Advanced

History is her story too! En kvalitativ undersökning om jämställdhetsperspektiv och urval i undervisning i 1900-talets populärmusikhistoria.

Edström, Anna LU (2014) LMMN91 20132
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Title: Forgotten Role Models - A Qualitative Study on Selection and Equality in 20th Century Popular Music History Education
Author: Anna Edström

This paper is a qualitative study based on interviews with four music history teachers working at different levels in the Swedish educational system. The intention of the study is to describe how teachers regard their role as mediators of a cultural heritage, how they select educational material and how they work with equality in a subject which traditionally has male-dominated content. The results seem to show that teachers regard themselves as guides, that their objective is to give students a framework then to inspire them to search for more information on their own. Another set of... (More)
Title: Forgotten Role Models - A Qualitative Study on Selection and Equality in 20th Century Popular Music History Education
Author: Anna Edström

This paper is a qualitative study based on interviews with four music history teachers working at different levels in the Swedish educational system. The intention of the study is to describe how teachers regard their role as mediators of a cultural heritage, how they select educational material and how they work with equality in a subject which traditionally has male-dominated content. The results seem to show that teachers regard themselves as guides, that their objective is to give students a framework then to inspire them to search for more information on their own. Another set of results shows that the selection of educational material is based mainly on personal experiences and that it seems uncommon for music history teachers to use books as educational material. The tenets of the Swedish school system requires teachers to work with equality in all subjects, but this study seems to show that teachers do not have enough pedagogic methods and/or subject-matter knowledge, and in some cases lack the will, to bring equality into their instruction of music history. (Less)
Abstract
Titel: Bortglömda förebilder - en kvalitativ undersökning om jämställdhet i musikhistorieundervisning
Författare: Anna Edström

Detta examensarbete är en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med fyra musiklärare som arbetar i olika delar av utbildningssystemet, och som alla undervisar i musikhistoria på olika sätt. Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare ser på sin roll som förmedlare av ett kulturarv, hur deras urvalsprocess ser ut när de väljer innehåll till sin undervisning, och att undersöka hur de arbetar med jämställdhet i musikhistorieundervisning, ett ämne där historien traditionellt främst skildrar manliga musiker och kompositörer. Resultaten tyder på att lärare ser sig själva som guider, att deras uppgift som guider... (More)
Titel: Bortglömda förebilder - en kvalitativ undersökning om jämställdhet i musikhistorieundervisning
Författare: Anna Edström

Detta examensarbete är en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med fyra musiklärare som arbetar i olika delar av utbildningssystemet, och som alla undervisar i musikhistoria på olika sätt. Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare ser på sin roll som förmedlare av ett kulturarv, hur deras urvalsprocess ser ut när de väljer innehåll till sin undervisning, och att undersöka hur de arbetar med jämställdhet i musikhistorieundervisning, ett ämne där historien traditionellt främst skildrar manliga musiker och kompositörer. Resultaten tyder på att lärare ser sig själva som guider, att deras uppgift som guider är att ge eleverna ramar och inspiration till att leta vidare på egen hand. Det visar även på att urvalet av lektionsinnehåll är till stor del ett personligt urval, baserat på egna erfarenheter och upplevelser, samt att det är ovanligt att använda sig av läroböcker i musikhistorieundervisning. Ett annat resultat är att lärare varken har metoder eller kunskap, och i vissa fall även vilja, för att arbeta med jämställdhet så som skolans värdegrund och styrdokument kräver. Kapitel ett består av en inledning där bakgrund presenteras, kapitel två består av syfte och frågeställningar. Därefter presenterar jag i kapitel tre en teoretisk bakgrund, vad som tidigare skrivits och forskats om på området, och i kapitel fyra vilken metod samt vilka tillvägagångssätt jag använt vid insamling av empiri. I kapitel fem presenteras resultaten, för att till sist diskuteras och jämföras med litteraturen i teorikapitlet i kapitel sex. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edström, Anna LU
supervisor
organization
course
LMMN91 20132
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Utbildning, Genus, Jämställdhet, Musik, Musikhistoria, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, Educational sciences, Music education, Music, Music history, Equality, Gender, Education
language
Swedish
id
4394241
date added to LUP
2015-01-16 14:44:16
date last changed
2015-01-16 14:44:16
@misc{4394241,
 abstract   = {Titel: Bortglömda förebilder - en kvalitativ undersökning om jämställdhet i musikhistorieundervisning
Författare: Anna Edström

Detta examensarbete är en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med fyra musiklärare som arbetar i olika delar av utbildningssystemet, och som alla undervisar i musikhistoria på olika sätt. Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare ser på sin roll som förmedlare av ett kulturarv, hur deras urvalsprocess ser ut när de väljer innehåll till sin undervisning, och att undersöka hur de arbetar med jämställdhet i musikhistorieundervisning, ett ämne där historien traditionellt främst skildrar manliga musiker och kompositörer. Resultaten tyder på att lärare ser sig själva som guider, att deras uppgift som guider är att ge eleverna ramar och inspiration till att leta vidare på egen hand. Det visar även på att urvalet av lektionsinnehåll är till stor del ett personligt urval, baserat på egna erfarenheter och upplevelser, samt att det är ovanligt att använda sig av läroböcker i musikhistorieundervisning. Ett annat resultat är att lärare varken har metoder eller kunskap, och i vissa fall även vilja, för att arbeta med jämställdhet så som skolans värdegrund och styrdokument kräver. Kapitel ett består av en inledning där bakgrund presenteras, kapitel två består av syfte och frågeställningar. Därefter presenterar jag i kapitel tre en teoretisk bakgrund, vad som tidigare skrivits och forskats om på området, och i kapitel fyra vilken metod samt vilka tillvägagångssätt jag använt vid insamling av empiri. I kapitel fem presenteras resultaten, för att till sist diskuteras och jämföras med litteraturen i teorikapitlet i kapitel sex.},
 author    = {Edström, Anna},
 keyword   = {Utbildning,Genus,Jämställdhet,Musik,Musikhistoria,Musikpedagogik,Utbildningsvetenskap,Educational sciences,Music education,Music,Music history,Equality,Gender,Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {History is her story too! En kvalitativ undersökning om jämställdhetsperspektiv och urval i undervisning i 1900-talets populärmusikhistoria.},
 year     = {2014},
}