Advanced

Musikaliska rum för kvinnliga instrumentalister inom pop/rock/jazz

Gunnarsson, Fanny LU (2014) LMMN91 20132
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med detta arbete är att undersöka fyra olika organisationer eller föreningars syfte med att rikta sig mot tjejer/kvinnor inom pop/rock/jazz. Jag har gjort kvalitativa intervjuer med fyra personer som jobbar eller har jobbat inom organisationer eller föreningar som vill stärka flickor och kvinnors möjligheter att spela och skapa musik. De har fått representera respektive verksamhet men har också fått ge sina egna svar som privatpersoner om hur de ser på att dela grupper i killar och tjejer, när det är motiverat och vilka vinster och nackdelar som kan uppstå. Alla informanter har erfarenhet av musikpedagogik och är eller har bakgrund som musiker. Mitt arbete visar att ett syfte som alla organisationer eller föreningar har är att öka... (More)
Syftet med detta arbete är att undersöka fyra olika organisationer eller föreningars syfte med att rikta sig mot tjejer/kvinnor inom pop/rock/jazz. Jag har gjort kvalitativa intervjuer med fyra personer som jobbar eller har jobbat inom organisationer eller föreningar som vill stärka flickor och kvinnors möjligheter att spela och skapa musik. De har fått representera respektive verksamhet men har också fått ge sina egna svar som privatpersoner om hur de ser på att dela grupper i killar och tjejer, när det är motiverat och vilka vinster och nackdelar som kan uppstå. Alla informanter har erfarenhet av musikpedagogik och är eller har bakgrund som musiker. Mitt arbete visar att ett syfte som alla organisationer eller föreningar har är att öka jämställdheten och öka antalet kvinnor i musikvärlden. Syftet hos två av de tillfrågade organisationerna/föreningarna är att få en jämnare könsfördelning i deras egna verksamheter medan de andra två organisationerna eller föreningarna riktar sig helt mot kvinnor och har delvis andra syften. De två sistnämnda har även som syfte att skapa egna rum och frizoner för kvinnor där de kan utveckla självförtroende och skapa ett sammanhang utan det motsatta könet. Arbetet visar också att informanterna har olika syn på uppdelning av kön inom skolan. I sista kapitlet diskuterar jag de olika synsätt informanterna har på uppdelning av kön först och främst inom dessa organisationer men också delvis inom skolan. Jag visar också på de vinster som uppstår genom att göra egna rum för tjejer inom musik, som stärkt självförtroende, ett större risktagande och ökad trygghet. (Less)
Abstract
The aim of this study is to investigate four different organisations or associations purpose to target women within pop/rock/jazz. I have conducted qualitative interviews with four persons who work or have worked within the organisations or associations I’ve picked out for my study. They have represented their respective field and have also given their own answers as private persons about their views on putting boys and girls in separate groups, when a separation is motivated and what advantages and disadvantages it brings. All the informants have education in music pedagogic and are/have been musicians. The study proves that these four organisations or associations aim to increase the equality and raise the number of women in the music... (More)
The aim of this study is to investigate four different organisations or associations purpose to target women within pop/rock/jazz. I have conducted qualitative interviews with four persons who work or have worked within the organisations or associations I’ve picked out for my study. They have represented their respective field and have also given their own answers as private persons about their views on putting boys and girls in separate groups, when a separation is motivated and what advantages and disadvantages it brings. All the informants have education in music pedagogic and are/have been musicians. The study proves that these four organisations or associations aim to increase the equality and raise the number of women in the music world. The purpose of two of the organisations or associations is to create a more equal gender balance in their own field while the other organisations or associations reach out only towards women and therefore partially have other purposes. Their aim is to create own spaces and zones for women in music where they can feel free, build self-confidence and create a context without the opposite sex. The study also shows that the informants have different views on separating gender in education. In the last chapter I discuss the different views the informants have on separation between gender both in and out of school and show the gains that comes out of creating own spaces for women in music, such as a stronger confidence, a higher risk-taking and increased sense of safety. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunnarsson, Fanny LU
supervisor
organization
alternative title
Musical spaces for female instrumentalists in pop/rock/jazz
course
LMMN91 20132
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
gender, Equality, Music Education, självförtroende Social sciences, female instrumentalists, gender separation, self-confidence, könsuppdelning, jazz, rock, pop, kvinnliga instrumentalister, Jämställdhet, genus, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap
language
Swedish
id
4293567
date added to LUP
2014-02-11 10:04:51
date last changed
2014-02-11 10:04:51
@misc{4293567,
 abstract   = {The aim of this study is to investigate four different organisations or associations purpose to target women within pop/rock/jazz. I have conducted qualitative interviews with four persons who work or have worked within the organisations or associations I’ve picked out for my study. They have represented their respective field and have also given their own answers as private persons about their views on putting boys and girls in separate groups, when a separation is motivated and what advantages and disadvantages it brings. All the informants have education in music pedagogic and are/have been musicians. The study proves that these four organisations or associations aim to increase the equality and raise the number of women in the music world. The purpose of two of the organisations or associations is to create a more equal gender balance in their own field while the other organisations or associations reach out only towards women and therefore partially have other purposes. Their aim is to create own spaces and zones for women in music where they can feel free, build self-confidence and create a context without the opposite sex. The study also shows that the informants have different views on separating gender in education. In the last chapter I discuss the different views the informants have on separation between gender both in and out of school and show the gains that comes out of creating own spaces for women in music, such as a stronger confidence, a higher risk-taking and increased sense of safety.},
 author    = {Gunnarsson, Fanny},
 keyword   = {gender,Equality,Music Education,självförtroende Social sciences,female instrumentalists,gender separation,self-confidence,könsuppdelning,jazz,rock,pop,kvinnliga instrumentalister,Jämställdhet,genus,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikaliska rum för kvinnliga instrumentalister inom pop/rock/jazz},
 year     = {2014},
}