Advanced

Kan FN rädda barnen? En kritisk granskning av FN:s arbete rörande skyddet för barnsoldater

O'Neill, Teresa LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Rekryteringen och användandet av barnsoldater regleras bland annat i TP I och II och i barnkonventionen med tillhörande fakultativa protokoll. Dessutom finns en mängd resolutioner från säkerhetsrådet på området. Tillsammans ger dessa instrument barn i väpnad konflikt ett visst skydd. Men fortfarande utnyttjas barn i stor utsträckning i konflikter, både av stater och av icke-statliga grupper.

I uppsatsen redogörs för en del av det folkrättsliga skyddet för barnsoldater och FN:s roll i arbetet med att hindra aktörer från att använda sig av barnsoldater. Uppsatsen fokuserar på IHL och mänskliga rättigheter och beskriver den reglering gällande skydd för barnsoldater som finns inom dessa rättsområden. Uppsatsen förklarar också varför barn... (More)
Rekryteringen och användandet av barnsoldater regleras bland annat i TP I och II och i barnkonventionen med tillhörande fakultativa protokoll. Dessutom finns en mängd resolutioner från säkerhetsrådet på området. Tillsammans ger dessa instrument barn i väpnad konflikt ett visst skydd. Men fortfarande utnyttjas barn i stor utsträckning i konflikter, både av stater och av icke-statliga grupper.

I uppsatsen redogörs för en del av det folkrättsliga skyddet för barnsoldater och FN:s roll i arbetet med att hindra aktörer från att använda sig av barnsoldater. Uppsatsen fokuserar på IHL och mänskliga rättigheter och beskriver den reglering gällande skydd för barnsoldater som finns inom dessa rättsområden. Uppsatsen förklarar också varför barn används i så stor utsträckning i väpnade konflikter och på vilket sätt dagens konflikter ser annorlunda ut än de gjorde för 50 år sedan.

Det tillämpliga folkrättsliga skyddet kritiseras och förslag ges på hur FN:s fortsatta arbete kan fortskrida. Uppsatsen avslutas med en diskussion om gällande rätts effektivitet, där bland annat motiven bakom regleringen ifrågasätts och även syftet bakom IHL diskuteras. (Less)
Abstract
The recruitment and use of child soldiers is regulated in, among other instruments, TP I and II and in the child convention and it’s optional protocols. There are also various resolutions from the security council on the topic. Together these instruments provide children in armed conflict with some protection. Unfortunately, despite the regulations in international law, children are used in conflicts on a daily basis. The perpetrators are both states and non-state actors.

This paper aims to account for the protection of child soldiers in international law, and also describe the UN:s work with stopping actors from recruiting and using child soldiers. The paper focuses on IHL and human rights and the protection that falls within these... (More)
The recruitment and use of child soldiers is regulated in, among other instruments, TP I and II and in the child convention and it’s optional protocols. There are also various resolutions from the security council on the topic. Together these instruments provide children in armed conflict with some protection. Unfortunately, despite the regulations in international law, children are used in conflicts on a daily basis. The perpetrators are both states and non-state actors.

This paper aims to account for the protection of child soldiers in international law, and also describe the UN:s work with stopping actors from recruiting and using child soldiers. The paper focuses on IHL and human rights and the protection that falls within these legal branches of international law. The paper also explains why children are used in armed conflict and how the conflicts of today are different than what they were 50 years ago.

The applicable regulations are critisized and suggestions are given on how the continued work of the UN should proceed. The paper is concluded with a discussion on the effectivity of the regulations where the motives behind the UN:s work is questioned and the purpose of IHL is also discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
O'Neill, Teresa LU
supervisor
organization
alternative title
Can the UN save the child soldiers?
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, public international law, child soldiers, armed conflict
language
Swedish
id
4449408
date added to LUP
2014-06-17 14:11:04
date last changed
2014-06-17 14:11:04
@misc{4449408,
 abstract   = {The recruitment and use of child soldiers is regulated in, among other instruments, TP I and II and in the child convention and it’s optional protocols. There are also various resolutions from the security council on the topic. Together these instruments provide children in armed conflict with some protection. Unfortunately, despite the regulations in international law, children are used in conflicts on a daily basis. The perpetrators are both states and non-state actors. 

This paper aims to account for the protection of child soldiers in international law, and also describe the UN:s work with stopping actors from recruiting and using child soldiers. The paper focuses on IHL and human rights and the protection that falls within these legal branches of international law. The paper also explains why children are used in armed conflict and how the conflicts of today are different than what they were 50 years ago.

The applicable regulations are critisized and suggestions are given on how the continued work of the UN should proceed. The paper is concluded with a discussion on the effectivity of the regulations where the motives behind the UN:s work is questioned and the purpose of IHL is also discussed.},
 author    = {O'Neill, Teresa},
 keyword   = {folkrätt,public international law,child soldiers,armed conflict},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan FN rädda barnen? En kritisk granskning av FN:s arbete rörande skyddet för barnsoldater},
 year     = {2014},
}