Advanced

Politiska Prinsessor eller mediala grodor? : en kvalitativ text-och bildanalys av artikelserien "Politikens Prinsessor" ur Svensk Damtidning

Karlsson, Ann-Kristin LU (2014) MKVK04 20141
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen har haft som föresats att i första hand analysera artikelserien ”Politikens Prinsessor” som publicerades i Svensk Damtidning 2014. Utöver detta fanns även en önskan om att undersöka hur artikelserien kan förstås i relation till en eventuell medielogik. Genom ett urval av exempel från artikelserien var ambitionen att ge möjliga tolkningar av det empiriska materialet utifrån Maud Eduards och Efrat Tseëlons teoretiska ansatser. Eduards och Tseëlons feministiska teorier gav en möjlighet att föra resonemang till möjliga synvinklar gällande artikelseriens upplägg och de uttryck som förmedlas. Enligt Eduards finns det en tydlig bild med historisk förankring som kan peka på en nationalpolitiskt subventionerad kontroll av kvinnors... (More)
Den här uppsatsen har haft som föresats att i första hand analysera artikelserien ”Politikens Prinsessor” som publicerades i Svensk Damtidning 2014. Utöver detta fanns även en önskan om att undersöka hur artikelserien kan förstås i relation till en eventuell medielogik. Genom ett urval av exempel från artikelserien var ambitionen att ge möjliga tolkningar av det empiriska materialet utifrån Maud Eduards och Efrat Tseëlons teoretiska ansatser. Eduards och Tseëlons feministiska teorier gav en möjlighet att föra resonemang till möjliga synvinklar gällande artikelseriens upplägg och de uttryck som förmedlas. Enligt Eduards finns det en tydlig bild med historisk förankring som kan peka på en nationalpolitiskt subventionerad kontroll av kvinnors kroppar. Detta har Eduards valt att benämna som kroppspolitik (Eduards, 2012). Tseëlon i sin tur utgår i sina teorier från historiska och mytologiska aspekter för att kunna förklara vår nutida syn på femininitetens väsen men intresserar sig även för hur detta inverkar på kvinnors självmedvetna jag-presentation (Tseëlon, 1998).

Metoden för att undersöka artikelserien utgick från en kvalitativ text- och bildanalys och det empiriska urvalet baserades på de sju nummer som Svensk Damtidning publicerade i artikelserien ”Politikens Prinsessor” (2014, nr. 11-17). Slutsatserna var fruktbara i det avseendet att det utifrån det valda teoretiska ramverket också gick att ge möjliga förklaringar till de uttryck som förmedlas och hur dessa kan ses i relationen till en medielogik som sannolikt ser olika ut för kvinnliga och manliga politiker. Å andra sidan är en viktig aspekt att ha i åtanke att det valda teorierna också hade sina begränsningar i det specifika fallet och slutsatserna hade kunnat falla annorlunda ut om man valt andra synvinklar. Likaså bör man i det här avseendet ta hänsyn till att det empiriska materialet befinner sig i en specifik genre som inte gör anspråk på att förmedla uttryck utanför den personliga och privata sfären och detta i sig även påverkar slutsatserna.

Titel: Politiska Prinsessor eller mediala grodor? – en kvalitativ text- och bildanalys av artikelserien ”Politikens Prinsessor” ur Svensk Damtidning
Författare: Ann-Kristin Karlsson
Handledare: Gunilla Jarlbro
Examinator: Fredrik Miegel
Dokument: C-uppsats, institutionen för kommunikation och medier
Nyckelord: Eduards, Tseëlon, kroppspolitik, medielogik, synlighet kontra osynlighet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Ann-Kristin LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eduards, Tseëlon, kroppspolitik, medielogik, synlighet kontra osynlighet
language
Swedish
id
4449966
date added to LUP
2014-06-30 09:12:16
date last changed
2014-09-04 08:36:05
@misc{4449966,
 abstract   = {Den här uppsatsen har haft som föresats att i första hand analysera artikelserien ”Politikens Prinsessor” som publicerades i Svensk Damtidning 2014. Utöver detta fanns även en önskan om att undersöka hur artikelserien kan förstås i relation till en eventuell medielogik. Genom ett urval av exempel från artikelserien var ambitionen att ge möjliga tolkningar av det empiriska materialet utifrån Maud Eduards och Efrat Tseëlons teoretiska ansatser. Eduards och Tseëlons feministiska teorier gav en möjlighet att föra resonemang till möjliga synvinklar gällande artikelseriens upplägg och de uttryck som förmedlas. Enligt Eduards finns det en tydlig bild med historisk förankring som kan peka på en nationalpolitiskt subventionerad kontroll av kvinnors kroppar. Detta har Eduards valt att benämna som kroppspolitik (Eduards, 2012). Tseëlon i sin tur utgår i sina teorier från historiska och mytologiska aspekter för att kunna förklara vår nutida syn på femininitetens väsen men intresserar sig även för hur detta inverkar på kvinnors självmedvetna jag-presentation (Tseëlon, 1998). 

 Metoden för att undersöka artikelserien utgick från en kvalitativ text- och bildanalys och det empiriska urvalet baserades på de sju nummer som Svensk Damtidning publicerade i artikelserien ”Politikens Prinsessor” (2014, nr. 11-17). Slutsatserna var fruktbara i det avseendet att det utifrån det valda teoretiska ramverket också gick att ge möjliga förklaringar till de uttryck som förmedlas och hur dessa kan ses i relationen till en medielogik som sannolikt ser olika ut för kvinnliga och manliga politiker. Å andra sidan är en viktig aspekt att ha i åtanke att det valda teorierna också hade sina begränsningar i det specifika fallet och slutsatserna hade kunnat falla annorlunda ut om man valt andra synvinklar. Likaså bör man i det här avseendet ta hänsyn till att det empiriska materialet befinner sig i en specifik genre som inte gör anspråk på att förmedla uttryck utanför den personliga och privata sfären och detta i sig även påverkar slutsatserna.

Titel: Politiska Prinsessor eller mediala grodor? – en kvalitativ text- och bildanalys av artikelserien ”Politikens Prinsessor” ur Svensk Damtidning 
Författare: Ann-Kristin Karlsson
Handledare: Gunilla Jarlbro
Examinator: Fredrik Miegel
Dokument: C-uppsats, institutionen för kommunikation och medier
Nyckelord: Eduards, Tseëlon, kroppspolitik, medielogik, synlighet kontra osynlighet},
 author    = {Karlsson, Ann-Kristin},
 keyword   = {Eduards,Tseëlon,kroppspolitik,medielogik,synlighet kontra osynlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Politiska Prinsessor eller mediala grodor? : en kvalitativ text-och bildanalys av artikelserien "Politikens Prinsessor" ur Svensk Damtidning},
 year     = {2014},
}