Advanced

Att se på film i domstol - Juridik och film som tvärvetenskap med fokus på bevisprövningen i brottmål

Ekdahl, Karl Emil LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
Först och främst är det här en uppsats om det tvärvetenskapliga studieområdet juridik-och-film, och uppsatsen syftar till att visa varför detta område är relevant och intressant för såväl jurister som filmvetare och en intresserad allmänhet.

Filmens samhälleliga roll under de senaste 100 åren kan knappast underskattas, och detta unika medium blir ständigt mer frekvent förekommande i den svenska brottmålsprocessen.

Förevarande uppsats visar på ett generellt behov av tvärvetenskapliga studier inom rättsvetenskapen samt mer specifikt på hur filmvetenskapen kan samverka med juridiken för att främja rättsäkerhet och mer korrekt bevisprövning gällande filmbevis.

Uppsatsens analys mynnar i korthet ut i att det inte finns något sådant som... (More)
Först och främst är det här en uppsats om det tvärvetenskapliga studieområdet juridik-och-film, och uppsatsen syftar till att visa varför detta område är relevant och intressant för såväl jurister som filmvetare och en intresserad allmänhet.

Filmens samhälleliga roll under de senaste 100 åren kan knappast underskattas, och detta unika medium blir ständigt mer frekvent förekommande i den svenska brottmålsprocessen.

Förevarande uppsats visar på ett generellt behov av tvärvetenskapliga studier inom rättsvetenskapen samt mer specifikt på hur filmvetenskapen kan samverka med juridiken för att främja rättsäkerhet och mer korrekt bevisprövning gällande filmbevis.

Uppsatsens analys mynnar i korthet ut i att det inte finns något sådant som objektiv och transparent film, som i sig själv kan bära på en oförvanskad sanning. Film måste läsas som den unika form av text det är och för att det ska göras korrekt måste filmens språk studeras. Filmens språk kan studeras med hjälp av de verktyg som ges genom filmvetenskapliga discipliner. Genom att kombinera studier av film och juridik kan filmmediet göras mer lättillgängligt samtidigt som filmvetenskapen blir mindre abstrakt för jurister och andra rättsvetare. (Less)
Abstract
First and foremost this is an essay on the interdisciplinary studies of law-and-film, which aims to show why this area is relevant and interesting to legal practitioners and scholars as well as to film scholars and the general public.

Film's role in society during the past 100 years can hardly be underestimated, and this unique medium has become ever more frequent in the Swedish criminal process.

The essay at hand demonstrates a general need for interdisciplinary studies in jurisprudence, and more specifically on how film and law can interact to help foster the rule of law and how these studies can contribute to more accurate judicial assessment regarding filmic evidence.

Briefly, the essay’s analysis culminates in that there is... (More)
First and foremost this is an essay on the interdisciplinary studies of law-and-film, which aims to show why this area is relevant and interesting to legal practitioners and scholars as well as to film scholars and the general public.

Film's role in society during the past 100 years can hardly be underestimated, and this unique medium has become ever more frequent in the Swedish criminal process.

The essay at hand demonstrates a general need for interdisciplinary studies in jurisprudence, and more specifically on how film and law can interact to help foster the rule of law and how these studies can contribute to more accurate judicial assessment regarding filmic evidence.

Briefly, the essay’s analysis culminates in that there is no such thing as objective and transparent film that carries, in itself, an intrinsic undistorted truth. Film must be read as the unique form of text that it is, and to do this properly the filmic language must be studied. The filmic language can be studied using the tools provided through the academic studies of film. By combining studies of film and law the film medium as well as film studies can be made more easily accessible and less abstract for jurists and other legal scholars. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4451084,
 abstract   = {First and foremost this is an essay on the interdisciplinary studies of law-and-film, which aims to show why this area is relevant and interesting to legal practitioners and scholars as well as to film scholars and the general public.

Film's role in society during the past 100 years can hardly be underestimated, and this unique medium has become ever more frequent in the Swedish criminal process.

The essay at hand demonstrates a general need for interdisciplinary studies in jurisprudence, and more specifically on how film and law can interact to help foster the rule of law and how these studies can contribute to more accurate judicial assessment regarding filmic evidence.

Briefly, the essay’s analysis culminates in that there is no such thing as objective and transparent film that carries, in itself, an intrinsic undistorted truth. Film must be read as the unique form of text that it is, and to do this properly the filmic language must be studied. The filmic language can be studied using the tools provided through the academic studies of film. By combining studies of film and law the film medium as well as film studies can be made more easily accessible and less abstract for jurists and other legal scholars.},
 author    = {Ekdahl, Karl Emil},
 keyword   = {allmän rättslära (en. jurisprudence),arbetsrätt (en. labour law),associationsrätt,avtalsrätt,bankrätt (en. banking law),boenderätt,civilrätt (en. private law),EU-rätt (en. EU law),familjerätt,fastighetsrätt,finansrätt (en. fiscal law),folkrätt (en. public international law),företagsekonomi,förmögenhetsrätt,försäkringsrätt,förvaltningsrätt (en. administrative law),immaterialrätt,internationell privaträtt (en. private international law),IT-rätt,komparativ rätt (en. comparative law),konkurrensrätt (en. civil and criminal procedure),rättsekonomi (en law and economics),rättshistoria (en. legal history),rättssociologi,rättsvetenskap (en. law),sakrätt,sjörätt,skadeståndsrätt,skatterätt,socialrätt (en. social and welfare law),statsrätt,straffrätt (en. criminal law),transporträtt,utrikeshandelsrätt,film,filmvetenskap,filmbevis,juridik-och-film,tvärvetenskap,bevisprövning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att se på film i domstol - Juridik och film som tvärvetenskap med fokus på bevisprövningen i brottmål},
 year     = {2014},
}