Advanced

Konceptuell modell över spridningsvägar för glasbruksföroreningar i Rejmyre samhälle

Helmfrid, Annelie LU (2014) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20141
Department of Geology
Abstract
Rejmyre in Östergötland County is a small village of about 1000 residents. According to existing data, glass waste is scattered in private and communal gardens in the village. Glass waste has been produced since 1810 from the local glass industry. Historically, lead, cadmium, and even arsenic were used in manufacturing glass. However, these substances are no longer used in modern glass production. Because of the glass waste scattered in the village, we decided to take samples of soil and drinking water in various locations to measure levels of potentially toxic substances and analyse whether they are a risk to the environment and human health, or not. This work also includes studies of possible exposure and pathways of these metals. The... (More)
Rejmyre in Östergötland County is a small village of about 1000 residents. According to existing data, glass waste is scattered in private and communal gardens in the village. Glass waste has been produced since 1810 from the local glass industry. Historically, lead, cadmium, and even arsenic were used in manufacturing glass. However, these substances are no longer used in modern glass production. Because of the glass waste scattered in the village, we decided to take samples of soil and drinking water in various locations to measure levels of potentially toxic substances and analyse whether they are a risk to the environment and human health, or not. This work also includes studies of possible exposure and pathways of these metals. The analyses showed that several private and municipal gardens in Rejmyre village are not only contaminated by arsenic and lead, but also moderately contaminated by cadmium. Poor hygiene or improperly cleaned food is the main route of exposure to these contaminants. According to the analyses of leachate, these metals are tightly bound to the glass waste. However, as the glass waste occurs in the upper soil sequence, and because wells for drinking water are drilled deep into the rock, the risk that these metals spread to the ground water is judged to be small. The risk of contaminating nearby surface waters is also small. However, even though the risk is small, there is still a possibility that these metals could disperse into the environment because the glass particles will weather with time. More detailed studies are needed to determine whether these high metal concentrations in the soil can have a negative influence on the environment and human health. Further investigations of water pathways and geology are required to determine if the metals can spread to surrounding surface waters and drinking water reservoirs. (Less)
Abstract (Swedish)
Rejmyre i Östergötlands län är ett litet samhälle med cirka 1000 invånare. Enligt uppgifter från befolkningen har det framkommit att glasavfall förekommer spritt i privata och kommunala trädgårdar i samhället. Glasavfallet härrör sannolikt från det centralt belägna glasbruket i samhället. Historiskt har bland annat arsenik, bly och kadmium använts i glastillverkningen, ämnen som idag vanligtvis inte används i glastillverkning. På grund av glasavfallets spridda förekomst i samhället har det funnits anledning att ta prover på jord och dricksvatten på olika platser i samhället för att undersöka om uppmätta halter kan utgöra en risk för miljön och människors hälsa. I arbetet ingick även att titta på möjliga exponerings- och spridningsvägar för... (More)
Rejmyre i Östergötlands län är ett litet samhälle med cirka 1000 invånare. Enligt uppgifter från befolkningen har det framkommit att glasavfall förekommer spritt i privata och kommunala trädgårdar i samhället. Glasavfallet härrör sannolikt från det centralt belägna glasbruket i samhället. Historiskt har bland annat arsenik, bly och kadmium använts i glastillverkningen, ämnen som idag vanligtvis inte används i glastillverkning. På grund av glasavfallets spridda förekomst i samhället har det funnits anledning att ta prover på jord och dricksvatten på olika platser i samhället för att undersöka om uppmätta halter kan utgöra en risk för miljön och människors hälsa. I arbetet ingick även att titta på möjliga exponerings- och spridningsvägar för dessa metaller. Analyserna visar att flera privata och kommunala fastigheter i Rejmyre samhälle är förorenade av framför allt arsenik och bly, samt i viss mån även av kadmium. Den mest betydande exponeringsvägen bedöms vara direkt intag av jord via munnen, som till exempel dåligt sköljda grödor eller jordiga händer. Utfört lakvattenförsök visar att metallerna är hårt bundna i glasavfallet. Risken för att dessa metaller skulle kunna spridas till närliggande brunnar genom urlakning bedöms därför som liten. Denna slutsats styrks även av att brunnarna är djupt borrade i berggrunden och metallerna påträffas i ytliga jordlager. Föroreningsspridning till omgivande yt- och grundvatten bedöms också vara liten. Spridning av metallerna till omgivningen går ändå inte att utesluta, på grund av att glas kan vittra. Mer utförliga undersökningar behöver göras för att avgöra om dessa höga metallhalter i jorden kan ha en negativ påverkan på miljö och människors hälsa. För att avgöra om metallerna kan spridas till omgivande ytvatten och dricksvattenbrunnar måste hydrogeologin och markens geologi studeras noggrannare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helmfrid, Annelie LU
supervisor
organization
alternative title
Conceptual model of pathways for glassworks pollution in Rejmyre village
course
GEOL01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
cadmium, lead, arsenic, contaminated sites, glass waste, glassworks, kadmium, bly, arsenik, förorenade områden, glasavfall, glasbruk, Rejmyre
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
384
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Markus Gustafsson, Miljöskyddsenheten Länsstyrelsen i Östergötlands län
id
4460023
date added to LUP
2014-06-11 11:52:36
date last changed
2014-06-11 11:52:36
@misc{4460023,
 abstract   = {Rejmyre in Östergötland County is a small village of about 1000 residents. According to existing data, glass waste is scattered in private and communal gardens in the village. Glass waste has been produced since 1810 from the local glass industry. Historically, lead, cadmium, and even arsenic were used in manufacturing glass. However, these substances are no longer used in modern glass production. Because of the glass waste scattered in the village, we decided to take samples of soil and drinking water in various locations to measure levels of potentially toxic substances and analyse whether they are a risk to the environment and human health, or not. This work also includes studies of possible exposure and pathways of these metals. The analyses showed that several private and municipal gardens in Rejmyre village are not only contaminated by arsenic and lead, but also moderately contaminated by cadmium. Poor hygiene or improperly cleaned food is the main route of exposure to these contaminants. According to the analyses of leachate, these metals are tightly bound to the glass waste. However, as the glass waste occurs in the upper soil sequence, and because wells for drinking water are drilled deep into the rock, the risk that these metals spread to the ground water is judged to be small. The risk of contaminating nearby surface waters is also small. However, even though the risk is small, there is still a possibility that these metals could disperse into the environment because the glass particles will weather with time. More detailed studies are needed to determine whether these high metal concentrations in the soil can have a negative influence on the environment and human health. Further investigations of water pathways and geology are required to determine if the metals can spread to surrounding surface waters and drinking water reservoirs.},
 author    = {Helmfrid, Annelie},
 keyword   = {cadmium,lead,arsenic,contaminated sites,glass waste,glassworks,kadmium,bly,arsenik,förorenade områden,glasavfall,glasbruk,Rejmyre},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Konceptuell modell över spridningsvägar för glasbruksföroreningar i Rejmyre samhälle},
 year     = {2014},
}