Advanced

PEACH Rating Scale - översättning och validering på svenska

Ludvigsson, Josefine (2014)
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Hittills har det saknats frågeformulär, översatta och validerade på svenska, att
använda för att utvärdera hörapparatanpassningar på barn från två år och uppåt. Parents’
Evaluation of Aural/Oral Performance (PEACH) Rating Scale är ett frågeformulär som mäter
barns auditiva utveckling och som kan användas från cirka sex månaders ålder upp till
skolåldern. Frågeformuläret är från början utvecklat av National Acoustic Laboratories (NAL)
i Sydney i syfte att studera hörselskadade barns auditiva utveckling. Frågeformuläret har i
tidigare internationella studier visat god validitet det har även visat sig vara lämpligt att
implementera såväl kliniskt som inom forskningen. Syftet med denna studie var att översätta
PEACH Rating... (More)
Bakgrund: Hittills har det saknats frågeformulär, översatta och validerade på svenska, att
använda för att utvärdera hörapparatanpassningar på barn från två år och uppåt. Parents’
Evaluation of Aural/Oral Performance (PEACH) Rating Scale är ett frågeformulär som mäter
barns auditiva utveckling och som kan användas från cirka sex månaders ålder upp till
skolåldern. Frågeformuläret är från början utvecklat av National Acoustic Laboratories (NAL)
i Sydney i syfte att studera hörselskadade barns auditiva utveckling. Frågeformuläret har i
tidigare internationella studier visat god validitet det har även visat sig vara lämpligt att
implementera såväl kliniskt som inom forskningen. Syftet med denna studie var att översätta
PEACH Rating Scale till svenska samt validera frågeformuläret genom insamling av
normalmaterial från föräldrar till normalhörande barn i åldrarna sex månader till fyra år.
Metod: Frågeformuläret översattes till svenska av uppsatsförfattaren för att sedan översättas
tillbaka till engelska av en annan person med goda kunskaper i både engelska och svenska.
Efter detta samlades material in från föräldrar till 35 barn mellan 6-50 månader. Föräldrarna
fick fylla i det översatta frågeformuläret utifrån hur deras barn reagerat på ljud den senaste
veckan. Åtta frågeformulär exkluderades innan allt analyserades då de ej uppnådde kraven för
inklusion.
Resultat: Det gick att se en tydlig utveckling av de auditiva förmågorna mellan 6-12
månader. Vid 20 månader planade resultatet ut och stannade runt 85-90%. Detta resultat
visade sig överensstämma väl med den konstruktionsvalidering som gjorts av den engelska
originalversionen av PEACH Rating Scale. Den svenska versionen av PEACH Rating Scale
visade sig även ha hög intern konsistens (Cronbachs alfa 0,9).
Slutsats: Den svenska översättningen av PEACH Rating Scale har visat sig vara valid och
skulle med fördel kunna implementeras inom det svenska barnaudiologiska kliniska arbetet
men även som ett verktyg inom barnaudiologisk forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ludvigsson, Josefine
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
PEACH Rating Scale, Parent’s Evaluation of Aural/Oral Performance, hörapparatanpassningar på barn, subjektiv utvärdering, barnaudiologi, hörselrehabilitering barn.
language
Swedish
id
4394339
date added to LUP
2014-04-22 10:38:23
date last changed
2014-04-22 10:38:23
@misc{4394339,
 abstract   = {Bakgrund: Hittills har det saknats frågeformulär, översatta och validerade på svenska, att
använda för att utvärdera hörapparatanpassningar på barn från två år och uppåt. Parents’
Evaluation of Aural/Oral Performance (PEACH) Rating Scale är ett frågeformulär som mäter
barns auditiva utveckling och som kan användas från cirka sex månaders ålder upp till
skolåldern. Frågeformuläret är från början utvecklat av National Acoustic Laboratories (NAL)
i Sydney i syfte att studera hörselskadade barns auditiva utveckling. Frågeformuläret har i
tidigare internationella studier visat god validitet det har även visat sig vara lämpligt att
implementera såväl kliniskt som inom forskningen. Syftet med denna studie var att översätta
PEACH Rating Scale till svenska samt validera frågeformuläret genom insamling av
normalmaterial från föräldrar till normalhörande barn i åldrarna sex månader till fyra år.
Metod: Frågeformuläret översattes till svenska av uppsatsförfattaren för att sedan översättas
tillbaka till engelska av en annan person med goda kunskaper i både engelska och svenska.
Efter detta samlades material in från föräldrar till 35 barn mellan 6-50 månader. Föräldrarna
fick fylla i det översatta frågeformuläret utifrån hur deras barn reagerat på ljud den senaste
veckan. Åtta frågeformulär exkluderades innan allt analyserades då de ej uppnådde kraven för
inklusion.
Resultat: Det gick att se en tydlig utveckling av de auditiva förmågorna mellan 6-12
månader. Vid 20 månader planade resultatet ut och stannade runt 85-90%. Detta resultat
visade sig överensstämma väl med den konstruktionsvalidering som gjorts av den engelska
originalversionen av PEACH Rating Scale. Den svenska versionen av PEACH Rating Scale
visade sig även ha hög intern konsistens (Cronbachs alfa 0,9).
Slutsats: Den svenska översättningen av PEACH Rating Scale har visat sig vara valid och
skulle med fördel kunna implementeras inom det svenska barnaudiologiska kliniska arbetet
men även som ett verktyg inom barnaudiologisk forskning.},
 author    = {Ludvigsson, Josefine},
 keyword   = {PEACH Rating Scale,Parent’s Evaluation of Aural/Oral Performance,hörapparatanpassningar på barn,subjektiv utvärdering,barnaudiologi,hörselrehabilitering barn.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {PEACH Rating Scale - översättning och validering på svenska},
 year     = {2014},
}