Advanced

Bakom disken - En uppsats om frontpersonalens upplevda arbetssituation och förutsättningar för arbetstillfredsställelse

Sturesson, Malin LU and Prytz, Julia (2014) KSKK01 20141
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Det finns mycket belägg för hur viktig frontpersonalen är för ett företag men få företag verkar inse vikten av att investera i personalen och öka deras förutsättningar för att uppnå arbetstillfredsställelse. Då de arbetsuppgifter som yrkesrollen medför ofta kräver att frontpersonalen åsidosätter sig själva till förmån för kundens suveränitet och företagets framgång utsätts de för svåra påfrestningar och detta kan försämra deras förutsättningar för att uppleva tillfredsställelse på arbetet.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om frontpersonalens arbetssituation i detaljhandeln.
Frågeställning: Hur kan de villkor och förutsättningar som yrkesrollen innebär påverka frontpersonalens upplevda... (More)
Problemformulering: Det finns mycket belägg för hur viktig frontpersonalen är för ett företag men få företag verkar inse vikten av att investera i personalen och öka deras förutsättningar för att uppnå arbetstillfredsställelse. Då de arbetsuppgifter som yrkesrollen medför ofta kräver att frontpersonalen åsidosätter sig själva till förmån för kundens suveränitet och företagets framgång utsätts de för svåra påfrestningar och detta kan försämra deras förutsättningar för att uppleva tillfredsställelse på arbetet.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om frontpersonalens arbetssituation i detaljhandeln.
Frågeställning: Hur kan de villkor och förutsättningar som yrkesrollen innebär påverka frontpersonalens upplevda arbetstillfredsställelse?
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning där det empiriskt insamlade materialet utgörs av tio semistrukturerade djupintervjuer med frontpersonal i
detaljhandeln. Undersökningen har utgått från ett hermeneutiskt synsätt i kombination med ett abduktivt tillvägagångssätt.
Teoretisk referensram: För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har vi utgått från krav-kontroll-modellen i kombination med andra relevanta teoretiska begrepp som emotionellt arbete, empowerment och The Cycle of Failure. Uppsatsens teoretiska referensram bygger på teorier vi anser bidra till en representativ och aktuell skildring av frontpersonalens arbetssituation.
Slutsatser: Arbetet som frontpersonal kan utifrån krav-kontroll-modellen betraktas tillhöra två olika kategorier, “passive job” eller “high strain job”. Båda dessa kategorier har en negativ påverkan på arbetstillfredsställelse. Att frontpersonalens villkor och förutsättningar påverkar deras arbetstillfredsställelse negativt visas bland annat även genom att deras yrke tvingar dem att utföra emotionellt arbete och då de har en begränsad nivå av empowerment. Vidare fann vi att frontpersonal är en yrkeskategori respektive företag inte investerar i och att de förutsättningar de har till arbetstillfredsställelse är få. Vår undersökning visade även att i frontpersonalens arbetssituation är den främsta förutsättningen till arbetstillfredsställelse den sociala aspekten av arbetet då i from av kundkontakt och stöd från kollegor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sturesson, Malin LU and Prytz, Julia
supervisor
organization
course
KSKK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
emotionellt arbete, empowerment, arbetstillfredsställelse, frontpersonal, krav och kontroll
language
Swedish
id
4459341
date added to LUP
2014-06-12 16:57:51
date last changed
2014-06-12 16:57:51
@misc{4459341,
 abstract   = {Problemformulering: Det finns mycket belägg för hur viktig frontpersonalen är för ett företag men få företag verkar inse vikten av att investera i personalen och öka deras förutsättningar för att uppnå arbetstillfredsställelse. Då de arbetsuppgifter som yrkesrollen medför ofta kräver att frontpersonalen åsidosätter sig själva till förmån för kundens suveränitet och företagets framgång utsätts de för svåra påfrestningar och detta kan försämra deras förutsättningar för att uppleva tillfredsställelse på arbetet.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om frontpersonalens arbetssituation i detaljhandeln.
Frågeställning: Hur kan de villkor och förutsättningar som yrkesrollen innebär påverka frontpersonalens upplevda arbetstillfredsställelse?
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning där det empiriskt insamlade materialet utgörs av tio semistrukturerade djupintervjuer med frontpersonal i
detaljhandeln. Undersökningen har utgått från ett hermeneutiskt synsätt i kombination med ett abduktivt tillvägagångssätt.
Teoretisk referensram: För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har vi utgått från krav-kontroll-modellen i kombination med andra relevanta teoretiska begrepp som emotionellt arbete, empowerment och The Cycle of Failure. Uppsatsens teoretiska referensram bygger på teorier vi anser bidra till en representativ och aktuell skildring av frontpersonalens arbetssituation.
Slutsatser: Arbetet som frontpersonal kan utifrån krav-kontroll-modellen betraktas tillhöra två olika kategorier, “passive job” eller “high strain job”. Båda dessa kategorier har en negativ påverkan på arbetstillfredsställelse. Att frontpersonalens villkor och förutsättningar påverkar deras arbetstillfredsställelse negativt visas bland annat även genom att deras yrke tvingar dem att utföra emotionellt arbete och då de har en begränsad nivå av empowerment. Vidare fann vi att frontpersonal är en yrkeskategori respektive företag inte investerar i och att de förutsättningar de har till arbetstillfredsställelse är få. Vår undersökning visade även att i frontpersonalens arbetssituation är den främsta förutsättningen till arbetstillfredsställelse den sociala aspekten av arbetet då i from av kundkontakt och stöd från kollegor.},
 author    = {Sturesson, Malin and Prytz, Julia},
 keyword   = {emotionellt arbete,empowerment,arbetstillfredsställelse,frontpersonal,krav och kontroll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bakom disken - En uppsats om frontpersonalens upplevda arbetssituation och förutsättningar för arbetstillfredsställelse},
 year     = {2014},
}