Advanced

Pactum turpe - en rättssäker avvisningsprincip?

Thildéus, Albin LU (2014) LAGF03 20141
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The principle of pactum turpe exists as a general principle of law in Swedish law. The
principle says that contracts in conflict with law or good morals should be deemed
invalid, and that disputes based on these contracts should be refused from court. The
problem with this principle is that it denies claimants a full trial of their disputes based on
moral grounds that can be difficult to objectively ascertain and predict.
To apply this principle of law is according to my investigations allowed by the European
convention on human rights, but there are still reasons to think about alternative
solutions, especially considering the fact that I believe that a common moral standard in
the heterogeneous society we live in today is... (More)
The principle of pactum turpe exists as a general principle of law in Swedish law. The
principle says that contracts in conflict with law or good morals should be deemed
invalid, and that disputes based on these contracts should be refused from court. The
problem with this principle is that it denies claimants a full trial of their disputes based on
moral grounds that can be difficult to objectively ascertain and predict.
To apply this principle of law is according to my investigations allowed by the European
convention on human rights, but there are still reasons to think about alternative
solutions, especially considering the fact that I believe that a common moral standard in
the heterogeneous society we live in today is impossible to find. The risk is that judges
apply their own morals to the decisions of the court. One solution to this problem is,
according to me, to in the form of law specify certain types of reprehensible contracts as
illegal and to adjust the results of other unfair contracts by using 36 § of the Swedish law
of contracts (avtalslagen). (Less)
Abstract (Swedish)
Det rättsliga institutet pactum turpe, som i svensk rätt följer av allmänna rättsgrundsatser,
innebär att anspråk som bygger på avtal i strid mot lag eller god moral ska ogiltigförklaras
och avvisas av domstolarna, då det anses att rättsordningen inte ska befatta sig med vissa
typer av avtal. Det bakomliggande problemet med denna princip är att den förvägrar
sökande parter prövning av sina tvister på grund av moraliska skäl som kan vara svåra att
objektivt fastställa och förutse.
Att tillämpa detta institut är enligt min undersökning tillåtet enligt Europakonventionen,
men det finns ändå anledning att fundera över alternativa lösningar, särskilt med tanke på
att en gemensam moral i dagens heterogena samhälle är något som enligt mig... (More)
Det rättsliga institutet pactum turpe, som i svensk rätt följer av allmänna rättsgrundsatser,
innebär att anspråk som bygger på avtal i strid mot lag eller god moral ska ogiltigförklaras
och avvisas av domstolarna, då det anses att rättsordningen inte ska befatta sig med vissa
typer av avtal. Det bakomliggande problemet med denna princip är att den förvägrar
sökande parter prövning av sina tvister på grund av moraliska skäl som kan vara svåra att
objektivt fastställa och förutse.
Att tillämpa detta institut är enligt min undersökning tillåtet enligt Europakonventionen,
men det finns ändå anledning att fundera över alternativa lösningar, särskilt med tanke på
att en gemensam moral i dagens heterogena samhälle är något som enligt mig är omöjligt
att hitta. Risken blir därmed att domare ägnar sig åt egna moraliska bedömningar. Att
istället lagstifta om förbud mot vissa bestämda typer av extra klandervärda avtal och
jämka de avtal där resultatet framstår som otillbörligt med hjälp av 36 § avtalslagen är
enligt mig en möjlig lösning på detta problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thildéus, Albin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avtalsrätt, civilrätt, processrätt
language
Swedish
id
4449460
date added to LUP
2014-06-18 13:28:01
date last changed
2014-06-18 13:29:00
@misc{4449460,
 abstract   = {The principle of pactum turpe exists as a general principle of law in Swedish law. The
principle says that contracts in conflict with law or good morals should be deemed
invalid, and that disputes based on these contracts should be refused from court. The
problem with this principle is that it denies claimants a full trial of their disputes based on
moral grounds that can be difficult to objectively ascertain and predict.
To apply this principle of law is according to my investigations allowed by the European
convention on human rights, but there are still reasons to think about alternative
solutions, especially considering the fact that I believe that a common moral standard in
the heterogeneous society we live in today is impossible to find. The risk is that judges
apply their own morals to the decisions of the court. One solution to this problem is,
according to me, to in the form of law specify certain types of reprehensible contracts as
illegal and to adjust the results of other unfair contracts by using 36 § of the Swedish law
of contracts (avtalslagen).},
 author    = {Thildéus, Albin},
 keyword   = {avtalsrätt,civilrätt,processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pactum turpe - en rättssäker avvisningsprincip?},
 year     = {2014},
}