Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fideikommiss- fördelaktigt eller förödande? En studie av rättsutvecklingen gällande fideikommiss under 1800-talet

Björverud, Julia LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utreda när och av vilken orsak som lagstiftningen gällande fideikommiss förändrades under 1800-talet. Förändringarna skedde under två perioder. Först i början av 1800-talet när 1810 års förordning innehållandes ett förbud mot instiftande av nya fideikommiss kom. Sedan i slutet av 1800-talet när de befintliga fideikommissen stod i fokus. Den senare perioden ledde dock inte till någon omedelbar förändring, lagstiftningsarbetet skulle fortgå i knappt hundra år innan det slutliga förbudet mot de befintliga fideikommissen kom.

Syftet är vidare att försöka utreda vilka grupper i samhället samt vilka tankar och ideologier som fick betydelse i debatten gällande fideikommissen. De grupper som hade inflytande över... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda när och av vilken orsak som lagstiftningen gällande fideikommiss förändrades under 1800-talet. Förändringarna skedde under två perioder. Först i början av 1800-talet när 1810 års förordning innehållandes ett förbud mot instiftande av nya fideikommiss kom. Sedan i slutet av 1800-talet när de befintliga fideikommissen stod i fokus. Den senare perioden ledde dock inte till någon omedelbar förändring, lagstiftningsarbetet skulle fortgå i knappt hundra år innan det slutliga förbudet mot de befintliga fideikommissen kom.

Syftet är vidare att försöka utreda vilka grupper i samhället samt vilka tankar och ideologier som fick betydelse i debatten gällande fideikommissen. De grupper som hade inflytande över lagstiftningsarbetet i början av århundradet får sägas vara adeln och bönderna.

Under det tidiga 1800-talet var det bönderna som var för förslaget om förbud mot instiftande av nya fideikommiss medan adeln var emot. De tankar och ideologier som präglade debatten var upplysningsfilosofernas tankar å ena sidan och å andra sidan den konservativa, bevarande synen på rätten. I slutet av århundradet var det på nytt de konservativa grupperna inom riksdagen som var mot ett förbud, men då var det istället mellan de två kamrarna i den nya tvåkammarriksdagen som slitningarna fanns. Vid denna tid präglades debatten av av å ena sidan liberalismen och å andra sidan konservatismen. Det var i mångt och mycket samma argument som framfördes under slutet av århundradet som i början, även om det tillkom ett fåtal nya skäl för avskaffande.

Debatten om fideikommissen kan på många sätt sägas avspegla vad som överlag hade inflytande över lagstiftningsarbetet under 1800-talet. De konservativa och de mer progressiva grupperna inom riksdagens skilda syn på saker bidrog till att det inte skedde några hastiga förändringar. Istället debatterades nya lagförslag länge och förändringar skedde ofta genom delvisa reformer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björverud, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, Fastighetsrätt, Fideikommiss
language
Swedish
id
4448363
date added to LUP
2014-06-17 14:01:12
date last changed
2014-06-17 14:01:12
@misc{4448363,
 abstract   = {{Syftet med denna uppsats är att utreda när och av vilken orsak som lagstiftningen gällande fideikommiss förändrades under 1800-talet. Förändringarna skedde under två perioder. Först i början av 1800-talet när 1810 års förordning innehållandes ett förbud mot instiftande av nya fideikommiss kom. Sedan i slutet av 1800-talet när de befintliga fideikommissen stod i fokus. Den senare perioden ledde dock inte till någon omedelbar förändring, lagstiftningsarbetet skulle fortgå i knappt hundra år innan det slutliga förbudet mot de befintliga fideikommissen kom.

Syftet är vidare att försöka utreda vilka grupper i samhället samt vilka tankar och ideologier som fick betydelse i debatten gällande fideikommissen. De grupper som hade inflytande över lagstiftningsarbetet i början av århundradet får sägas vara adeln och bönderna. 

Under det tidiga 1800-talet var det bönderna som var för förslaget om förbud mot instiftande av nya fideikommiss medan adeln var emot. De tankar och ideologier som präglade debatten var upplysningsfilosofernas tankar å ena sidan och å andra sidan den konservativa, bevarande synen på rätten. I slutet av århundradet var det på nytt de konservativa grupperna inom riksdagen som var mot ett förbud, men då var det istället mellan de två kamrarna i den nya tvåkammarriksdagen som slitningarna fanns. Vid denna tid präglades debatten av av å ena sidan liberalismen och å andra sidan konservatismen. Det var i mångt och mycket samma argument som framfördes under slutet av århundradet som i början, även om det tillkom ett fåtal nya skäl för avskaffande. 

Debatten om fideikommissen kan på många sätt sägas avspegla vad som överlag hade inflytande över lagstiftningsarbetet under 1800-talet. De konservativa och de mer progressiva grupperna inom riksdagens skilda syn på saker bidrog till att det inte skedde några hastiga förändringar. Istället debatterades nya lagförslag länge och förändringar skedde ofta genom delvisa reformer.}},
 author    = {{Björverud, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fideikommiss- fördelaktigt eller förödande? En studie av rättsutvecklingen gällande fideikommiss under 1800-talet}},
 year     = {{2014}},
}