Advanced

Om sambandet mellan logopedens röstkvalitet, språkförståelse och kognitiv förmåga hos barnet

Anderberg, Linnea LU ; Johnell, Anna LU and Lusena Halvardsson, Emilia LU (2012) LOGM81 20121
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Övergripande syfte med föreliggande studie var att undersöka hur en talares röstkvalitet påverkar språkförståelsen hos barn i åldern åtta år samt vilken roll barnets kognitiva förmågor spelar för språkförståelsen vid varierande röstvillkor. Det saknas idag svenska studier om i vilken utsträckning en talares röstkvalitet påverkar barns förståelse och lärande. Inte heller har man tidigare studerat hur arbetsminneskapacitet och exekutiva funktioner inverkar på språkförståelsen hos barnet vid olika röstvillkor hos talaren. Kunskap inom detta område är av stor vikt för såväl logopediskt arbete som för insatser i skolvärlden.
Totalt 85 barn i årskurs 2 deltog i studien. Barnen medverkade i tre deltest; ett test avsett att mäta... (More)
Övergripande syfte med föreliggande studie var att undersöka hur en talares röstkvalitet påverkar språkförståelsen hos barn i åldern åtta år samt vilken roll barnets kognitiva förmågor spelar för språkförståelsen vid varierande röstvillkor. Det saknas idag svenska studier om i vilken utsträckning en talares röstkvalitet påverkar barns förståelse och lärande. Inte heller har man tidigare studerat hur arbetsminneskapacitet och exekutiva funktioner inverkar på språkförståelsen hos barnet vid olika röstvillkor hos talaren. Kunskap inom detta område är av stor vikt för såväl logopediskt arbete som för insatser i skolvärlden.
Totalt 85 barn i årskurs 2 deltog i studien. Barnen medverkade i tre deltest; ett test avsett att mäta arbetsminneskapacitet, ett test avsett att mäta exekutiva funktioner samt ett digitaliserat språkförståelsetest, där testmeningarna var inspelade med två olika röstkvaliteter. Barnen delades in i två grupper, där den ena gruppen av barn fick lyssna på en typisk röst och den andra gruppen av barn fick lyssna på en dysfonisk röst.
Resultatet på språkförståelsetestet visade ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna. Däremot noterades ett ökat antal självkorrigeringar i den grupp som fick lyssna på dysfonisk röstkvalitet. Även kognitiva funktioner visade sig ha större betydelse för språkförståelsen i den grupp som presenterades för en talare med dysfonisk röstkvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anderberg, Linnea LU ; Johnell, Anna LU and Lusena Halvardsson, Emilia LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
röstkvalitet, språkförståelse, arbetsminne, exekutiva funktioner
language
Swedish
id
4462786
date added to LUP
2014-06-10 20:14:16
date last changed
2014-06-10 20:14:16
@misc{4462786,
 abstract   = {Övergripande syfte med föreliggande studie var att undersöka hur en talares röstkvalitet påverkar språkförståelsen hos barn i åldern åtta år samt vilken roll barnets kognitiva förmågor spelar för språkförståelsen vid varierande röstvillkor. Det saknas idag svenska studier om i vilken utsträckning en talares röstkvalitet påverkar barns förståelse och lärande. Inte heller har man tidigare studerat hur arbetsminneskapacitet och exekutiva funktioner inverkar på språkförståelsen hos barnet vid olika röstvillkor hos talaren. Kunskap inom detta område är av stor vikt för såväl logopediskt arbete som för insatser i skolvärlden.
Totalt 85 barn i årskurs 2 deltog i studien. Barnen medverkade i tre deltest; ett test avsett att mäta arbetsminneskapacitet, ett test avsett att mäta exekutiva funktioner samt ett digitaliserat språkförståelsetest, där testmeningarna var inspelade med två olika röstkvaliteter. Barnen delades in i två grupper, där den ena gruppen av barn fick lyssna på en typisk röst och den andra gruppen av barn fick lyssna på en dysfonisk röst.
Resultatet på språkförståelsetestet visade ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna. Däremot noterades ett ökat antal självkorrigeringar i den grupp som fick lyssna på dysfonisk röstkvalitet. Även kognitiva funktioner visade sig ha större betydelse för språkförståelsen i den grupp som presenterades för en talare med dysfonisk röstkvalitet.},
 author    = {Anderberg, Linnea and Johnell, Anna and Lusena Halvardsson, Emilia},
 keyword   = {röstkvalitet,språkförståelse,arbetsminne,exekutiva funktioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om sambandet mellan logopedens röstkvalitet, språkförståelse och kognitiv förmåga hos barnet},
 year     = {2012},
}