Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alla barn har rätt till att få vara med sin familj

Göthberg Von Troil, Gabrielle LU (2013) MRSK60 20132
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte har varit att kritiskt granska den svenska debatten kring DNA-analys för asylsökande barns rätt till familjeåterförening i Sverige och därmed se ifall principen om barnets bästa, definierat i svenska rättsakter, efterföljs. Genom den vägledande domen från Migrationsöverdomstolen den 18 januari 2012 fastslogs att DNA-analys kan användas för att styrka biologiskt släktskap med föräldrar när identitetshandlingar är bristfälliga. Detta har underlättat familjeåterförening för många familjer men faktum kvarstår att alla barn inte har samma rätt till familjeåterförening. Frågeställningen kring på vilka sätt den rättsliga principen om barnets bästa problematiseras i svensk migrationspolitisk debatt när det kommer till... (More)
Uppsatsens syfte har varit att kritiskt granska den svenska debatten kring DNA-analys för asylsökande barns rätt till familjeåterförening i Sverige och därmed se ifall principen om barnets bästa, definierat i svenska rättsakter, efterföljs. Genom den vägledande domen från Migrationsöverdomstolen den 18 januari 2012 fastslogs att DNA-analys kan användas för att styrka biologiskt släktskap med föräldrar när identitetshandlingar är bristfälliga. Detta har underlättat familjeåterförening för många familjer men faktum kvarstår att alla barn inte har samma rätt till familjeåterförening. Frågeställningen kring på vilka sätt den rättsliga principen om barnets bästa problematiseras i svensk migrationspolitisk debatt när det kommer till asylsökande barns rätt till familjeåterförening i Sverige via DNA-analys har besvarats. Primärmaterialet har varit riksdagsmotioner, en debattartikel och en nulägesrapport som skrivits av riksdagspartier och NGO:s. Riksdagspartierna har representerat den höger-vänster politiska skalan i Sverige. Det primära materialet har avgränsats till att vara publicerat efter den vägledande domen från Migrationsöverdomstolen.
En argumentationsanalys efter Stephen Toulmins argumentationsmodell har utgjort metoden i uppsatsen. Neil McCormicks uppdaterade intresseteori har tillsammans med centrala begrepp använts som teoretiskt verktyg. McCormicks teoretiska aspekt är specifik inriktat på barnrättsperspektivet. Uppsatsens resultat visar på att även om mycket har förbättrats sedan Migrationsöverdomstolens dom kvarstår faktum att alla asylsökande barn inte kan återförenas med sin familj med hjälp av DNA-analys. Icke-biologiska barn berörs inte av DNA-analysen vilket gör att principen om barnets bästa inte kan tillgodoses fullt ut i barns asylprocesser och rätten till familjeåterförening. (Less)
Abstract
The aim of this thesis has been to do a critical review on the Swedish debate concerning the use of DNA-tests to secure the rights of asylum-seeking children to be reunited with their families and if the principle of the best interests of the child is followed. The 18th of January 2012, in a precedent ruling, the Swedish Migration Court of Appeal concluded that DNA-test could be used to prove biological family ties if the identity documents of an individual are deficient. This verdict has facilitated family reunions for many asylum-seeking children in Sweden. The fact remains that not every child enjoys the same right.
Primary sources have been parliamentary bills from three Swedish political parties, one opinion article also from a... (More)
The aim of this thesis has been to do a critical review on the Swedish debate concerning the use of DNA-tests to secure the rights of asylum-seeking children to be reunited with their families and if the principle of the best interests of the child is followed. The 18th of January 2012, in a precedent ruling, the Swedish Migration Court of Appeal concluded that DNA-test could be used to prove biological family ties if the identity documents of an individual are deficient. This verdict has facilitated family reunions for many asylum-seeking children in Sweden. The fact remains that not every child enjoys the same right.
Primary sources have been parliamentary bills from three Swedish political parties, one opinion article also from a Swedish political party and one baseline report from NGOs. A children’s rights perspective and the principle of the best interests of the child has been used.
An argumentation analysis based on Stephan Toulmin’s model has been the method. Neil McCormick’s theory of interests, focused on children’s rights, together with central concepts has been used as theoretical tools.
The result shows that even if much has improved since the precedent ruling, the fact remains that all asylum-seeking children cannot be reunited with their families through the use of DNA-test. The principle of the best interests of the child cannot be fully met in children’s asylum process as well as rights to family reunification as non-biological children are not affected by/eligible for DNA-testing. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göthberg Von Troil, Gabrielle LU
supervisor
organization
course
MRSK60 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mänskliga rättigheter, asyl, Barn, DNA, familjeåterförening, Sverige, barns rättigheter, principen om barnets bästa, Children, asylum, human rights, family reunion, Sweden, children’s rights, the best interest of the child
language
Swedish
id
4353221
date added to LUP
2014-04-16 10:08:06
date last changed
2014-09-04 08:27:42
@misc{4353221,
 abstract   = {The aim of this thesis has been to do a critical review on the Swedish debate concerning the use of DNA-tests to secure the rights of asylum-seeking children to be reunited with their families and if the principle of the best interests of the child is followed. The 18th of January 2012, in a precedent ruling, the Swedish Migration Court of Appeal concluded that DNA-test could be used to prove biological family ties if the identity documents of an individual are deficient. This verdict has facilitated family reunions for many asylum-seeking children in Sweden. The fact remains that not every child enjoys the same right.
Primary sources have been parliamentary bills from three Swedish political parties, one opinion article also from a Swedish political party and one baseline report from NGOs. A children’s rights perspective and the principle of the best interests of the child has been used.
 An argumentation analysis based on Stephan Toulmin’s model has been the method. Neil McCormick’s theory of interests, focused on children’s rights, together with central concepts has been used as theoretical tools. 
The result shows that even if much has improved since the precedent ruling, the fact remains that all asylum-seeking children cannot be reunited with their families through the use of DNA-test. The principle of the best interests of the child cannot be fully met in children’s asylum process as well as rights to family reunification as non-biological children are not affected by/eligible for DNA-testing.},
 author    = {Göthberg Von Troil, Gabrielle},
 keyword   = {mänskliga rättigheter,asyl,Barn,DNA,familjeåterförening,Sverige,barns rättigheter,principen om barnets bästa,Children,asylum,human rights,family reunion,Sweden,children’s rights,the best interest of the child},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alla barn har rätt till att få vara med sin familj},
 year     = {2013},
}