Advanced

Superbusskonceptet i Östra Göinge kommun - betydelsen av regionala transportinfrastrukturinvesteringar i perifera landsbygdskommuner

Lindqvist, Johanna LU (2014) SGEL36 20141
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra vilken betydelse regionala infrastrukturinvesteringar har för perifera landsbygdskommuner. Som en avgränsning har superbusskonceptet studerats, vilket berör landsbygdskommunen Östra Göinge i förhållande till den skånska regionen. Studien ska försöka ge svar på om en god tillgänglighet överhuvudtaget är möjlig att uppnå för att i slutändan ge svar på vilka förväntade effekter det kan tänkas ha på befolkningstillväxten och sysselsättningsgraden i kommunen.
Flertalet regioner eftersträvar regionförstoring i hopp om att uppnå tillväxt såväl regionalt som lokalt. Regionförstoring kan förklaras som att ett flertal funktionella arbetsmarknader integreras. För att nå dit krävs effektiva investeringar i den... (More)
Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra vilken betydelse regionala infrastrukturinvesteringar har för perifera landsbygdskommuner. Som en avgränsning har superbusskonceptet studerats, vilket berör landsbygdskommunen Östra Göinge i förhållande till den skånska regionen. Studien ska försöka ge svar på om en god tillgänglighet överhuvudtaget är möjlig att uppnå för att i slutändan ge svar på vilka förväntade effekter det kan tänkas ha på befolkningstillväxten och sysselsättningsgraden i kommunen.
Flertalet regioner eftersträvar regionförstoring i hopp om att uppnå tillväxt såväl regionalt som lokalt. Regionförstoring kan förklaras som att ett flertal funktionella arbetsmarknader integreras. För att nå dit krävs effektiva investeringar i den regionala transportinfrastrukturen vilket medför en förbättrad tillgänglighet och således kan möjliggöra förändringar i pendlingsströmmarnas styrka och riktning. Polycentrism sägs vara ett bra medel för att uppnå regionförstoring och det postindustriella samhället stödjer i större utsträckning den komplementära polycentriska utvecklingen. Dock krävs det en förhållandevis bra tillgänglighet för att dagspendling ska bli ett lämpligt alternativ. Begreppet tillgänglighet kommer således in i bilden och är avgörande i utvecklingsprocessen. Genom effektiva transportinfrastrukturinvesteringar kan den tekniska räckvidden överbygga det relativa avståndet. För att uppnå förändringar i den funktionella arbetsmarknaden krävs det dessutom att restriktionerna i det geografiska rummet begränsas liksom att folkets kognitiva föreställningar påverkas positivt. Likaså sägs de morfologiska förhållandena och en specialisering i näringslivet vara avgörande för den utveckling som sker.
Efter en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer och granskningar av rapporter och planer så kan det konstateras att Region Skåne eftersträvar regional balans och för att nå dit förespråkas regionförstoring, regionförtätning och regionförstärkning. Som ett medel för att nå dit eftersträvar de en komplementär polycentrisk struktur. Superbussen i Östra Göinge kommun är således ett led i denna riktning och har som mål att förbättra den regionala tillgängligheten för invånarna, vilket förväntas möjliggöra för dem att ta del av en större funktionell arbetsmarknad. Därmed förväntas kommunen uppnå en positiv sysselsättningstillväxt liksom en mer balanserad befolkningstillväxt. Utifrån den analys som gjorts har det konstaterats att ovan förväntningar har stöd i de teorier som presenterats, därmed kan superbussen ha en viss betydelse för Östra Göinge kommuns tillväxt. Dock är det oklart huruvida superbussen medför en tillräckligt god tillgänglighet. Likaså kan Hässleholm-Kristianstads svaga lokala arbetsmarknad utgöra ett hinder i den önskvärda utvecklingen. Superbussen kan dock tillföra en del av den kritiska massan som behövs för att upprätthålla en starkare lokal arbetsmarknad i nordöstra Skåne. Eftersom det i dag tydliggörs ett mer hierarkiskt polycentrisk förhållande till Hässleholm, Kristianstad och Älmhult, så är kommunens utveckling dock till stor del beroende av att dessa centra kan erbjuda ett tillräckligt starkt och diversifierat näringsliv, som möjliggör för Östra Göinge kommun att försörja sin befolkning med arbetstillfällen. Det krävs dock ytterligare studier vad gäller behovet av specialisering liksom de morfologiska förhållandena som råder i den nordöstra delen av regionen för att med större säkerhet besvara vilken betydelse superbusskonceptet kan få för Östra Göinges kommun. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Johanna LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tillgänglighet, regionförstoring, polycentrism, tillväxt, superbuss, infrastruktur, region skåne, östra göinge
language
Swedish
id
4451918
date added to LUP
2014-06-11 10:49:17
date last changed
2014-06-11 10:49:17
@misc{4451918,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra vilken betydelse regionala infrastrukturinvesteringar har för perifera landsbygdskommuner. Som en avgränsning har superbusskonceptet studerats, vilket berör landsbygdskommunen Östra Göinge i förhållande till den skånska regionen. Studien ska försöka ge svar på om en god tillgänglighet överhuvudtaget är möjlig att uppnå för att i slutändan ge svar på vilka förväntade effekter det kan tänkas ha på befolkningstillväxten och sysselsättningsgraden i kommunen.
Flertalet regioner eftersträvar regionförstoring i hopp om att uppnå tillväxt såväl regionalt som lokalt. Regionförstoring kan förklaras som att ett flertal funktionella arbetsmarknader integreras. För att nå dit krävs effektiva investeringar i den regionala transportinfrastrukturen vilket medför en förbättrad tillgänglighet och således kan möjliggöra förändringar i pendlingsströmmarnas styrka och riktning. Polycentrism sägs vara ett bra medel för att uppnå regionförstoring och det postindustriella samhället stödjer i större utsträckning den komplementära polycentriska utvecklingen. Dock krävs det en förhållandevis bra tillgänglighet för att dagspendling ska bli ett lämpligt alternativ. Begreppet tillgänglighet kommer således in i bilden och är avgörande i utvecklingsprocessen. Genom effektiva transportinfrastrukturinvesteringar kan den tekniska räckvidden överbygga det relativa avståndet. För att uppnå förändringar i den funktionella arbetsmarknaden krävs det dessutom att restriktionerna i det geografiska rummet begränsas liksom att folkets kognitiva föreställningar påverkas positivt. Likaså sägs de morfologiska förhållandena och en specialisering i näringslivet vara avgörande för den utveckling som sker.
Efter en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer och granskningar av rapporter och planer så kan det konstateras att Region Skåne eftersträvar regional balans och för att nå dit förespråkas regionförstoring, regionförtätning och regionförstärkning. Som ett medel för att nå dit eftersträvar de en komplementär polycentrisk struktur. Superbussen i Östra Göinge kommun är således ett led i denna riktning och har som mål att förbättra den regionala tillgängligheten för invånarna, vilket förväntas möjliggöra för dem att ta del av en större funktionell arbetsmarknad. Därmed förväntas kommunen uppnå en positiv sysselsättningstillväxt liksom en mer balanserad befolkningstillväxt. Utifrån den analys som gjorts har det konstaterats att ovan förväntningar har stöd i de teorier som presenterats, därmed kan superbussen ha en viss betydelse för Östra Göinge kommuns tillväxt. Dock är det oklart huruvida superbussen medför en tillräckligt god tillgänglighet. Likaså kan Hässleholm-Kristianstads svaga lokala arbetsmarknad utgöra ett hinder i den önskvärda utvecklingen. Superbussen kan dock tillföra en del av den kritiska massan som behövs för att upprätthålla en starkare lokal arbetsmarknad i nordöstra Skåne. Eftersom det i dag tydliggörs ett mer hierarkiskt polycentrisk förhållande till Hässleholm, Kristianstad och Älmhult, så är kommunens utveckling dock till stor del beroende av att dessa centra kan erbjuda ett tillräckligt starkt och diversifierat näringsliv, som möjliggör för Östra Göinge kommun att försörja sin befolkning med arbetstillfällen. Det krävs dock ytterligare studier vad gäller behovet av specialisering liksom de morfologiska förhållandena som råder i den nordöstra delen av regionen för att med större säkerhet besvara vilken betydelse superbusskonceptet kan få för Östra Göinges kommun.},
 author    = {Lindqvist, Johanna},
 keyword   = {tillgänglighet,regionförstoring,polycentrism,tillväxt,superbuss,infrastruktur,region skåne,östra göinge},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Superbusskonceptet i Östra Göinge kommun - betydelsen av regionala transportinfrastrukturinvesteringar i perifera landsbygdskommuner},
 year     = {2014},
}