter ter sig till teoretiska ståndpunkter samt hur konkurrensfördelar kan utvecklas ur dessa.

Syfte: Examensarbetet undersöker hur ett strategiskt arbete med Human Resource Management ter sig inom utvalda... (More)
Bakgrund: Besöksnäringen är en av Sveriges största näringar som i dagsläget har ett mål om ökad tillväxt samt en önskan om att företag inom näringen ska få en ökad medvetenhet kring näringens potentiella utvecklingsmöjligheter genom en strategisk hantering av sina medarbetare. Det har dock uppmärksammats av branschaktörer och forskare att det finns en bortprioritering gällande att strategiskt hantera medarbetare inom besöksnäringen i Sverige. Därmed anses det intressant att undersöka hur den praktiska tillämpningen av HRM-aktiviteter ter sig till teoretiska ståndpunkter samt hur konkurrensfördelar kan utvecklas ur dessa.

Syfte: Examensarbetet undersöker hur ett strategiskt arbete med Human Resource Management ter sig inom utvalda företag i besöksnäringen för att se om det uppfattade problemet kring en bortprioritering av HRM-arbete kan återfinnas. Vidare undersöks om HRM-aktiviteter kan skapa varaktiga konkurrensfördelar inom en personalintensiv bransch som önskar ökad tillväxt.

Frågeställningar: Hur förhåller sig det praktiska arbetet med HRM-aktiviteter inom utvalda företag i besöksnäringen till vad teoretiska ståndpunkter förespråkar om tillämpning av HRM-aktiviteter?

Vilka möjligheter har ett urval av praktiskt tillämpade HRM-aktiviteter att skapa varaktiga konkurrensfördelar inom utvalda företag i besöksnäringen?


Sammanfattande slutsatser: Det fastställs att det finns en medvetenhet inom de utvalda företagen i besöksnäringen att strategiskt hantera sin medarbetare. Företagens praktiska tillämpning av HRM-aktiviteter förhåller sig i olika utsträckningar till vad teoretiska ståndpunkter föresprålar beroende på företagens specifika förutsättningar. Vidare identifieras att HRM-aktiviternas möjlighet till att skapa varaktiga konkurrensfördelar är små då komponenterna sällsynthet och oimiterbarhet är problematiska att uppfylla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Fanny LU and Hoppstadius Boström, Josephine LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Besöksnäring, Resource-Based View, Human Resource Management, HRM-aktiviteter, humankapital, varaktiga konkurrensfördelar
language
Swedish
id
4276476
date added to LUP
2015-02-05 15:33:11
date last changed
2015-02-05 15:33:11
@misc{4276476,
 abstract   = {Bakgrund: Besöksnäringen är en av Sveriges största näringar som i dagsläget har ett mål om ökad tillväxt samt en önskan om att företag inom näringen ska få en ökad medvetenhet kring näringens potentiella utvecklingsmöjligheter genom en strategisk hantering av sina medarbetare. Det har dock uppmärksammats av branschaktörer och forskare att det finns en bortprioritering gällande att strategiskt hantera medarbetare inom besöksnäringen i Sverige. Därmed anses det intressant att undersöka hur den praktiska tillämpningen av HRM-aktiviteter ter sig till teoretiska ståndpunkter samt hur konkurrensfördelar kan utvecklas ur dessa.

Syfte: Examensarbetet undersöker hur ett strategiskt arbete med Human Resource Management ter sig inom utvalda företag i besöksnäringen för att se om det uppfattade problemet kring en bortprioritering av HRM-arbete kan återfinnas. Vidare undersöks om HRM-aktiviteter kan skapa varaktiga konkurrensfördelar inom en personalintensiv bransch som önskar ökad tillväxt.

Frågeställningar: Hur förhåller sig det praktiska arbetet med HRM-aktiviteter inom utvalda företag i besöksnäringen till vad teoretiska ståndpunkter förespråkar om tillämpning av HRM-aktiviteter?

Vilka möjligheter har ett urval av praktiskt tillämpade HRM-aktiviteter att skapa varaktiga konkurrensfördelar inom utvalda företag i besöksnäringen?


Sammanfattande slutsatser: Det fastställs att det finns en medvetenhet inom de utvalda företagen i besöksnäringen att strategiskt hantera sin medarbetare. Företagens praktiska tillämpning av HRM-aktiviteter förhåller sig i olika utsträckningar till vad teoretiska ståndpunkter föresprålar beroende på företagens specifika förutsättningar. Vidare identifieras att HRM-aktiviternas möjlighet till att skapa varaktiga konkurrensfördelar är små då komponenterna sällsynthet och oimiterbarhet är problematiska att uppfylla.},
 author    = {Karlsson, Fanny and Hoppstadius Boström, Josephine},
 keyword   = {Besöksnäring,Resource-Based View,Human Resource Management,HRM-aktiviteter,humankapital,varaktiga konkurrensfördelar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HRM-aktiviteter inom besöksnäringen - En studie om förhållandet mellan HRM-aktiviteter i praktik och teori samt aktiviternas möjlighet att skapa konkurrensfördelar},
 year     = {2013},
}