Advanced

Avdragsrätten för sponsring och legalitetsprincipen - Är rättsläget gällande avdragsrätten för sponsring förenlig med legalitetsprincipen?

Sköld, Oscar LU (2014) HARH10 20141
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sponsring är en viktig inkomst för föreningar och evenemang samtidigt som sponsring är en form utav marknadsföringsverktyg för företagen. Denna kostnad vill då företagen dra av eftersom att det utgör ett omkostnadsbelopp. Detta gäller dock endast om företaget erhållit en motprestation. Lagstiftningen kring avdragsrätten för sponsring är generell och just sponsring är inte specificerat i lagstiftningen. På grund av den generella lagstiftningen finns det en risk att rättsläget strider mot legalitetsprincipen.

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida rättsläget gällande avdragsrätten för sponsring strider mot legalitetsprincipen och att sedan ge förslag på hur rättsläget kan göras tydligare. Den metod som främst kommer att användas... (More)
Sponsring är en viktig inkomst för föreningar och evenemang samtidigt som sponsring är en form utav marknadsföringsverktyg för företagen. Denna kostnad vill då företagen dra av eftersom att det utgör ett omkostnadsbelopp. Detta gäller dock endast om företaget erhållit en motprestation. Lagstiftningen kring avdragsrätten för sponsring är generell och just sponsring är inte specificerat i lagstiftningen. På grund av den generella lagstiftningen finns det en risk att rättsläget strider mot legalitetsprincipen.

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida rättsläget gällande avdragsrätten för sponsring strider mot legalitetsprincipen och att sedan ge förslag på hur rättsläget kan göras tydligare. Den metod som främst kommer att användas är den juridiska metoden. Materialet kommer bestå utav de primära rättskällorna (lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin) samt motioner, betänkanden och rekommendationer från Skatteverket.

Uppsatsen visar att det finns en problematik gällande avdragsrätten för sponsring, vilket leder till att rättsläget inte är förenligt med legalitetsprincipen. Detta gäller främst värderingen av motprestationerna eftersom att domstolen inte motiverar sin värdering av motprestationen utan endast gör en skönsmässig uppskattning av värdet. Ett sådant resonemang menar jag bryter mot obestämdhetskravet, som är en aspekt i legalitetsprincipen. För att få en förenlighet torde det ställas högre krav på domstolen att motivera sin värdering. Ett annat alternativ är att bortse från värderingen av motprestationen och istället göra en bedömning av affärsmässigheten i sponsringsavtalet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sköld, Oscar LU
supervisor
organization
course
HARH10 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sponsring, legalitetsprincipen, skatterätt, avdragsrätt, gåva.
language
Swedish
id
4462805
date added to LUP
2014-06-11 13:19:00
date last changed
2014-06-11 13:19:00
@misc{4462805,
 abstract   = {Sponsring är en viktig inkomst för föreningar och evenemang samtidigt som sponsring är en form utav marknadsföringsverktyg för företagen. Denna kostnad vill då företagen dra av eftersom att det utgör ett omkostnadsbelopp. Detta gäller dock endast om företaget erhållit en motprestation. Lagstiftningen kring avdragsrätten för sponsring är generell och just sponsring är inte specificerat i lagstiftningen. På grund av den generella lagstiftningen finns det en risk att rättsläget strider mot legalitetsprincipen.

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida rättsläget gällande avdragsrätten för sponsring strider mot legalitetsprincipen och att sedan ge förslag på hur rättsläget kan göras tydligare. Den metod som främst kommer att användas är den juridiska metoden. Materialet kommer bestå utav de primära rättskällorna (lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin) samt motioner, betänkanden och rekommendationer från Skatteverket.

Uppsatsen visar att det finns en problematik gällande avdragsrätten för sponsring, vilket leder till att rättsläget inte är förenligt med legalitetsprincipen. Detta gäller främst värderingen av motprestationerna eftersom att domstolen inte motiverar sin värdering av motprestationen utan endast gör en skönsmässig uppskattning av värdet. Ett sådant resonemang menar jag bryter mot obestämdhetskravet, som är en aspekt i legalitetsprincipen. För att få en förenlighet torde det ställas högre krav på domstolen att motivera sin värdering. Ett annat alternativ är att bortse från värderingen av motprestationen och istället göra en bedömning av affärsmässigheten i sponsringsavtalet.},
 author    = {Sköld, Oscar},
 keyword   = {Sponsring,legalitetsprincipen,skatterätt,avdragsrätt,gåva.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avdragsrätten för sponsring och legalitetsprincipen - Är rättsläget gällande avdragsrätten för sponsring förenlig med legalitetsprincipen?},
 year     = {2014},
}