Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De samhällsodugliga medborgarna: En undersökning kring Helsingborgs barnavårdsnämnds beslutsprocesser 1930 och 1940

Törnkvist, André LU (2014) HISK01 20141
History
Abstract (Swedish)
Syftet är att ur ett makt och kontrollperspektiv med tematik från den rumsliga vändningen försöka bidra med något nytt till forskningen om ungdomar och barn/ ungdomsvård. Material från Helsingborgs barnavårdsnämnd år 1930 och 1940 har använts. Materialet är skriftliga föredraganden - promemorior och undersökningsrapporter rörande normavvikande ungdomar. Dessa tjänade som beslutsunderlag för nämnden. Huvuddelen av undersökningen handlar om 16 ungdomar, åtta från 1930 och åtta från 1940 med jämn uppdelning mellan pojkar och flickor. Frågorna som ställs är följande: Hur beskrivs normavvikande ungdomars karaktärsdrag, hemförhållanden och förhållande till yttervärlden?, Vilka typer av åtgärder tillgriper barnavårdsnämnden? samt ifall det går... (More)
Syftet är att ur ett makt och kontrollperspektiv med tematik från den rumsliga vändningen försöka bidra med något nytt till forskningen om ungdomar och barn/ ungdomsvård. Material från Helsingborgs barnavårdsnämnd år 1930 och 1940 har använts. Materialet är skriftliga föredraganden - promemorior och undersökningsrapporter rörande normavvikande ungdomar. Dessa tjänade som beslutsunderlag för nämnden. Huvuddelen av undersökningen handlar om 16 ungdomar, åtta från 1930 och åtta från 1940 med jämn uppdelning mellan pojkar och flickor. Frågorna som ställs är följande: Hur beskrivs normavvikande ungdomars karaktärsdrag, hemförhållanden och förhållande till yttervärlden?, Vilka typer av åtgärder tillgriper barnavårdsnämnden? samt ifall det går att urskilja skillnader och likheter mellan åren och mellan pojkar och flickor. Ungdomarna som anmäls till nämnden härstammar främst från sämre bemedlade människor. Beskrivningarna om ungdomens karaktärsdrag kunde vara ”klent begåvad”, ”hård och uppstudsig”, ”stursk”, ”obetänksam och barnslig”. Om hemförhållandena beskrevs främst föräldrarnas uppträdande och oftast var det mödrarna som fick den värsta kritiken. Relationen till yttervärlden beskrevs i annorlunda ordalag beroende på om man var flicka eller pojke. Flickornas sexuella erfarenheter tillmättes stor betydelse medan det hos pojkarna inte var lika intressant. Åtgärderna som tilldelades var varning, varning och övervaknig eller tvångsomhändertagande för skyddsuppfostran. Uppdelningen var relativt jämnt, dock utsattes flickorna mer frekvent för de strängare åtgärderna. En av slutsatserna är att oron för framtidens samhällsmaskineri samt åsikten om att omgivningen behövde skyddas från ”omoral” i alla protokoll och utredningar var framträdande. Rum och platser, i interaktion med dessa kontrollutlåtanden och rumsliga beskrivningar användes av Helsingborgs barnavårdsnämnd likt ett verktyg i en längre och djupare maktkedja - på liknade sätt som Michel Foucault beskriver maktens intentioner: makten är till för att ”göra de sociala krafterna starkare, öka produktionen, utveckla ekonomin [och] höja den offentliga moralen, på det att allt månde växa och föröka sig”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törnkvist, André LU
supervisor
organization
course
HISK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Normavvikande och vanartade ungdomar, Helsingborgs barnavårdsnämnd, skriftliga föredraganden, hemmet, yttervärlden, makt/kontrollperspektiv, år 1930 och 1940
language
Swedish
id
4449346
date added to LUP
2014-06-12 13:10:53
date last changed
2014-06-12 13:10:53
@misc{4449346,
 abstract   = {Syftet är att ur ett makt och kontrollperspektiv med tematik från den rumsliga vändningen försöka bidra med något nytt till forskningen om ungdomar och barn/ ungdomsvård. Material från Helsingborgs barnavårdsnämnd år 1930 och 1940 har använts. Materialet är skriftliga föredraganden - promemorior och undersökningsrapporter rörande normavvikande ungdomar. Dessa tjänade som beslutsunderlag för nämnden. Huvuddelen av undersökningen handlar om 16 ungdomar, åtta från 1930 och åtta från 1940 med jämn uppdelning mellan pojkar och flickor. Frågorna som ställs är följande: Hur beskrivs normavvikande ungdomars karaktärsdrag, hemförhållanden och förhållande till yttervärlden?, Vilka typer av åtgärder tillgriper barnavårdsnämnden? samt ifall det går att urskilja skillnader och likheter mellan åren och mellan pojkar och flickor. Ungdomarna som anmäls till nämnden härstammar främst från sämre bemedlade människor. Beskrivningarna om ungdomens karaktärsdrag kunde vara ”klent begåvad”, ”hård och uppstudsig”, ”stursk”, ”obetänksam och barnslig”. Om hemförhållandena beskrevs främst föräldrarnas uppträdande och oftast var det mödrarna som fick den värsta kritiken. Relationen till yttervärlden beskrevs i annorlunda ordalag beroende på om man var flicka eller pojke. Flickornas sexuella erfarenheter tillmättes stor betydelse medan det hos pojkarna inte var lika intressant. Åtgärderna som tilldelades var varning, varning och övervaknig eller tvångsomhändertagande för skyddsuppfostran. Uppdelningen var relativt jämnt, dock utsattes flickorna mer frekvent för de strängare åtgärderna. En av slutsatserna är att oron för framtidens samhällsmaskineri samt åsikten om att omgivningen behövde skyddas från ”omoral” i alla protokoll och utredningar var framträdande. Rum och platser, i interaktion med dessa kontrollutlåtanden och rumsliga beskrivningar användes av Helsingborgs barnavårdsnämnd likt ett verktyg i en längre och djupare maktkedja - på liknade sätt som Michel Foucault beskriver maktens intentioner: makten är till för att ”göra de sociala krafterna starkare, öka produktionen, utveckla ekonomin [och] höja den offentliga moralen, på det att allt månde växa och föröka sig”.},
 author    = {Törnkvist, André},
 keyword   = {Normavvikande och vanartade ungdomar,Helsingborgs barnavårdsnämnd,skriftliga föredraganden,hemmet,yttervärlden,makt/kontrollperspektiv,år 1930 och 1940},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De samhällsodugliga medborgarna: En undersökning kring Helsingborgs barnavårdsnämnds beslutsprocesser 1930 och 1940},
 year     = {2014},
}