Advanced

Åtta pensionärers upplevelse av kreativitet i vardagen

Andersson, Amanda LU and Dotevall, Katarina LU (2013) ATPK55 20132
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Begreppet kreativitet är en svårdefinierad, men viktigt egenskap hos människan. Tidigare studier visar på att kreativitet och kreativa aktiviteter kan bidra till både hälsa och ett framgångsrikt åldrande.
Syfte: Syftet var att undersöka hur en grupp pensionärer i åldern 65-75 upplever kreativitet i sin vardag utifrån följande frågeställningar:
Vad innebär begreppet kreativitet? I vilka aktiviteter upplevs kreativitet och hur beskrivs upplevelsen i dessa aktiviteter?
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta pensionärer. Data bearbetades med en kvalitativ innehållsanalysmetod.
Resultat: Studien tydliggör värdet av den kreativa förmågan och möjlighet till kreativitet i aktivitet. Upplevelsen av kreativitet är... (More)
Bakgrund: Begreppet kreativitet är en svårdefinierad, men viktigt egenskap hos människan. Tidigare studier visar på att kreativitet och kreativa aktiviteter kan bidra till både hälsa och ett framgångsrikt åldrande.
Syfte: Syftet var att undersöka hur en grupp pensionärer i åldern 65-75 upplever kreativitet i sin vardag utifrån följande frågeställningar:
Vad innebär begreppet kreativitet? I vilka aktiviteter upplevs kreativitet och hur beskrivs upplevelsen i dessa aktiviteter?
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta pensionärer. Data bearbetades med en kvalitativ innehållsanalysmetod.
Resultat: Studien tydliggör värdet av den kreativa förmågan och möjlighet till kreativitet i aktivitet. Upplevelsen av kreativitet är subjektiv, betydelsefull och finns i många av vardagens aktiviteter. Kreativitet kan innebära nyfikenhet, fantasi, problemlösning och att vara aktiv.
Slutsats: Eftersom kreativitet i vardagen har visat på betydelse för pensionärer är det av vikt att lyfta fram denna kunskap och applicera den i arbetet med äldre och deras vardag. Det finns många aktiviteter där problemlösning, fantasi och nyfikenhet kan erfaras och det är angeläget att se att kreativitet kan upplevas i mycket mer än i konst och handarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Amanda LU and Dotevall, Katarina LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitet, skapande, äldre, arbetsterapi, problemlösning, framgångsrikt åldrande
language
Swedish
id
4358892
date added to LUP
2014-03-13 09:25:09
date last changed
2014-03-13 09:25:09
@misc{4358892,
 abstract   = {Bakgrund: Begreppet kreativitet är en svårdefinierad, men viktigt egenskap hos människan. Tidigare studier visar på att kreativitet och kreativa aktiviteter kan bidra till både hälsa och ett framgångsrikt åldrande.
Syfte: Syftet var att undersöka hur en grupp pensionärer i åldern 65-75 upplever kreativitet i sin vardag utifrån följande frågeställningar:
Vad innebär begreppet kreativitet? I vilka aktiviteter upplevs kreativitet och hur beskrivs upplevelsen i dessa aktiviteter?
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta pensionärer. Data bearbetades med en kvalitativ innehållsanalysmetod.
Resultat: Studien tydliggör värdet av den kreativa förmågan och möjlighet till kreativitet i aktivitet. Upplevelsen av kreativitet är subjektiv, betydelsefull och finns i många av vardagens aktiviteter. Kreativitet kan innebära nyfikenhet, fantasi, problemlösning och att vara aktiv.
Slutsats: Eftersom kreativitet i vardagen har visat på betydelse för pensionärer är det av vikt att lyfta fram denna kunskap och applicera den i arbetet med äldre och deras vardag. Det finns många aktiviteter där problemlösning, fantasi och nyfikenhet kan erfaras och det är angeläget att se att kreativitet kan upplevas i mycket mer än i konst och handarbete.},
 author    = {Andersson, Amanda and Dotevall, Katarina},
 keyword   = {Aktivitet,skapande,äldre,arbetsterapi,problemlösning,framgångsrikt åldrande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Åtta pensionärers upplevelse av kreativitet i vardagen},
 year     = {2013},
}