Advanced

Hen - ett könsneutralt alternativ?

Siira, My LU (2014) PSYK01 20132
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I Sverige råder sedan en tid tillbaka en debatt kring huruvida ett könsneutralt ord bör användas för att undvika benämning av kön i diverse sammanhang. Syftet med denna undersökning var att utvärdera hur ordet hen bedöms i rekryteringssammanhang, i jämförelse med den sökande. Studien genomfördes med en kvantitativ undersökning i form av en experimentell design. 160 deltagare fick läsa en av två jobbannonser samt en personbeskrivning, skriven av en rekryteringskonsult, som antingen benämnde den sökande som hen eller den sökande. I studien undersöktes huruvida hen upplevdes som mer könsneutralt än den sökande, hur deltagarnas attityder och uppfattningar påverkades av de olika benämningarna, samt vilken attityd deltagarna hade gentemot hen.... (More)
I Sverige råder sedan en tid tillbaka en debatt kring huruvida ett könsneutralt ord bör användas för att undvika benämning av kön i diverse sammanhang. Syftet med denna undersökning var att utvärdera hur ordet hen bedöms i rekryteringssammanhang, i jämförelse med den sökande. Studien genomfördes med en kvantitativ undersökning i form av en experimentell design. 160 deltagare fick läsa en av två jobbannonser samt en personbeskrivning, skriven av en rekryteringskonsult, som antingen benämnde den sökande som hen eller den sökande. I studien undersöktes huruvida hen upplevdes som mer könsneutralt än den sökande, hur deltagarnas attityder och uppfattningar påverkades av de olika benämningarna, samt vilken attityd deltagarna hade gentemot hen. Resultatet visade att hen uppfattas som mer könsneutralt än den sökande och att attityden gentemot hen var mer positiv än i tidigare studier vilket tyder på att ordet blivit mer accepterat. Studien visade också att även om kvinnor var mer positiva till hen, så var de mer tilltalade av arbetet om den sökande användes i en kontext som de kände sig inkluderade i. (Less)
Abstract
There is currently an ongoing debate in Sweden whether a gender neutral pronoun should be used to avoid specific gender associations. The purpose of this thesis has been to evaluate if the gender neutral pronoun hen in comparison with the applicant in a recruitment process can be considered as more gender neutral. The study was conducted using an explorative quantitative method. 160 participants read one out of two recruitment ads and a profile written by a recruitment consultant where the applicant was referred to either as hen or as the applicant. It was investigated whether hen can be considered as more gender neutral than the applicant, how the attitudes among the participants were affected by the different terms and the attitudes in... (More)
There is currently an ongoing debate in Sweden whether a gender neutral pronoun should be used to avoid specific gender associations. The purpose of this thesis has been to evaluate if the gender neutral pronoun hen in comparison with the applicant in a recruitment process can be considered as more gender neutral. The study was conducted using an explorative quantitative method. 160 participants read one out of two recruitment ads and a profile written by a recruitment consultant where the applicant was referred to either as hen or as the applicant. It was investigated whether hen can be considered as more gender neutral than the applicant, how the attitudes among the participants were affected by the different terms and the attitudes in general towards the use of hen. The result shows that hen is considered as more gender neutral than the applicant and that the attitudes towards hen are more positive compared to previous studies showing that the term has become more accepted. The study also shows that although women are more positive towards the use of hen, they are more attracted to a position if the term the applicant is used in a context where they feel included. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Siira, My LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hen, personnel selection, pronoun, gender segregation, gender neutral language, gender stereotypes, discrimination, sex-bias, rekrytering, kön, stereotyper, könsneutralt språk, könssegregering, pronomen, diskriminering, fördomar
language
Swedish
id
4458258
date added to LUP
2014-06-11 16:21:07
date last changed
2014-06-11 16:21:07
@misc{4458258,
 abstract   = {There is currently an ongoing debate in Sweden whether a gender neutral pronoun should be used to avoid specific gender associations. The purpose of this thesis has been to evaluate if the gender neutral pronoun hen in comparison with the applicant in a recruitment process can be considered as more gender neutral. The study was conducted using an explorative quantitative method. 160 participants read one out of two recruitment ads and a profile written by a recruitment consultant where the applicant was referred to either as hen or as the applicant. It was investigated whether hen can be considered as more gender neutral than the applicant, how the attitudes among the participants were affected by the different terms and the attitudes in general towards the use of hen. The result shows that hen is considered as more gender neutral than the applicant and that the attitudes towards hen are more positive compared to previous studies showing that the term has become more accepted. The study also shows that although women are more positive towards the use of hen, they are more attracted to a position if the term the applicant is used in a context where they feel included.},
 author    = {Siira, My},
 keyword   = {Hen,personnel selection,pronoun,gender segregation,gender neutral language,gender stereotypes,discrimination,sex-bias,rekrytering,kön,stereotyper,könsneutralt språk,könssegregering,pronomen,diskriminering,fördomar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hen - ett könsneutralt alternativ?},
 year     = {2014},
}