Advanced

Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd : ett kunskapsprojekt med vatten i fokus

Falkenhaug, Jorunn LU (2014) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20141
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Kunskap om vatten och hydrogeologi är viktig, framförallt ur ett föroreningsperspektiv men även ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Trots detta saknas ofta hydrogeologisk kompetens på många områden i samhället. Därför finns en allmännytta i att öka den allmänna kunskapen om hydrogeologi. Brunnsborrningsföretaget HP Borrningar AB har därför startat projektet ”Lilla Klåveröd” där de genom exempel från gården Lilla Klåveröd
på Söderåsen i Skåne vill lära ut om vattnets kretslopp till barn och ungdomar. Ett examensarbete har därför utförts i syfte att undersöka hydrogeologin i området vid Lilla Klåveröd, för att på det sättet beskriva vattnets kretslopp. Genom att anlägga brunnar och utföra en provpumpning, kunde grundvattenförekomster i... (More)
Kunskap om vatten och hydrogeologi är viktig, framförallt ur ett föroreningsperspektiv men även ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Trots detta saknas ofta hydrogeologisk kompetens på många områden i samhället. Därför finns en allmännytta i att öka den allmänna kunskapen om hydrogeologi. Brunnsborrningsföretaget HP Borrningar AB har därför startat projektet ”Lilla Klåveröd” där de genom exempel från gården Lilla Klåveröd
på Söderåsen i Skåne vill lära ut om vattnets kretslopp till barn och ungdomar. Ett examensarbete har därför utförts i syfte att undersöka hydrogeologin i området vid Lilla Klåveröd, för att på det sättet beskriva vattnets kretslopp. Genom att anlägga brunnar och utföra en provpumpning, kunde grundvattenförekomster i området karaktäriseras. Resultaten visar att grundvatten vid Lilla Klåveröd uppehåller sig i en samverkande öppen akvifer mellan den undre, mättade zonen av en isälvsavlagring samt i sprickor och kaviteter i gnejsberggrunden. Vidare har flödesriktning mellan yt- och grundvatten i området undersökts. Resultaten pekar på att grundvatten flödar ut i ytvattendrag. Även vattenkvalité i grund- och ytvatten i området har undersökts. Grundvattnet är av god kvalité, trots höga halter av järn och mangan då detta kan åtgärdas med exempelvis luftning och sandfiltrering. Ytvatten i området påvisar höga halter av koliforma och E. coli bakterier vilket sannolikt härrör naturligt från jord och levande organismer i området. Undersökningarna av hydrogeologin vid Lilla Klåveröd har sammanfattats i en konceptuell modell som beskriver vattnets kretslopp i en sprickakvifer. Förhoppningsvis kan modellen tillsammans med denna rapport väcka nyfikenhet att inhämta ytterligare kunskap om hur vatten bildas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falkenhaug, Jorunn LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vattnets kretslopp, hydrologiska cykeln, sprickakvifer, sprickakvifär, Söderåsen, Lilla Klåveröd, hydrogeologi, hydrogeologi i skolan, HP Borrningar, provpumpning
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
401
language
Swedish
additional info
Externa handledare: Göran Persson, HP Borrningar AB, Klippan samt Peter
Dahlqvist och Mattias Gustafsson Sveriges Geologiska Undersökning, Lund
id
4460457
date added to LUP
2014-06-09 15:02:09
date last changed
2014-06-09 15:02:09
@misc{4460457,
 abstract   = {Kunskap om vatten och hydrogeologi är viktig, framförallt ur ett föroreningsperspektiv men även ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Trots detta saknas ofta hydrogeologisk kompetens på många områden i samhället. Därför finns en allmännytta i att öka den allmänna kunskapen om hydrogeologi. Brunnsborrningsföretaget HP Borrningar AB har därför startat projektet ”Lilla Klåveröd” där de genom exempel från gården Lilla Klåveröd
på Söderåsen i Skåne vill lära ut om vattnets kretslopp till barn och ungdomar. Ett examensarbete har därför utförts i syfte att undersöka hydrogeologin i området vid Lilla Klåveröd, för att på det sättet beskriva vattnets kretslopp. Genom att anlägga brunnar och utföra en provpumpning, kunde grundvattenförekomster i området karaktäriseras. Resultaten visar att grundvatten vid Lilla Klåveröd uppehåller sig i en samverkande öppen akvifer mellan den undre, mättade zonen av en isälvsavlagring samt i sprickor och kaviteter i gnejsberggrunden. Vidare har flödesriktning mellan yt- och grundvatten i området undersökts. Resultaten pekar på att grundvatten flödar ut i ytvattendrag. Även vattenkvalité i grund- och ytvatten i området har undersökts. Grundvattnet är av god kvalité, trots höga halter av järn och mangan då detta kan åtgärdas med exempelvis luftning och sandfiltrering. Ytvatten i området påvisar höga halter av koliforma och E. coli bakterier vilket sannolikt härrör naturligt från jord och levande organismer i området. Undersökningarna av hydrogeologin vid Lilla Klåveröd har sammanfattats i en konceptuell modell som beskriver vattnets kretslopp i en sprickakvifer. Förhoppningsvis kan modellen tillsammans med denna rapport väcka nyfikenhet att inhämta ytterligare kunskap om hur vatten bildas.},
 author    = {Falkenhaug, Jorunn},
 keyword   = {vattnets kretslopp,hydrologiska cykeln,sprickakvifer,sprickakvifär,Söderåsen,Lilla Klåveröd,hydrogeologi,hydrogeologi i skolan,HP Borrningar,provpumpning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Vattnets kretslopp i området vid Lilla Klåveröd : ett kunskapsprojekt med vatten i fokus},
 year     = {2014},
}