Advanced

Energieffektivisering av miljonprogramshus

Olsson, Malin and Razzaq Tchekhim, Sara (2014)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Miljonprogrammet är en benämning för bostadspolitiken och bostadsbyggandet som skedde i Sverige under 60- och 70-talet. Befolkningen upplevde en stor bostadsbrist, som krävde akuta lösningar. Beslutet som landets politiker tog, var att bygga en miljon bostäder på ett snabbt och effektivt sätt. Målet var att minska bostadsbristen, tillfredsställa hyresgästernas behov samt ge dem en högre levnadsstandard. Under projekteringen och produktionen låg fokus på effektivisering och standardisering av arbetet. Detta resulterade i nya byggtekniska lösningar som än idag används och utvecklas. Miljonprogramshusen byggdes under en tidperiod då det endast förekom ett fåtal energikrav. I dagsläget står miljonprogramshusen inför behov av stora... (More)
Miljonprogrammet är en benämning för bostadspolitiken och bostadsbyggandet som skedde i Sverige under 60- och 70-talet. Befolkningen upplevde en stor bostadsbrist, som krävde akuta lösningar. Beslutet som landets politiker tog, var att bygga en miljon bostäder på ett snabbt och effektivt sätt. Målet var att minska bostadsbristen, tillfredsställa hyresgästernas behov samt ge dem en högre levnadsstandard. Under projekteringen och produktionen låg fokus på effektivisering och standardisering av arbetet. Detta resulterade i nya byggtekniska lösningar som än idag används och utvecklas. Miljonprogramshusen byggdes under en tidperiod då det endast förekom ett fåtal energikrav. I dagsläget står miljonprogramshusen inför behov av stora renoveringar. Synen på bostäder har förändrats och nya byggkrav har införts.Energistatusen är en av de viktigaste parametrar som i dagsläget ligger i fokus. Nya hus byggs och gamla renoveras, för att vara energisnåla samt få en hög levnadsstandard som motsvarar dagens krav. Offerkällan är hyresfastigheter byggda under miljonprogramsperioden, 1967- 69, av LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB. I dagsläget utförs en renovering av dessa hus som snart är färdigställd. Under renoveringsarbetet valdes den bästa tekniska lösningen både med hänsyn till energistatus samt ekonomi. I denna rapport redovisas den beräknade energistatusen både före och efter renoveringen. Förslag på kompletterande åtgärder för att sänka energiförbrukningen, utan hänsyn till ekonomidelen, har angetts. Resultatet visar att den utförda renoveringen av bostadsområdet inte gav högre effekt- och energiklasser. Renoveringsåtgärderna som LKF genomförde kunde inte minska energianvändningen, därmed kunde inte de gällande krav från BBR uppnås. Detta innebär att det kommer att krävas ytterligare åtgärder med hänsyn till de satta miljömålen år 2020. De förbättrade åtgärderna som föreslås i denna rapport ger lägre energianvändning, vilka uppfyller gällande krav från BBR. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Malin and Razzaq Tchekhim, Sara
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljonprogramshus, energieffektivisering, isolering, bostäder, renovering, hållbart
language
Swedish
id
4461716
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=2738&type=doc
date added to LUP
2014-06-10 03:44:09
date last changed
2014-06-10 03:44:09
@misc{4461716,
 abstract   = {Miljonprogrammet är en benämning för bostadspolitiken och bostadsbyggandet som skedde i Sverige under 60- och 70-talet. Befolkningen upplevde en stor bostadsbrist, som krävde akuta lösningar. Beslutet som landets politiker tog, var att bygga en miljon bostäder på ett snabbt och effektivt sätt. Målet var att minska bostadsbristen, tillfredsställa hyresgästernas behov samt ge dem en högre levnadsstandard. Under projekteringen och produktionen låg fokus på effektivisering och standardisering av arbetet. Detta resulterade i nya byggtekniska lösningar som än idag används och utvecklas. Miljonprogramshusen byggdes under en tidperiod då det endast förekom ett fåtal energikrav. I dagsläget står miljonprogramshusen inför behov av stora renoveringar. Synen på bostäder har förändrats och nya byggkrav har införts.Energistatusen är en av de viktigaste parametrar som i dagsläget ligger i fokus. Nya hus byggs och gamla renoveras, för att vara energisnåla samt få en hög levnadsstandard som motsvarar dagens krav. Offerkällan är hyresfastigheter byggda under miljonprogramsperioden, 1967- 69, av LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB. I dagsläget utförs en renovering av dessa hus som snart är färdigställd. Under renoveringsarbetet valdes den bästa tekniska lösningen både med hänsyn till energistatus samt ekonomi. I denna rapport redovisas den beräknade energistatusen både före och efter renoveringen. Förslag på kompletterande åtgärder för att sänka energiförbrukningen, utan hänsyn till ekonomidelen, har angetts. Resultatet visar att den utförda renoveringen av bostadsområdet inte gav högre effekt- och energiklasser. Renoveringsåtgärderna som LKF genomförde kunde inte minska energianvändningen, därmed kunde inte de gällande krav från BBR uppnås. Detta innebär att det kommer att krävas ytterligare åtgärder med hänsyn till de satta miljömålen år 2020. De förbättrade åtgärderna som föreslås i denna rapport ger lägre energianvändning, vilka uppfyller gällande krav från BBR.},
 author    = {Olsson, Malin and Razzaq Tchekhim, Sara},
 keyword   = {miljonprogramshus,energieffektivisering,isolering,bostäder,renovering,hållbart},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Energieffektivisering av miljonprogramshus},
 year     = {2014},
}