Advanced

Beskattning av svenska och utländska idrottsmän i Sverige

Bolin, Liberth LU (2014) HARH10 20141
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Inom ramen för den svenska skattelagstiftningen finns det möjlighet för utländska idrottsmän som utövar verksamhet i Sverige att erhålla skattelättnader. Bestämmelserna om dessa skattelättnader stadgas i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) och i 11 kap. 22-23a §§ Inkomstskattelagen (IL). Dessa lagar benämns i allmänhet som artist- och expertskatten. Kritik angående den bristande förutsebarheten har sedan instiftandet av dessa lagar lagts fram. Denna kritik har även delvis legat till grund för att ett antal förändringar och förtydliganden av skattelagstiftningen.
Syftet med denna uppsats är att undersöka om förutsebarheten med artist- och expertskattelagstiftningen har ökat efter det att lagen... (More)
Inom ramen för den svenska skattelagstiftningen finns det möjlighet för utländska idrottsmän som utövar verksamhet i Sverige att erhålla skattelättnader. Bestämmelserna om dessa skattelättnader stadgas i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) och i 11 kap. 22-23a §§ Inkomstskattelagen (IL). Dessa lagar benämns i allmänhet som artist- och expertskatten. Kritik angående den bristande förutsebarheten har sedan instiftandet av dessa lagar lagts fram. Denna kritik har även delvis legat till grund för att ett antal förändringar och förtydliganden av skattelagstiftningen.
Syftet med denna uppsats är att undersöka om förutsebarheten med artist- och expertskattelagstiftningen har ökat efter det att lagen förtydligats samt om det kvarstår problem. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka lagstiftningen ur ett neutralitetsperspektiv med inriktning på idrottsområdet.
Uppsatsen är utförd utifrån ett rättsdogmatiskt metodsätt där förarbeten, doktrin, rättspraxis och relevant material har granskats.
Sammanfattningsvis kan sägas att de beskrivna förändringarna och förtydliganden av skattelagstiftningen har lett till en ökad förutsebarhet för idrottsmän och idrottsföreningarna vilket också har varit avsikten med flertalet av de förändringar som utförts. Dock finns vissa frågor kvar att utreda och förtydligas och dessa är främst kopplat till den nyinstiftade fjärde kategorin i 11 Kap. 22 § 3st. IL. Utöver detta diskuteras på vilket sätt en idrottsman kan uppfylla syftet med inrättandet av expertskattelagstiftningen vilket är att bidra med ökad kunskap och stimulera den internationella konkurrensförmågan i Sverige.
Vad gäller neutralitetseffekten av de förändringar och förtydliganden som genomförts, visar studien på att neutraliteten har minskat. Detta genom att det blivit tydligare och förmånligare att anställa en högavlönad utomlandsbosatt idrottsman, istället för en person som skattemässigt räknas som obegränsat skattskyldig (dvs. bosatt i Sverige) och som inte kan ges samma skattelättnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bolin, Liberth LU
supervisor
organization
course
HARH10 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Artistskatt, A-SINK, SINK, Inkomstskattelagen, Expertbeskattning.
language
Swedish
id
4461442
date added to LUP
2014-06-11 09:08:27
date last changed
2014-06-11 09:08:27
@misc{4461442,
 abstract   = {Inom ramen för den svenska skattelagstiftningen finns det möjlighet för utländska idrottsmän som utövar verksamhet i Sverige att erhålla skattelättnader. Bestämmelserna om dessa skattelättnader stadgas i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) och i 11 kap. 22-23a §§ Inkomstskattelagen (IL). Dessa lagar benämns i allmänhet som artist- och expertskatten. Kritik angående den bristande förutsebarheten har sedan instiftandet av dessa lagar lagts fram. Denna kritik har även delvis legat till grund för att ett antal förändringar och förtydliganden av skattelagstiftningen.
Syftet med denna uppsats är att undersöka om förutsebarheten med artist- och expertskattelagstiftningen har ökat efter det att lagen förtydligats samt om det kvarstår problem. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka lagstiftningen ur ett neutralitetsperspektiv med inriktning på idrottsområdet.
Uppsatsen är utförd utifrån ett rättsdogmatiskt metodsätt där förarbeten, doktrin, rättspraxis och relevant material har granskats.
Sammanfattningsvis kan sägas att de beskrivna förändringarna och förtydliganden av skattelagstiftningen har lett till en ökad förutsebarhet för idrottsmän och idrottsföreningarna vilket också har varit avsikten med flertalet av de förändringar som utförts. Dock finns vissa frågor kvar att utreda och förtydligas och dessa är främst kopplat till den nyinstiftade fjärde kategorin i 11 Kap. 22 § 3st. IL. Utöver detta diskuteras på vilket sätt en idrottsman kan uppfylla syftet med inrättandet av expertskattelagstiftningen vilket är att bidra med ökad kunskap och stimulera den internationella konkurrensförmågan i Sverige.
Vad gäller neutralitetseffekten av de förändringar och förtydliganden som genomförts, visar studien på att neutraliteten har minskat. Detta genom att det blivit tydligare och förmånligare att anställa en högavlönad utomlandsbosatt idrottsman, istället för en person som skattemässigt räknas som obegränsat skattskyldig (dvs. bosatt i Sverige) och som inte kan ges samma skattelättnader.},
 author    = {Bolin, Liberth},
 keyword   = {Artistskatt,A-SINK,SINK,Inkomstskattelagen,Expertbeskattning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskattning av svenska och utländska idrottsmän i Sverige},
 year     = {2014},
}