Advanced

Ska det vara kriminellt att knarka? Kriminaliseringen av narkotikabruk ur ett straffrättsteoretiskt perspektiv.

Bergstedt, Annika LU (2014) LAGF03 20141
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This thesis concerns the issue of when it is legitimate to criminalize. The study focuses on the criminalization of drug use in Sweden and examines whether the criminalization can be justified using criteria from the liberal criminal theory.

The liberal criminal theory advocates a restrictive use of criminal law and it states that criminalization as a method for preventing unwanted behaviors ought to be used as a last resort. In order to prevent legislators from making arbitrary legislation the theory imposes a number of requirements. For one the legislator has to specify which interest the criminalization aims to protect and also what damage the interest is to be protected from. Furthermore the theory demands that criminalization is... (More)
This thesis concerns the issue of when it is legitimate to criminalize. The study focuses on the criminalization of drug use in Sweden and examines whether the criminalization can be justified using criteria from the liberal criminal theory.

The liberal criminal theory advocates a restrictive use of criminal law and it states that criminalization as a method for preventing unwanted behaviors ought to be used as a last resort. In order to prevent legislators from making arbitrary legislation the theory imposes a number of requirements. For one the legislator has to specify which interest the criminalization aims to protect and also what damage the interest is to be protected from. Furthermore the theory demands that criminalization is the most effective means in order to reduce the unwanted behavior. Because punishment reflects censure from society, advocates for the liberal criminal theory states that criminalization ought to be reserved for the most reprehensible acts.

When criminalization of drug use was carried out in Sweden in the eighties the importance of society’s repudiation of all forms of association with drugs was emphasized. It was considered pressing that the political debate on prohibition of drug use came to an end so that time could be spent on other, more important, matters in the drug issue. It was presumed that criminalization would lead to an effect resulting in more youth abstaining from drugs.

It seems as if the provided reasons in favor of criminalization do not correspond with the demands put up in the liberal criminal theory. The legislator has not clarified what interests the legislation is meant to protect and neither what damage it is to be protected from. In addition to that there has not been any inquiry about the presumed effect of the criminalization. Continuing in the same way the legislator omits to explain why drug use is to be considered reprehensible. It seems as if the prohibition of drug use has been a way for the presiding government to remove an inconvenient issue from the agenda and at the same time win political points by showing ability in the drug issue. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar frågan om när det är berättigat att kriminalisera. Utgångspunkten har varit liberal straffrättsteori och studieobjektet har varit kriminaliseringen av narkotikabruk i Sverige. I uppsatsen undersöker jag huruvida de skäl som anfördes vid kriminaliseringen av narkotikabruk kan berättiga densamma utifrån relevanta principer från den liberala straffrättsteorin.

Den liberala straffrättsteorin förespråkar en restriktiv användning av straffrätten och menar att kriminalisering som metod för att komma till rätta med oönskade beteenden bör tillgripas i sista hand. För att hindra lagstiftaren från att genomföra godtyckliga kriminaliseringar uppställs därför ett antal krav. Dels måste lagstiftaren ange vilket intresse... (More)
Denna uppsats behandlar frågan om när det är berättigat att kriminalisera. Utgångspunkten har varit liberal straffrättsteori och studieobjektet har varit kriminaliseringen av narkotikabruk i Sverige. I uppsatsen undersöker jag huruvida de skäl som anfördes vid kriminaliseringen av narkotikabruk kan berättiga densamma utifrån relevanta principer från den liberala straffrättsteorin.

Den liberala straffrättsteorin förespråkar en restriktiv användning av straffrätten och menar att kriminalisering som metod för att komma till rätta med oönskade beteenden bör tillgripas i sista hand. För att hindra lagstiftaren från att genomföra godtyckliga kriminaliseringar uppställs därför ett antal krav. Dels måste lagstiftaren ange vilket intresse kriminaliseringen avser skydda liksom vilken skada intresset ska skyddas ifrån. Därutöver krävs att kriminalisering ska vara den mest effektiva metoden för att komma tillrätta med det oönskade beteendet. Eftersom straff uttrycker klander från samhällets sida menar förespråkare för den liberala straffrättsteorin att kriminalisering också bör förbehållas de mest förkastliga gärningarna.

När kriminaliseringen av narkotikabruk genomfördes i Sverige på åttiotalet betonades vikten av att samhället med kraft tog avstånd från alla former av befattning med narkotika. Det ansågs angeläget att den politiska debatt som omgärdat frågan fick ett slut så att tid kunde läggas på mer centrala frågor inom narkotikaområdet. Det antogs att en kriminalisering skulle leda till att fler ungdomar avstod narkotika.

De skäl som anfördes till stöd för kriminalisering av narkotikabruk tycks ha utgått från andra faktorer än de som den liberala straffrättsteorin förespråkar. Lagstiftaren har inte på ett tydligt sätt formulerat vilka intressen lagstiftningen avser skydda och inte heller vilken skada den skyddar ifrån. Någon utredning om en kriminaliserings förmodade effekter har inte heller gjorts. I samma anda underlåter lagstiftaren att föra resonemang om huruvida det skulle vara klandervärt att bruka narkotika. Det verkar som att kriminaliseringen varit ett sätt för den sittande regeringen att avföra en obekväm fråga från debatten samtidigt som politiska poäng plockats på att visa handlingskraft i narkotikafrågan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergstedt, Annika LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, allmän rättslära, narkotika, narkotikabruk, kriminalisering, liberal straffrättsteori, straffrättsteori, paternalism
language
Swedish
id
4449604
date added to LUP
2014-06-17 14:09:53
date last changed
2014-06-17 14:09:53
@misc{4449604,
 abstract   = {This thesis concerns the issue of when it is legitimate to criminalize. The study focuses on the criminalization of drug use in Sweden and examines whether the criminalization can be justified using criteria from the liberal criminal theory. 

The liberal criminal theory advocates a restrictive use of criminal law and it states that criminalization as a method for preventing unwanted behaviors ought to be used as a last resort. In order to prevent legislators from making arbitrary legislation the theory imposes a number of requirements. For one the legislator has to specify which interest the criminalization aims to protect and also what damage the interest is to be protected from. Furthermore the theory demands that criminalization is the most effective means in order to reduce the unwanted behavior. Because punishment reflects censure from society, advocates for the liberal criminal theory states that criminalization ought to be reserved for the most reprehensible acts. 

When criminalization of drug use was carried out in Sweden in the eighties the importance of society’s repudiation of all forms of association with drugs was emphasized. It was considered pressing that the political debate on prohibition of drug use came to an end so that time could be spent on other, more important, matters in the drug issue. It was presumed that criminalization would lead to an effect resulting in more youth abstaining from drugs. 

It seems as if the provided reasons in favor of criminalization do not correspond with the demands put up in the liberal criminal theory. The legislator has not clarified what interests the legislation is meant to protect and neither what damage it is to be protected from. In addition to that there has not been any inquiry about the presumed effect of the criminalization. Continuing in the same way the legislator omits to explain why drug use is to be considered reprehensible. It seems as if the prohibition of drug use has been a way for the presiding government to remove an inconvenient issue from the agenda and at the same time win political points by showing ability in the drug issue.},
 author    = {Bergstedt, Annika},
 keyword   = {Straffrätt,allmän rättslära,narkotika,narkotikabruk,kriminalisering,liberal straffrättsteori,straffrättsteori,paternalism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ska det vara kriminellt att knarka? Kriminaliseringen av narkotikabruk ur ett straffrättsteoretiskt perspektiv.},
 year     = {2014},
}