Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stress inom tjänsteverksamheter - Ett upplevt problem eller nödvändigt ont?

Forsberg, Gabriella LU and Lebolt Burman, Rebecka LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen kring välmående inom tjänsteverksamheter.
Frågeställningar: Hur hanteras frågor rörande stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter? Hur upplevs eventuella påverkningar av stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter
Metod: Genom en kvalitativ forskning och användandet av en induktiv metod har tio stycken semistrukturerade djupintervjuer genomförts på sex olika hotell i Skåne.
Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket berör bland annat ledarskap, personalansvar, välmående, stress, olika verktyg för att kunna hantera stress samt syftet med- och kritiken mot HRM.
Slutsats: Studien visar att stress hanteras genom att nära relationer skapas mellan samtliga individer inom en... (More)
Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen kring välmående inom tjänsteverksamheter.
Frågeställningar: Hur hanteras frågor rörande stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter? Hur upplevs eventuella påverkningar av stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter
Metod: Genom en kvalitativ forskning och användandet av en induktiv metod har tio stycken semistrukturerade djupintervjuer genomförts på sex olika hotell i Skåne.
Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket berör bland annat ledarskap, personalansvar, välmående, stress, olika verktyg för att kunna hantera stress samt syftet med- och kritiken mot HRM.
Slutsats: Studien visar att stress hanteras genom att nära relationer skapas mellan samtliga individer inom en hotellverksamhet. Dock kan dessa relationer, som kan liknas vid en familjerelation vara skadliga på så vis att de även ger upphov till stress och därför bör strategier inom kommunikation, personalhantering, utbildning och vidareutveckling tas fram. Dessutom bör fördelarna med stresshanteringsverktyget KASAM uppmärksammas. Vidare visar studien att det finns motsättningar i hur stress upplevs inom hotellbranschen. Det finns starka åsikter att stress alltid upplevs som negativt samtidigt som det anses vara ett nödvändigt ont i denna bransch. De motsägelsefulla åsikterna kan leda till konflikter och eftersom hanteringen av dessa är bristfälliga skapas ännu mer stress. För att påverka upplevelserna av stress måste man först se till problematiken i uppsatsens första frågeställning. Lärdomarna som finns att få inom hotellbranschen kan med fördel nyttjas i övriga tjänsteverksamheter.
Nyckelord: Stress, personalansvar, välmående, ledarskap, personal och tjänsteverksamheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Gabriella LU and Lebolt Burman, Rebecka LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stress, personalansvar, välmående, ledarskap, personal och tjänsteverksamheter.
language
Swedish
id
4279546
date added to LUP
2014-06-13 18:32:47
date last changed
2014-06-13 18:32:47
@misc{4279546,
 abstract   = {Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen kring välmående inom tjänsteverksamheter.
Frågeställningar: Hur hanteras frågor rörande stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter? Hur upplevs eventuella påverkningar av stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter
Metod: Genom en kvalitativ forskning och användandet av en induktiv metod har tio stycken semistrukturerade djupintervjuer genomförts på sex olika hotell i Skåne.
Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket berör bland annat ledarskap, personalansvar, välmående, stress, olika verktyg för att kunna hantera stress samt syftet med- och kritiken mot HRM.
Slutsats: Studien visar att stress hanteras genom att nära relationer skapas mellan samtliga individer inom en hotellverksamhet. Dock kan dessa relationer, som kan liknas vid en familjerelation vara skadliga på så vis att de även ger upphov till stress och därför bör strategier inom kommunikation, personalhantering, utbildning och vidareutveckling tas fram. Dessutom bör fördelarna med stresshanteringsverktyget KASAM uppmärksammas. Vidare visar studien att det finns motsättningar i hur stress upplevs inom hotellbranschen. Det finns starka åsikter att stress alltid upplevs som negativt samtidigt som det anses vara ett nödvändigt ont i denna bransch. De motsägelsefulla åsikterna kan leda till konflikter och eftersom hanteringen av dessa är bristfälliga skapas ännu mer stress. För att påverka upplevelserna av stress måste man först se till problematiken i uppsatsens första frågeställning. Lärdomarna som finns att få inom hotellbranschen kan med fördel nyttjas i övriga tjänsteverksamheter.
Nyckelord: Stress, personalansvar, välmående, ledarskap, personal och tjänsteverksamheter.},
 author    = {Forsberg, Gabriella and Lebolt Burman, Rebecka},
 keyword   = {Stress,personalansvar,välmående,ledarskap,personal och tjänsteverksamheter.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stress inom tjänsteverksamheter - Ett upplevt problem eller nödvändigt ont?},
 year     = {2013},
}