Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Invandrares tillfredställelse och upplevelse av sina aktiviteter

Palmgren, Lisa LU and Svensson, Cecilia LU (2013) ATPK55 20132
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sveriges invandring har förändrats över tid och vi möter allt fler människor som är födda i ett annat land. För att kunna hjälpa dem som invandrar till Sverige idag är det viktigt att veta hur de som varit här ett tag upplever sin vardag. Det kan antas att det finns en risk för att invandrares delaktighet och möjlighet till aktivitet blir begränsad då de inte längre befinner sig i sin normala miljö, där språket kan vara ett hinder.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka dagliga aktiviteter invandrare i Sverige som deltar i SFI (svenska för invandrare) utför och hur de upplever sin balans och tillfredställelse med dessa aktiviteter samt hur de skattar sin hälsa.
Metod: Studien inkluderade 15 deltagare som läste SFI... (More)
Bakgrund: Sveriges invandring har förändrats över tid och vi möter allt fler människor som är födda i ett annat land. För att kunna hjälpa dem som invandrar till Sverige idag är det viktigt att veta hur de som varit här ett tag upplever sin vardag. Det kan antas att det finns en risk för att invandrares delaktighet och möjlighet till aktivitet blir begränsad då de inte längre befinner sig i sin normala miljö, där språket kan vara ett hinder.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka dagliga aktiviteter invandrare i Sverige som deltar i SFI (svenska för invandrare) utför och hur de upplever sin balans och tillfredställelse med dessa aktiviteter samt hur de skattar sin hälsa.
Metod: Studien inkluderade 15 deltagare som läste SFI i en stad i södra Sverige. Data samlades in genom ett intervjubaserat bedömningsinstrument (SDO-B) och två öppna frågor samt en skattningsfråga kring upplevd hälsa. Insamlad kvalitativ data analyserades med en manifest innehållsanalys. Kvantitativa data sammanställdes så att det gav en deskriptiv bild av deltagarnas tillfredställelse med sina aktiviteter och deras hälsa. Resultat: Deltagarna upplevde sig generellt sätt att ha balans och tillfredställelse i sin vardag och det fanns en spridning av dem som hade för lite och de som hade för mycket att göra. Deltagarna utförde de flesta av de aktiviteter inom arbets- och hem och hushållsarbete som SDO-B tar upp men de aktiviteter som förekom minst var inom området fritid. Det största hindret i deltagarnas vardag var bristande kunskap i svenska och dålig ekonomi.
Slutsats: Deltagarna var nöjda med att studera SFI men mindre tillfredsställda med att inte vara aktiva i någon form av hobby. Fler studier behövs om invandrares vardagsaktiviteter för att de ska få ännu bättre förutsättningar i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmgren, Lisa LU and Svensson, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
- En studie om invandrares aktiviteter och hälsa
course
ATPK55 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Invandrare, arbetsterapi, hälsa, aktivitetsbalans
language
Swedish
id
4358918
date added to LUP
2014-03-13 09:24:09
date last changed
2014-03-13 09:24:09
@misc{4358918,
 abstract   = {Bakgrund: Sveriges invandring har förändrats över tid och vi möter allt fler människor som är födda i ett annat land. För att kunna hjälpa dem som invandrar till Sverige idag är det viktigt att veta hur de som varit här ett tag upplever sin vardag. Det kan antas att det finns en risk för att invandrares delaktighet och möjlighet till aktivitet blir begränsad då de inte längre befinner sig i sin normala miljö, där språket kan vara ett hinder. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka dagliga aktiviteter invandrare i Sverige som deltar i SFI (svenska för invandrare) utför och hur de upplever sin balans och tillfredställelse med dessa aktiviteter samt hur de skattar sin hälsa. 
Metod: Studien inkluderade 15 deltagare som läste SFI i en stad i södra Sverige. Data samlades in genom ett intervjubaserat bedömningsinstrument (SDO-B) och två öppna frågor samt en skattningsfråga kring upplevd hälsa. Insamlad kvalitativ data analyserades med en manifest innehållsanalys. Kvantitativa data sammanställdes så att det gav en deskriptiv bild av deltagarnas tillfredställelse med sina aktiviteter och deras hälsa. Resultat: Deltagarna upplevde sig generellt sätt att ha balans och tillfredställelse i sin vardag och det fanns en spridning av dem som hade för lite och de som hade för mycket att göra. Deltagarna utförde de flesta av de aktiviteter inom arbets- och hem och hushållsarbete som SDO-B tar upp men de aktiviteter som förekom minst var inom området fritid. Det största hindret i deltagarnas vardag var bristande kunskap i svenska och dålig ekonomi. 
Slutsats: Deltagarna var nöjda med att studera SFI men mindre tillfredsställda med att inte vara aktiva i någon form av hobby. Fler studier behövs om invandrares vardagsaktiviteter för att de ska få ännu bättre förutsättningar i framtiden.},
 author    = {Palmgren, Lisa and Svensson, Cecilia},
 keyword   = {Invandrare,arbetsterapi,hälsa,aktivitetsbalans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Invandrares tillfredställelse och upplevelse av sina aktiviteter},
 year     = {2013},
}