Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När har beskattning skett i strid med ett dubbelbeskattningsavtal och vad blir konsekvenserna för den enskilde?

Malmborg, Pontus LU (2014) HARN23 20132
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar förhållandet mellan folkrätt och intern rätt inom området skatterätt. Uppsatsens syfte är att fastställa när ett skatteavtalsbrott har skett och om den enskilde skattebetalaren har möjlighet att hålla staten ansvarig och kräva skadestånd från staten om staten bryter mot ett skatteavtal.

För att underlätta för läsare att förstå analysen görs en genomgång av monism och dualism, traktaträttens uppbyggnad, Sveriges konstitutionella rätt och hur en regelkonflikt definieras. Några andra länders rättssystem diskuteras i syfte att få en djupare förståelse för det monistiska och dualistiska systemen och för att jämföra om Sverige behandlar konflikten mellan skatteavtal och intern rätt på samma sätt som andra dualistiska... (More)
Denna uppsats behandlar förhållandet mellan folkrätt och intern rätt inom området skatterätt. Uppsatsens syfte är att fastställa när ett skatteavtalsbrott har skett och om den enskilde skattebetalaren har möjlighet att hålla staten ansvarig och kräva skadestånd från staten om staten bryter mot ett skatteavtal.

För att underlätta för läsare att förstå analysen görs en genomgång av monism och dualism, traktaträttens uppbyggnad, Sveriges konstitutionella rätt och hur en regelkonflikt definieras. Några andra länders rättssystem diskuteras i syfte att få en djupare förståelse för det monistiska och dualistiska systemen och för att jämföra om Sverige behandlar konflikten mellan skatteavtal och intern rätt på samma sätt som andra dualistiska länder.

Slutligen görs en genomgång av de svenska skatteflyktsreglerna och den svenska CFC-lagstiftningen. Två rättsfall presenteras för att illustrera hur svensk domstol bedömt förhållandet mellan skatteavtalsrätt och intern rätt.


Synen på förhållandet mellan folkrätt och intern rätt skiljer sig mellan olika stater. Eftersom dualistiska stater gång på gång bryter mot principen ”patca sunt servanda” finns där en risk för att principen förlorar sin betydelse. Då de flesta länder är positiva till skatteflyktsregler och CFC-lagstiftning vore det rimligt för dualistiska länder att inkludera en ”saving clause” i sina skatteavtal. Med en ”saving clause” inkluderad i skatteavtalen skulle problemen som diskuterats i denna uppsats inte finnas. (Less)
Abstract
The subject for this thesis is the relationship between international public law and national law in the area of taxation. The purpose of the thesis is to establish what is a tax treaty override and if it’s possible for an individual taxpayer to hold the state liable and claim damages against the state for breaching a tax treaty.

In order to make it easier for the reader to understand the analysis the thesis contains a review of; the difference between monism and dualism, the basics of international Treaty law, Swedish constitutional law and the definition of conflict of laws. The legal system of a few other States are discussed in order to gain a deeper understanding about the monist and dualist systems and to be able to compare if... (More)
The subject for this thesis is the relationship between international public law and national law in the area of taxation. The purpose of the thesis is to establish what is a tax treaty override and if it’s possible for an individual taxpayer to hold the state liable and claim damages against the state for breaching a tax treaty.

In order to make it easier for the reader to understand the analysis the thesis contains a review of; the difference between monism and dualism, the basics of international Treaty law, Swedish constitutional law and the definition of conflict of laws. The legal system of a few other States are discussed in order to gain a deeper understanding about the monist and dualist systems and to be able to compare if Sweden treats conflict between tax treaties and national legislation in the same way as other dualist countries.

Finally, a review is made of the Swedish anti-avoidance rules and the Swedish CFC-legislation. Two cases are presented to illustrate the Supreme Administrative Court of Sweden’s view of the relationship between tax treaties and national law.
The view on the relationship between public international law and national law differs between states. Since dualist states repeatedly breaches the principle of “patca sunt servanda” there is a risk that the principle will lose its importance.

Since most countries are positive to Anti-avoidance rules and CFC-legislation it would be reasonable for dualist countries to include a “saving clause” in their tax treaties. With the “saving clause” included in the tax treaties the problems discussed in this thesis would not exist. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmborg, Pontus LU
supervisor
organization
course
HARN23 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Skatterätt, Folkrätt, Skadeståndsrätt, Skatteavtalsbrott, Skatteavtal, Wienkonventionen, OECD
language
Swedish
id
4300951
date added to LUP
2014-02-14 15:39:56
date last changed
2014-02-14 15:39:56
@misc{4300951,
 abstract   = {{The subject for this thesis is the relationship between international public law and national law in the area of taxation. The purpose of the thesis is to establish what is a tax treaty override and if it’s possible for an individual taxpayer to hold the state liable and claim damages against the state for breaching a tax treaty. 

In order to make it easier for the reader to understand the analysis the thesis contains a review of; the difference between monism and dualism, the basics of international Treaty law, Swedish constitutional law and the definition of conflict of laws. The legal system of a few other States are discussed in order to gain a deeper understanding about the monist and dualist systems and to be able to compare if Sweden treats conflict between tax treaties and national legislation in the same way as other dualist countries.
 
Finally, a review is made of the Swedish anti-avoidance rules and the Swedish CFC-legislation. Two cases are presented to illustrate the Supreme Administrative Court of Sweden’s view of the relationship between tax treaties and national law. 
The view on the relationship between public international law and national law differs between states. Since dualist states repeatedly breaches the principle of “patca sunt servanda” there is a risk that the principle will lose its importance. 

Since most countries are positive to Anti-avoidance rules and CFC-legislation it would be reasonable for dualist countries to include a “saving clause” in their tax treaties. With the “saving clause” included in the tax treaties the problems discussed in this thesis would not exist.}},
 author    = {{Malmborg, Pontus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{När har beskattning skett i strid med ett dubbelbeskattningsavtal och vad blir konsekvenserna för den enskilde?}},
 year     = {{2014}},
}