Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelse och värde av återgång i arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Chronvall, Maja LU and Thomasson, Sandra LU (2013) ATPK55 20132
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat sedan 1990-talet. Detta bidrar till en ökad grad av sjukskrivningar och kan leda till att aktiviteten arbete går förlorad. För att personer med psykisk funktionsnedsättning ska kunna arbeta behövs det mer kunskap om vad det är i arbetet som är betydelsefullt. Att beskriva återgången i arbete kan belysa betydelsefulla och värdefulla aspekter som ökar vår förståelse inom detta område. Det behövs mer forskning om varför arbetet upplevs meningsfullt för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva vilken betydelse och vilket värde återgången arbetet har haft för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Metod:... (More)
Bakgrund: Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat sedan 1990-talet. Detta bidrar till en ökad grad av sjukskrivningar och kan leda till att aktiviteten arbete går förlorad. För att personer med psykisk funktionsnedsättning ska kunna arbeta behövs det mer kunskap om vad det är i arbetet som är betydelsefullt. Att beskriva återgången i arbete kan belysa betydelsefulla och värdefulla aspekter som ökar vår förståelse inom detta område. Det behövs mer forskning om varför arbetet upplevs meningsfullt för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva vilken betydelse och vilket värde återgången arbetet har haft för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Metod: Inklusionskriterierna var män och kvinnor i arbetsför ålder som har eller har haft någon form av psykisk funktionsnedsättning och varit sjukskrivna. De ska ha haft ett arbete tidigare och återgått till samma arbete eller ett nytt. Kvalitativ metod användes i form av semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Data anlyserades med en innehållsanalys.
Resultat: Studien visade att betydelsen och värdet av återgången i arbetet bidrog med en känsla av tillhörighet samt en känsla av att vara en del i ett större sammanhang. Faktorer som att känna sig respekterad och få ökad status, bättre hälsa och personlig utveckling, balans eller obalans mellan aktiviteter och betydelse av en stödjande arbetsmiljö spelade stor roll.
Konklusion: Återgången upplevdes ha stor betydelse då det bidrog med att de kände sig mer respekterade, de mådde bättre, återfick bättre rutiner i sin vardag. Studiens resultat visar på hur värdefull återgången till arbetet upplevdes vara för deltagarna, vilket kopplingen till ValMO-modellen i diskussionen belyser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chronvall, Maja LU and Thomasson, Sandra LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, aktivitet, psykisk funktionsnedsättning
language
Swedish
id
4358922
date added to LUP
2014-03-13 09:23:56
date last changed
2014-03-13 09:23:56
@misc{4358922,
 abstract   = {Bakgrund: Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat sedan 1990-talet. Detta bidrar till en ökad grad av sjukskrivningar och kan leda till att aktiviteten arbete går förlorad. För att personer med psykisk funktionsnedsättning ska kunna arbeta behövs det mer kunskap om vad det är i arbetet som är betydelsefullt. Att beskriva återgången i arbete kan belysa betydelsefulla och värdefulla aspekter som ökar vår förståelse inom detta område. Det behövs mer forskning om varför arbetet upplevs meningsfullt för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva vilken betydelse och vilket värde återgången arbetet har haft för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Metod: Inklusionskriterierna var män och kvinnor i arbetsför ålder som har eller har haft någon form av psykisk funktionsnedsättning och varit sjukskrivna. De ska ha haft ett arbete tidigare och återgått till samma arbete eller ett nytt. Kvalitativ metod användes i form av semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Data anlyserades med en innehållsanalys. 
Resultat: Studien visade att betydelsen och värdet av återgången i arbetet bidrog med en känsla av tillhörighet samt en känsla av att vara en del i ett större sammanhang. Faktorer som att känna sig respekterad och få ökad status, bättre hälsa och personlig utveckling, balans eller obalans mellan aktiviteter och betydelse av en stödjande arbetsmiljö spelade stor roll. 
Konklusion: Återgången upplevdes ha stor betydelse då det bidrog med att de kände sig mer respekterade, de mådde bättre, återfick bättre rutiner i sin vardag. Studiens resultat visar på hur värdefull återgången till arbetet upplevdes vara för deltagarna, vilket kopplingen till ValMO-modellen i diskussionen belyser.},
 author    = {Chronvall, Maja and Thomasson, Sandra},
 keyword   = {Arbetsterapi,aktivitet,psykisk funktionsnedsättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelse och värde av återgång i arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning},
 year     = {2013},
}