Advanced

Arbetskraftsmigrantens skilda förutsättning för arbetstillstånd och anställningsvillkor - En studie av likheter och skillnader mellan EU:s sektorsdirektiv och den svenska regleringen för arbetstillstånd

Andersson, Jenny LU (2014) HARP23 20141
Department of Business Law
Abstract
The increasingly aging population and the effects of the demographic situation in the EU and Sweden have led to an enlarged need for labor migration from third countries. The ambition of a common migration policy on labor has mainly resulted in three sectoral directives concerning highly-skilled employees, seasonal work and intra-corporate transfers. The so-called Blue Card Directive (2009/50/EC) regarding highly-skilled third-country nationals is implemented in the member states and the directive on seasonal work has recently been adopted.
In Sweden a reform in the Aliens Act (2005:716) (Utlänningslag) was introduced on the 15th of December 2008. The reform resulted in a more flexible system for labor migration to fulfill the employers'... (More)
The increasingly aging population and the effects of the demographic situation in the EU and Sweden have led to an enlarged need for labor migration from third countries. The ambition of a common migration policy on labor has mainly resulted in three sectoral directives concerning highly-skilled employees, seasonal work and intra-corporate transfers. The so-called Blue Card Directive (2009/50/EC) regarding highly-skilled third-country nationals is implemented in the member states and the directive on seasonal work has recently been adopted.
In Sweden a reform in the Aliens Act (2005:716) (Utlänningslag) was introduced on the 15th of December 2008. The reform resulted in a more flexible system for labor migration to fulfill the employers' needs to recruit. The old system where an application for work permit first was assessed according to the requests of the domestic market, the so-called arbetsmarknadsprövning, was abolished. Instead the current regulations implies that it is the employer who determines whether or not there is a need for recruitment.
The main focus of this thesis is to examine and analyze what similarities and differences there are between the EU directives and the Swedish legislation. The areas that are further compared are: what purpose each regulatory want to achieve, how the regulation concerning work permits are structured in the sectoral directives and in Sweden, which rights to equal treatment that are established in the employment relationship and how the legal structures for implementation and enforcement of working conditions are regulated. My conclusions mainly highlights the tension between the goal of an employer-driven labor migration and different security concern such as the requirement of equal treatment. The differences between EU law and Swedish regulations are generally that the Swedish migration system adopts a holistic perspective, while the sectoral directives distinguish between the rights of different professionals. (Less)
Abstract (Swedish)
Den alltmer åldrande befolkningen och effekterna av den demografiska situationen inom såväl EU som Sverige har medfört ett ökat behov av arbetskraftsinvandring från tredjeland. Ambitionen om att föra en gemensam migrationspolitik för arbetskraftsinvandring inom EU har främst resulterat i tre sektorsdirektiv om högkvalificerad anställning, säsongarbete och företagsintern förflyttning. Det så kallade blåkortsdirektivet (2009/50/EG) som berör högkvalificerad anställning är implementerat i medlemsstaterna och direktivet gällande säsongsarbete har nyligen antagits.
I Sverige infördes den 15 december år 2008 en reform i Utlänningslagen (2005:716) som innebar att reglerna för arbetskraftsmigration från tredjeland blev mer flexibla i syfte att... (More)
Den alltmer åldrande befolkningen och effekterna av den demografiska situationen inom såväl EU som Sverige har medfört ett ökat behov av arbetskraftsinvandring från tredjeland. Ambitionen om att föra en gemensam migrationspolitik för arbetskraftsinvandring inom EU har främst resulterat i tre sektorsdirektiv om högkvalificerad anställning, säsongarbete och företagsintern förflyttning. Det så kallade blåkortsdirektivet (2009/50/EG) som berör högkvalificerad anställning är implementerat i medlemsstaterna och direktivet gällande säsongsarbete har nyligen antagits.
I Sverige infördes den 15 december år 2008 en reform i Utlänningslagen (2005:716) som innebar att reglerna för arbetskraftsmigration från tredjeland blev mer flexibla i syfte att underlätta arbetsgivarnas kompetens- och rekryteringsbehov. Reformen medförde att det gamla systemet där ansökningar om arbetstillstånd först prövades mot behovet på den inhemska marknaden, genom arbetsmarknadsprövningen, avskaffades. Nuvarande regler medför istället att det är arbetsgivaren som avgör om det finns ett rekryteringsbehov.
I uppsatsen är syftet att utreda och analysera vilka likheter och skillnader det finns mellan de EU-rättsliga sektorsdirektiven och det svenska regelverket. De områden som jämförs är: vilka ändamål respektive reglering vill uppnå, hur rätten till arbetstillstånd regleras i sektorsdirektiven och i Sverige, vilka rättigheter till likabehandling som etableras i anställningsförhållandet samt hur de rättsliga strukturerna för implementering och efterlevnad av arbetsvillkoren ser ut. Mina slutsatser framhäver främst att det både inom EU-rätten och den svenska rätten finns en spänning mellan målet om en arbetsgivarstyrd arbetskraftsinvandring och olika skyddsintresse såsom kravet på likabehandling. Skillnaderna består framför allt i att det svenska migrationssystemet intar ett helhetsperspektiv, medan sektorsdirektiven gör en skillnad mellan olika yrkesgruppers rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jenny LU
supervisor
organization
course
HARP23 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
tredjelandsmigranter, EU-rätt, Migrationsverket, blåkortsdirektivet, arbetskraftsmigration, arbetskraftsinvandring, Utlänningslag
language
Swedish
id
4461186
date added to LUP
2014-06-16 17:20:33
date last changed
2014-06-16 17:20:33
@misc{4461186,
 abstract   = {The increasingly aging population and the effects of the demographic situation in the EU and Sweden have led to an enlarged need for labor migration from third countries. The ambition of a common migration policy on labor has mainly resulted in three sectoral directives concerning highly-skilled employees, seasonal work and intra-corporate transfers. The so-called Blue Card Directive (2009/50/EC) regarding highly-skilled third-country nationals is implemented in the member states and the directive on seasonal work has recently been adopted.
In Sweden a reform in the Aliens Act (2005:716) (Utlänningslag) was introduced on the 15th of December 2008. The reform resulted in a more flexible system for labor migration to fulfill the employers' needs to recruit. The old system where an application for work permit first was assessed according to the requests of the domestic market, the so-called arbetsmarknadsprövning, was abolished. Instead the current regulations implies that it is the employer who determines whether or not there is a need for recruitment. 
The main focus of this thesis is to examine and analyze what similarities and differences there are between the EU directives and the Swedish legislation. The areas that are further compared are: what purpose each regulatory want to achieve, how the regulation concerning work permits are structured in the sectoral directives and in Sweden, which rights to equal treatment that are established in the employment relationship and how the legal structures for implementation and enforcement of working conditions are regulated. My conclusions mainly highlights the tension between the goal of an employer-driven labor migration and different security concern such as the requirement of equal treatment. The differences between EU law and Swedish regulations are generally that the Swedish migration system adopts a holistic perspective, while the sectoral directives distinguish between the rights of different professionals.},
 author    = {Andersson, Jenny},
 keyword   = {tredjelandsmigranter,EU-rätt,Migrationsverket,blåkortsdirektivet,arbetskraftsmigration,arbetskraftsinvandring,Utlänningslag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetskraftsmigrantens skilda förutsättning för arbetstillstånd och anställningsvillkor - En studie av likheter och skillnader mellan EU:s sektorsdirektiv och den svenska regleringen för arbetstillstånd},
 year     = {2014},
}