Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"VI OCH DOM"

Farby, Johan LU and Röing, Mattias LU (2014) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: ”VI OCH DOM” – En studie om medarbetares berättelser, meningsskapande och identitetsarbete i en uppköpskontext

Kurs/Ämne: FEKN90, examensarbete på Civilekonomprogrammet/Organisation och ledarskap

Författare: Johan Farby, Mattias Röing

Handledare: Nadja Sörgärde

Centrala begrepp: Organisationsförändringar, medarbetare, sociala konstruktioner, berättelser, meningsskapande och identitet.

Syfte: Att skapa en ökad förståelse för hur väktare, från två ursprungsföretag, i berättelser skildrar sin situation före, under och efter ett uppköp.

Metod: En kvalitativ och reflekterande ansats där semistrukturerade intervjuer och observationer användes som huvudsakliga källor. Forskningen var grundad i realism som meta-ramverk och... (More)
Titel: ”VI OCH DOM” – En studie om medarbetares berättelser, meningsskapande och identitetsarbete i en uppköpskontext

Kurs/Ämne: FEKN90, examensarbete på Civilekonomprogrammet/Organisation och ledarskap

Författare: Johan Farby, Mattias Röing

Handledare: Nadja Sörgärde

Centrala begrepp: Organisationsförändringar, medarbetare, sociala konstruktioner, berättelser, meningsskapande och identitet.

Syfte: Att skapa en ökad förståelse för hur väktare, från två ursprungsföretag, i berättelser skildrar sin situation före, under och efter ett uppköp.

Metod: En kvalitativ och reflekterande ansats där semistrukturerade intervjuer och observationer användes som huvudsakliga källor. Forskningen var grundad i realism som meta-ramverk och i abduktion som vald strategi.

Empiri: Den empiriska kontexten utgjordes av ett uppköp innefattande två organisationer inom bevakningsbranschen. Själva empirin utgjordes huvudsakligen av tio djupintervjuer vilka i uppsatsen illustreras genom berättelser.

Teoretiska perspektiv: Berättelser som versioner av verkligheten, meningsskapande som individens verktyg för att begripliggöra händelser och identitet som en självuppfattning, vilken skapas och omförhandlas i sociala interaktioner. De tre perspektiven behandlas även som ömsesidigt beroende av varandra.

Slutsatser: I likhet med tidigare forskning kunde vi genom studien bekräfta att medarbetare tenderar att berätta om förändring som något tragiskt. Vi kunde även, i vårt specifika fall, konstatera att ett projicerat meningsskapande mellan två medarbetargrupper resulterat i ett gruppgemensamt psykiskt fängelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Farby, Johan LU and Röing, Mattias LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om medarbetares berättelser, meningsskapande och identitetsarbete i en uppköpskontext
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Organisationsförändringar, medarbetare, sociala konstruktioner, berättelser, meningsskapande och identitet.
language
Swedish
id
4317189
date added to LUP
2014-02-21 10:24:00
date last changed
2014-02-21 10:24:00
@misc{4317189,
 abstract   = {Titel: ”VI OCH DOM” – En studie om medarbetares berättelser, meningsskapande och identitetsarbete i en uppköpskontext

Kurs/Ämne: FEKN90, examensarbete på Civilekonomprogrammet/Organisation och ledarskap

Författare: Johan Farby, Mattias Röing

Handledare: Nadja Sörgärde

Centrala begrepp: Organisationsförändringar, medarbetare, sociala konstruktioner, berättelser, meningsskapande och identitet.

Syfte: Att skapa en ökad förståelse för hur väktare, från två ursprungsföretag, i berättelser skildrar sin situation före, under och efter ett uppköp.

Metod: En kvalitativ och reflekterande ansats där semistrukturerade intervjuer och observationer användes som huvudsakliga källor. Forskningen var grundad i realism som meta-ramverk och i abduktion som vald strategi.

Empiri: Den empiriska kontexten utgjordes av ett uppköp innefattande två organisationer inom bevakningsbranschen. Själva empirin utgjordes huvudsakligen av tio djupintervjuer vilka i uppsatsen illustreras genom berättelser. 

Teoretiska perspektiv: Berättelser som versioner av verkligheten, meningsskapande som individens verktyg för att begripliggöra händelser och identitet som en självuppfattning, vilken skapas och omförhandlas i sociala interaktioner. De tre perspektiven behandlas även som ömsesidigt beroende av varandra. 

Slutsatser: I likhet med tidigare forskning kunde vi genom studien bekräfta att medarbetare tenderar att berätta om förändring som något tragiskt. Vi kunde även, i vårt specifika fall, konstatera att ett projicerat meningsskapande mellan två medarbetargrupper resulterat i ett gruppgemensamt psykiskt fängelse.},
 author    = {Farby, Johan and Röing, Mattias},
 keyword   = {Organisationsförändringar,medarbetare,sociala konstruktioner,berättelser,meningsskapande och identitet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"VI OCH DOM"},
 year     = {2014},
}