Advanced

Oaktsam våldtäkt? - En diskussion kring formuleringen av en eventuell reglering

Månsson, Peter LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Sex crimes are those crimes that have undergone the greatest changes in history and rape cases are often debated in various media. The definition of rape has been extended several times but even though it is a serious crime and despite other serious crimes in the Penal Code has a negligence regulation a perpetrator can be sentenced for rape only if he had an intent to act. To introduce some kind of a negligence variant to the crime of rape is a question that hasn´t been debated that much and the purpose of this paper is therefore to examine how the definition of rape looks like and to discuss how a negligence regulation of rape could look like.

Norway has introduced the crime of negligent rape and because their social system, culture... (More)
Sex crimes are those crimes that have undergone the greatest changes in history and rape cases are often debated in various media. The definition of rape has been extended several times but even though it is a serious crime and despite other serious crimes in the Penal Code has a negligence regulation a perpetrator can be sentenced for rape only if he had an intent to act. To introduce some kind of a negligence variant to the crime of rape is a question that hasn´t been debated that much and the purpose of this paper is therefore to examine how the definition of rape looks like and to discuss how a negligence regulation of rape could look like.

Norway has introduced the crime of negligent rape and because their social system, culture and language is very similar to Sweden I make a comparative study of criminal law between the countries and especially of the crime of rape. This study shows that there are a lot of similarities between the constructions of rape and the constructions of guilt. There are however some differences which makes the arguments for introducing negligent rape in Sweden not directly transferable from the Norwegian debate.

The Penal Code requires, as a rule intent from the offender for liability. Negligence is enough though where this is specifically dictated, for example for the crimes involuntary manslaughter and reckless endangerment. In order to formulate a negligence variant of rape I investigate how these and other crimes in the Penal Code are designed which shows that there may be different requirements for degree of negligence for different crimes and different requirements of fault regarding the various constituent elements of a crime.

I present some suggestions on how a negligence regulation of rape could be formed and these suggestions differ both in terms of degree of negligence and regarding the conditions which have reduced requirements of fault. I then apply these suggestions on some actual cases where prosecutions for rape have been dismissed because of lack of intent and show that it plays a major role for the decisive in how the negligence regulation would look like. (Less)
Abstract (Swedish)
Sexualbrotten är de brott som har genomgått störst förändringar genom historien och våldtäktsmål debatteras ofta i olika medier. Definitionen av våldtäkt har utvidgats flera gånger men trots att det är ett allvarligt brott och trots att andra grova brott i Brottsbalken har en oaktsamhetsreglering så kan en gärningsman dömas för våldtäkt endast ifall han haft uppsåt till handlingen. Frågan om att införa någon slags oaktsamhetsreglering av våldtäktsbrottet har dock inte debatterats så mycket och syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur våldtäktsbrottet ser ut samt att diskutera hur en eventuell oaktsamhetsreglering av våldtäkt skulle kunna se ut.

Norge har infört brottet grovt oaktsam våldtäkt och eftersom deras... (More)
Sexualbrotten är de brott som har genomgått störst förändringar genom historien och våldtäktsmål debatteras ofta i olika medier. Definitionen av våldtäkt har utvidgats flera gånger men trots att det är ett allvarligt brott och trots att andra grova brott i Brottsbalken har en oaktsamhetsreglering så kan en gärningsman dömas för våldtäkt endast ifall han haft uppsåt till handlingen. Frågan om att införa någon slags oaktsamhetsreglering av våldtäktsbrottet har dock inte debatterats så mycket och syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur våldtäktsbrottet ser ut samt att diskutera hur en eventuell oaktsamhetsreglering av våldtäkt skulle kunna se ut.

Norge har infört brottet grovt oaktsam våldtäkt och eftersom deras samhällssystem, kultur och språk påminner mycket om Sveriges så gör jag en komparativ studie av straffrätten länderna emellan och då framförallt av våldtäktsbrottet. Denna undersökning visar att väldigt mycket är likt när det gäller till exempel rekvisiten för våldtäkt samt hur skuldformerna är uppbyggda. Dock finns det några skillnader vilket gör att argumenten för att införa oaktsam våldtäkt i Sverige inte rakt av kan överföras från den norska debatten.

Brottsbalken kräver som huvudregel uppsåt från gärningsmannen för att domstolarna ska kunna döma för brott. Oaktsamhet räcker dock för ansvar då detta är särskilt föreskrivet, till exempel för brotten vållande till annans död och framkallande av fara för annan. För att kunna utforma en oaktsamhetsvariant av våldtäkt så undersöker jag hur dessa och andra brott i Brottsbalken är utformade vilket visar att det kan ställas olika krav på grad av oaktsamhet för olika brott samt olika krav på skuldform avseende de olika rekvisiten för ett brott.

Jag presenterar några förslag på hur en oaktsamhetsreglering av våldtäkt skulle kunna vara utformad och dessa förslag skiljer sig åt både vad gäller grad av oaktsamhet och vilka rekvisit som har sänkt skuldkrav. Förslagen tillämpar jag sedan på några faktiska rättsfall, där åtalen för våldtäkt har ogillats på grund av bristande uppsåt hos gärningsmännen och visar då att det spelar stor roll för ett måls avgörande hur en eventuell oaktsamhetsreglering ser ut.

Vid införandet av en oaktsamhetsreglering av våldtäkt finns det en risk för negativa effekter avseende till exempel rättssäkerhet och nedsubsumering. Jag tycker dock inte att dessa effekter bör överdrivas utan menar att det finns starka argument för att införa en oaktsamhetsreglering av våldtäkt. Dock är det väldigt viktigt att utforma denna på ett bra sätt så att klandervärda handlingar täcks in under bestämmelsen samtidigt som icke klandervärda handlingar hålls utanför. Det är därför bland annat viktigt att tänka på att våldtäktsbestämmelsen kan komma att utvidgas i framtiden och att en oaktsamhetsreglering av våldtäkt bör utformas med bland annat detta i åtanke. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Månsson, Peter LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, våldtäkt, oaktsam
language
Swedish
id
4449049
date added to LUP
2014-06-17 13:46:57
date last changed
2014-06-17 13:46:57
@misc{4449049,
 abstract   = {Sex crimes are those crimes that have undergone the greatest changes in history and rape cases are often debated in various media. The definition of rape has been extended several times but even though it is a serious crime and despite other serious crimes in the Penal Code has a negligence regulation a perpetrator can be sentenced for rape only if he had an intent to act. To introduce some kind of a negligence variant to the crime of rape is a question that hasn´t been debated that much and the purpose of this paper is therefore to examine how the definition of rape looks like and to discuss how a negligence regulation of rape could look like.

Norway has introduced the crime of negligent rape and because their social system, culture and language is very similar to Sweden I make a comparative study of criminal law between the countries and especially of the crime of rape. This study shows that there are a lot of similarities between the constructions of rape and the constructions of guilt. There are however some differences which makes the arguments for introducing negligent rape in Sweden not directly transferable from the Norwegian debate.

The Penal Code requires, as a rule intent from the offender for liability. Negligence is enough though where this is specifically dictated, for example for the crimes involuntary manslaughter and reckless endangerment. In order to formulate a negligence variant of rape I investigate how these and other crimes in the Penal Code are designed which shows that there may be different requirements for degree of negligence for different crimes and different requirements of fault regarding the various constituent elements of a crime.

I present some suggestions on how a negligence regulation of rape could be formed and these suggestions differ both in terms of degree of negligence and regarding the conditions which have reduced requirements of fault. I then apply these suggestions on some actual cases where prosecutions for rape have been dismissed because of lack of intent and show that it plays a major role for the decisive in how the negligence regulation would look like.},
 author    = {Månsson, Peter},
 keyword   = {straffrätt,våldtäkt,oaktsam},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oaktsam våldtäkt? - En diskussion kring formuleringen av en eventuell reglering},
 year     = {2014},
}